Úmysly

Pondelok

18:00 † Štefan a Mária, syn Vojtech | Močenok

Utorok

17:00 † Štefan a Barbora Tóthoví (M) | Horná Kráľová
18:00 † Štefan, Klára a syn Štefan | Močenok

Streda

06:00 † Helena a Štefan Horňákoví | Močenok
13:00 † Jozefa Rábeková – pohrebná | Horná Kráľová

Štvrtok

18:00 † Anna, Helena, Ľudovít Kolenčíkoví | Močenok

Piatok

10:30 Sv. spoveď a sv. omša v Penzióne Orlík | Močenok-O
17:00 † Mária Serešová, rodičia Anna a Ján, Jozef Kotlár | Horná Kráľová
18:00 † Dezider a Jozefína Boháčoví, rodičia z oboch strán | Močenok

Sobota

06:00 † Rudolf a Júlia Belovičoví | Močenok
23:00 † Eva a Michal Pápayoví, rodičia (M) | Horná Kráľová
23:59 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu | Horná Kráľová
23:59 Za dobrodincov kostolov a farnosti, za celú farnosť | Močenok

Nedeľa

07:00 † Helena a Vojtech Eiselloví, rodina Kováčová, Bondorová a Bečková | Močenok
08:30 Poďakovanie za 70 rokov života | Horná Kráľová
09:30 † rodina Skalická a Katarína (M) | Horná Kráľová
10:30 Za farnosť a farníkov – PP | Močenok
14:00 Jasličková pobožnosť | Horná Kráľová
15:30 Jasličková pobožnosť | Močenok

Oznamy

HC = Horný cintorín, DC = Dolný cintorín,  ZBP – zdravie a Božiu pomoc, KsK – Kostol svätého Kríža Močenok, PP – priamy prenos v Močenskej televízii resp. cez internet,

 

LITURGICKÝ KALENDÁR:

 

Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: Féria
Piatok: Féria
Sobota: Štedrý deň
Nedeľa: Narodenie Pána

ODKAZY:

Priame prenosy svätých omší z Močenku cez internet – prenos začne 10 min pred sv. omšou: https://www.mocenok.sk/clanok/priame-prenosy-sv-omsi-aj-na-stranke-obce

http://www.tvlux.sk/ – tv LUX

http://www.lumen.sk – rádio Lumen

https://www.radiomaria.sk/pocuvat/. – rádio Mária

http://www.katolickenoviny.sk/ – Katolícke noviny

http://www.tkkbs.sk – tlačová kancelária KBS

http://sk.radiovaticana.va/ – vatikánsky rozhlas

http://www.svatepismo.sk/ – sväté písmo (online)

UPRATOVANIE KOSTOLA: 

MOČENOK: č. d.: 1364 – 1498 (ul. Lúčky, Pri kúpalisku, Švábska, Topoľová) v sobotu po sv. omši

HORNÁ KRÁĽOVÁ: č. d. :  

 

LITÁNIE: (konajú sa v nedeľu popoludní v kostoloch podľa rozpisu) 

Horná Kráľová   

13.30 hod. (M); 14.30 hod.

Močenok   

14.30 hod. – posvätný ruženec

15.00 hod. – Korunka Božieho Milosrdenstva

15.15 hod. – Litánie k panne Márii

 

FARSKÉ OZNAMY:

 

Dnes je možnosť sv. spovede v kostoloch mesta Nitra od 15.00 – 18.00 hod.

 

stredu 21.12. Močenok a v sobotu, posledné v tomto roku, 24.12 2022 budú ráno roráty o 6.00 hod. Môžete si ako obvykle priniesť so sebou lampášiky, a tak spoločne budeme očakávať príchod Božieho Syna na tento svet.

 

Od pondelku 12.12. v Močenku po sv. omšiach a v Hornej Kráľovej od 13.12. od 16.00 hod. sa budú zapisovať úmysly sv. omší na ďalšie tri mesiace január, február a marec v sakristii kostola.

 

Možnosť sv. spovede pred vianočnými sviatkami, pre tých ktorí nemohli v sobotu na spoločnú sv. spoveď bude v našej farnosti v Močenku 19.12.2022 t.j. v pondelok pred sv. omšou. V Hornej Kráľovej v utorok 20.12.2022 pred sv. omšou.

 

Betlehemské svetlo bude ako obyčajne pred Farským úradom v Močenku počas celého štedrého dňa.

 

Na budúcu nedeľu – slávnosť Narodenia Pána si môžete priniesť Vaše Betlehemy na požehnanie. Požehnávať sa budú pri sv. omšiach.

 

Na budúcu nedeľu, slávnosť Narodenia Pána bude v našich kostoloch Vianočná zbierka pre potreby našej farnosti. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať!

 

 Prosíme všetkých, ktorí chcú na sviatok sv. Štefana prijať do svojho príbytku koledníkov Dobrej Noviny, aby sa zapísali a vhodili svoj lístok do škatule, ktorá je pripravená vzadu v kostole. Na lístok zapíšte meno a adresu, poprípade tel. číslo, aby Vás koledníci mohli nájsť.

 

V knižnici, v Močenku si môžete vyzdvihnúť podielové knihy členov SSV a zaplatiť členské na rok 2023 – 8 Eur.

