Úmysly

Pondelok

Sv. omša sa neslúži |

Utorok

Sv. omša sa neslúži |

Streda

Sv. omša sa neslúži |

Štvrtok

Sv. omša sa neslúži |

Piatok

06:00 † Jozef s manželkou | Považany

Sobota

21:00 večer: omša v noci Narodenia Pána: † Štefan Mihálik (9. výr.), manželka, rodičia a brat | Potvorice
22:30 večer: omša v noci Narodenia Pána: † Jozef a Mária Jamboroví | Považany

Nedeľa

07:30 NARODENIE PÁNA: Za farníkov | Považany
09:00 NARODENIE PÁNA: † Michal a Anna Kerakoví, ich deti a starí rodičia | Potvorice
10:30 NARODENIE PÁNA: † Jozef a Mária Mandincoví, ich dcéry: Anna, Mária, syn Ján a rodičia z oboch strán | Považany

Oznamy

  • Pán Boh odmeň za upratovanie kostolov a akúkoľvek pomoc.
  • Od pondelka do štvrtka nebudú sv. omše a nebude fungovať farská kancelária. V prípade pohrebu alebo zaopatrovania zastupuje vdp. farár z Hornej Stredy;  (032) 7773 101.
  • V piatok v Považanoch o 06:00 rorátna sv. omša za svetla sviec.
  • V piatok v Považanoch od 17:00 do 18:00 bude ešte možnosť pristúpiť ku sv. spovedi.
  • Tí, ktorí majú záujem, aby ich v pondelok 26. decembra navštívili koledníci Dobrej noviny, nech sa zapíšu na bočnom stolíku v Považanoch. Nakoľko z Potvoríc sa prihlásili štyri deti, čo nestačí na vytvorenie skupinky, koledovanie bude iba v Považanoch; v Potvoriciach len v domoch koledníkov. Nácvik koledovania v piatok o 16:00 na fare pod vedením pána učiteľa Michala.
  • V sobotu bude od 10:00 do 12:00 k dispozícii betlehemské svetlo: v Považanoch v predsieni kostola; v Potvoriciach v kostole.
  • Pri sv. omšiach Narodenia Pána (sobota a nedeľa) bude vianočná farská ofera. Pán Boh odmeň!
  • Pozývame na vianočný benefičný koncert v piatok 30. decembra o 18:30 v kultúrnom dome v Považanoch. Autorské piesne i tradičné koledy uvedie Skyva – Zuzana Eperješiová. Vstupné dobrovoľné. Výťažok zo vstupného venujeme malej Editke, ktorej diagnostikovali spinálnu muskulárnu atrofiu. Jej rodičia potrebujú zozbierať značnú sumu peňazí, aby jej mohol byť podaný účinný liek. Editka je vnučkou jednej p. učiteľky z našej základnej školy.
  • Pán Boh odmeň za milodary!

Pozvánky