Úmysly

Pondelok

06:30 | Senec / slov. / MF
17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 + rodičia | Senec / slov. / JD

Utorok

06:00 | Senec / maď. / AB
06:30 Na úmysel | Senec / slov. / MF
17:00 | Sv. Martin / slov. /RH
18:30 + rodičia Teofil a Brigita Horňakoví , starí rodičia z oboch strán | Senec / slov. / JD

Streda

06:30 | Senec / slov. / JD
17:00 | Senec / maď. / RH
18:00 + rodina Šípošová | Senec / slov. / MF

Štvrtok

06:30 | Senec / slov. / MF
17:30 | Senec / maď. / AB
17:30 | Tureň / maď. / AB
18:30 + rodičov Ján a Mária Podolskí | Senec / slov. / JD

Piatok

06:00 | Senec / maď. / AB
06:30 Za Božie požehnanie pre Petra, Miroslavu a ďalšiu rodinu | Senec / slov. / MF
18:30 + členovia rodiny Šimoničovej a Nemethovej | Senec / slov. / JD

Sobota

06:30 | Senec / slov. / JD
17:30 | Sv. Martin / slov. / RH
22:00 | Tureň / maď. / AB
22:00 + rodičia súrodenci | Senec / slov. / JD

Nedeľa

00:00 | Senec / maď. / AB
00:00 | Tureň / slov. / MF
07:00 + Rozália a Karol Mĺkvi | Senec / slov. / JD
08:15 | Senec / maď. / AB
08:15 | Tureň / slov. / MF
09:30 | Tureň / maď. / AB
09:30 + manžel, otec Mikuláš Takács | Senec / slov. / JD
11:00 | Senec / maď. / AB
11:00 | Sv. Martin / slov. / JD
18:30 Za veriacich | Senec / slov. / MF

Oznamy

JD– o. Jozef Dúc, AB – o. Andrej Bošňák, MF– o. Michal Fratrič, RH – vdp. Rudolf Hudek

Ostatné oznamy:

 • ŠTVRTKOVÁ ADORÁCIA – Štvrtková adorácia poobede od 14:00 až do večerných sv. omší. Povzbudzujeme  veriacich, aby prišli na návštevu k Oltárnej sviatosti a nenechali Pána Ježiša samého v kostole. 
 • ZAPISOVANIE ÚMYSLOV SV. OMŠÍ NA PRVÝ POLROK 2023 – Zapisujeme ich v úradných hodinách.
 • BETLEHEMSKÉ SVETLO – Na štvrtú Adventnú nedeľu  na svätej omši o  9.30 prinesú skauti Betlehemské svetlo do našej farnosti. Toto svetlo si môžete odpáliť a zaniesť do svojich domov po svätej omši až do Štedrého dňa. Počas týždňa bude možné si ho odpáliť v sakristii.
 • POŽEHNANIE PODOMOVÝCH KAPLNIEK PANNY MÁRIE – sa uskutoční tento pondelok 19.12. pri večernej sv. omši o 18:30. Pozývame účastníkov týchto skupiniek. Aj naďalej sa dá prihlasovať a vytvárať tak ďalšie skupinky.
 • MLÁDEŽNÍCKA DUCHOVNÁ OBNOVA VO VEĽKOM BIELI – sa uskutoční dnešnú nedeľu od 9:00 do 12:00 v saleziánskom dome vo Veľkom Bieli. V programe je prednáška, po nej možnosť stíšenia sa a potom vyspovedania sa.
 • CHRÁMOVÝ ZBOR AD UNA CORDA – Na dnešnú nedeľu liturgiu sv. omše o 9:30 hod nám príde obohatiť o svoj spev pezinský chrámový zbor Ad Una Corda, ktorý v tomto vrchole adventu nás upriami na slávenie Narodenia Pána. Zbor okrem sv. omše zaspieva niekoľko piesní aj po sv. omši. Srdečne ste pozvaní.
 • VIANOČNÁ OFERA – Po všetkých svätých omšiach na slávnosť Narodenia Pána sa bude konať tradičná farská ofera. 
 • POZVANIE OD SESTRIČIEK – Naše rehoľné sestričky Kongregácie Notre Dame pozývajú na klasickú adoráciu od 18:00 do 21:00 v utorok 20.12.
 • FARSKÝ PLES-Po niekoľkoročnej prestávke sme sa rozhodli usporiadať v našej farnosti farský ples, ktorý sa uskutoční v sobotu 18. februára 2023 tradične v sále Strednej odbornej školy automobilovej a podnikania na Kysuckej 14 v Senci. Začiatok je naplánovaný na 20:00. Cena lístka je 25 eur. Predaj lístkov začne v stredu 21.12. po ranných a večerných svätých omšiach a potrvá do rannej omše na Štedrý deň. Následne bude predaj prebiehať po nedeľných omšiach o 9:30 a po večerných svätých omšiach v prikázané sviatky. Lístky si je možné objednať aj na emaili faraples2023@gmail.com uvedenom na výveske. Pre menšie deti bude v budove školy pripravený program s možnosťou prespania, aby sa mohli zabaviť aj rodičia s deťmi. Ďakujeme mladým z farnosti, za ich obetavú prácu pri príprave plesu.
 • VIANOČNÝ KONCERT V TURNI – Pozývame vás na vianočný koncert do kostola do Turne 26.12. od 16:00. Budú koledy v podaní miestneho zboru kostola Panny Márie Snežnej a Dušana Vargu a Moniky Ližbetin.
 • DETSKÉ STRETKO – Pozývame deti po 1. sv. prijímaní až po 7 .ročník na predvianočné stretko v piatok od 17:00 do 18:20 v pastoračnom centre, je možnosť zúčastniť sa aj sv. omše.

 


Pozvánky