 

Prosíme prvoprijímajúce deti ich rodičov, aby prichádzali na prípravu k prvému sv. prijímaniu tak ako doteraz každý piatok. Bližšie informácie dostávajú na hodinách náboženskej výchovy. Taktiež sú na piatkovú sv. omšu pozvané všetky deti spolu s ich rodičmi.

 

TERMÍNY 1. SV. PRIJÍMANIA VO FARNOSTI MOČENOK

Močenok 21.5.2023 o 10.30 hod. 

Horná Kráľová 28.5.2023 o 10.00 hod. 

 

V prvopiatkovom týždni spovedáme nasledovne: 

Pondelok: Močenok: 17.30 – 18.30 hod. (17.00 – 18.00 hod. – zimný čas)

Utorok:     Močenok: 17.30 – 18.30 hod.  (17.00 – 18.00 hod. – zimný čas)

                  Horná Kráľová 16.30 – 17.30 hod. (16.00 – 17.00 hod. – zimný čas)

Streda:    Močenok: 6.00 – 7.00 hod.

Štvrtok:   Močenok: 18.30 hod. – počas celej sv. omše – podľa potreby (17.30 hod. – zimný čas)

                 Horná Kráľová: 16.30-17.30 hod. (16.00 – 17.00 hod. – zimný čas)

Piatok:    Močenok: 17.30 hod. vystavená Oltárna Sviatosť + spoveď, 18.15 hod. prvopiatková pobožnosť

                                      (17.00 hod. vystavená Oltárna Sviatosť + spoveď, 17.45 hod. prvopiatková pobožnosť – zimný čas)

                Horná Kráľová: 16.30 hod. vystavená Oltárna Sviatosť + spoveď, 17.15 hod. prvopiatková pobožnosť

                                     (16.00 hod. vystavená Oltárna Sviatosť + spoveď, 16.45 hod. prvopiatková pobožnosť – zimný čas)

 

Spovedanie a duchovná služba v DSS a domovoch dôchodcov: 

Penzión Orlík: každý týždeň v piatok od 10.00 hod. o 10.30 hod.+ sv. omša

Domov dôchodcov Milosrdný Samaritán: každý druhý týždeň v mesiaci v stredu od 14.30 hod. + sv. omša

DSS Adventus: každý prvý týždeň v mesiaci v piatok od 9.30 hod. + sv. omša

DSS Duslo: posledný týždeň v mesiaci – viď. oznamy

 

OHLÁŠKY O SVIATOSTI MANŽELSTVA:

Ohlášky:

Ohlášky sobášov, ktoré budú v iných farnostiach.

Bez žiadosti farského úradu, kde budete mať sobáš, nemôžeme verejne robiť ohlášky, nakoľko ide o administratívny a právny úkonAk chcete mať ohlášky v našej farnosti a máte sobáš inde, oslovte farský úrad, kde máte sobáš, aby nám zaslal žiadosť a údaje o ohláškach. Potom my radi uverejnime vaše ohlášky, ako to aj pravidelne robíme, aj v našich farských oznamoch. Za pochopenie ďakujeme.

 

SLUŽBA LEKTOROV:

 

Farníci, ktorí pravidelne čítajú, alebo aj noví záujemcovia, ktorí majú záujem čítavať čítanie alebo modlitby veriacich (prosby) počas svätých omší, sa môžu prísť vždy po svätých omšiach zapísať na presný deň do sakristie kostola.

V tomto týždni čítajú lektori čítania počas svätých omší podľa nasledovného rozpisu:

 

Služba lektorov v nasledujúcom týždni:

Deň Svätá omša Čítanie Lektor
 

Nedeľa

18. december

 

4.Adventná nedeľa

 

 

7.00 hod.

 

 

10.30 hod.

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Stachová

p. Šuvada

p. Nováková

 

L. Blehová

K. Rábeková

p. Hanková

Pondelok

19. december

18.00 hod. 1. čítanie

prosby

p. Goldbergerová

p. Šuvada

Utorok

20. december

18.00 hod. 1. čítanie

prosby

Z. Škopková

p. Kollárová

 Streda

21. december

6.00 hod. 1. čítanie

prosby

p. Straňáková

p. Révayová

Štvrtok

22. november

18.00 hod. 1. čítanie

prosby

p. Hanková

p. Kútna

Piatok

23. november

18.00 hod. 1. čítanie

prosby

p. Balážiová

deti

 

Sobota

24. november

Štedrý deň

 

 

6.00 hod.

 

 

24.00 hod.

 

1. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Straňáková

p. Révayová

 

p. Horňáková

p. Vereš

p. Šuvada

 

Nedeľa

25. november

 

Narodenia Pána

 

 

7.00 hod.

 

 

10.30 hod.

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Bleho

p. Stachová

p. Nováková

 

K. Rábeková

L. Blehová

p. Hanková

Samozrejme, máte možnosť sa prihlásiť aj na odber mailinglistu. Čo je to a ako vlastne funguje mailinglist? Mailinglist je akási forma elektronického letáku – poskytnete nám Vašu e-mailovú adresu a keď sa udeje alebo bude mať udiať niečo významné, my Vám o tom pošleme mail, možno s nejakou fotografiou… Mailinglist nebude pravidelný, skôr taký občasný, takže e-mailovú schránku Vám zahlcovať určite nebudeme – vyskúšajte si to kliknutím na oranžové tlačítko nižšie: [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]


Pozvánky