Úmysly

Pondelok

06:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre mamku |
17:30 + manžel a príbuzní |

Utorok

06:30 + Ľudovít a za všetkých + z rodiny | sv. Ján Bosco
17:30 + rodičia Emil a Anna |

Streda

06:30 + rodičia, manžel, krstní a starí rodičia, súrodenci a švagrovia |
17:30 + švagrovci Miloš a Peter a ich rodičia |

Štvrtok

06:30 + rodina Rindošová a Jašková | Obetovanie Pána (Hromnice)
17:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodiny Čelárovú, Rafajovú a Halamovú | + adorácia

Piatok

06:30 +Michal Keruľ | sv. Blažej (prvý piatok)
17:30 + rodičia Chorvátoví a syn Peter |

Sobota

06:30 Za všetkých zosnulých z farnosti |
17:30 + z rodiny Čelárovej a Halajovej |

Nedeľa

07:00 + mama a otec | PIATA NEDEĽA
08:15 + otec Ján a Božie požehnanie pre celú rodinu |
09:30 Na úmysel kňaza |
11:00 Za obrátenie pre Františka, Mateja a starého otca |
18:00 Za všetkých farníkov |

Oznamy

 • O upratanie kostola poprosím skupinu č. 1.
 • Deti si môžu vyzdvihnúť nálepky za dnešnú sv. omšu v sakristii.
 • Dnes o 14.00 bude v pastoračnom centre eRko stretko pre deti.
 • Ak by nejaký muž v sebe cítil povolanie do kňazského stavu – nech sa ohlási na fare.
 • V utorok pred sv. omšou bude v kostole o 16.30 Mariánske večeradlo.
 • Vo štvrtok budeme pri sv. omši požehnávať hromničné sviece – môžete si ich doniesť.
 • Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, nevládnych budeme spovedať ako zvykneme, adorácia s možnosťou sv. spovede bude od 16.00.
 • V piatok budeme počas sv. omše udeľovať svätoblažejské požehnanie hrdla.
 • Katolícke gymnázium v Banskej Bystrici pozýva piatakov a deviatakov základných škôl zapojiť sa do projektu s názvom “Staň sa gymnazistom na jeden deň!” Záujemcovia o štúdium na tomto cirkevnom gymnáziu si v termíne od 6.- 17. februára 2023 môžu vybrať jeden vyučovací deň, v ktorom by sa reálne zúčastnili celého vyučovania a tak sa lepšie rozhodli pre výber školy. Svoj záujem treba telefonicky vopred nahlásiť na sekretariáte školy. Ďalšie informácie sú na webovej stránke školy.
 • Nasledujúci týždeň budú večerné sv. omše vysielané z našej farnosti do rádia Mária.
 • Budúcu nedeľu bude prvonedeľná zbierka pre potreby farnosti. Prišli nám nové zálohové platby za energie – za elektrinu v kostole budeme platiť o 21 € viac a plyn bude drahší o 349,- € mesačne. Vďaka za každý váš milodar.

Pozvánky