Úmysly

Pondelok

07:00 za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu | Františkánsky
18:30 + Mária Malá | Františkánsky

Utorok

07:00 | Františkánsky
18:30 + Rudolf a Mária | Františkánsky

Streda

07:00 na úmysel celebranta | Františkánsky
18:30 za Božie požehnanie pre pedagógov, deti a rodičov Cirkevnej škôlky | Františkánsky

Štvrtok

07:00 + Marta Holešová | Františkánsky
17:00 | Kostolište
18:30 + Katarína Doležalová, rodičia Melichar a Jana Tančibokoví | Františkánsky

Piatok

07:00 + Jozef Hoffmann | Františkánsky
18:30 + rodičia Imrich a Irena Knotkoví | Františkánsky

Sobota

07:00 + manžel Milan, rodičia Martin a Ilona, súrodenci Rafael a Mária | Františkánsky
22:00 na úmysel celebranta | Farský
22:00 | Kostolište

Nedeľa

00:00 na úmysel celebranta | Františkánsky
07:00 + rodičia Jozef a Anna Maňúchoví | Františkánsky
08:00 + rodičia Jurkovičoví a rodina | Farský
09:00 + rodičia Pavol a Ružena a starí rodičia | Kostolište
09:00 za farníkov | Františkánsky
10:30 + František Vícen, Ján Sokol a starí rodičia z oboch strán | Františkánsky
18:30 + Helena Majovská | Františkánsky

Oznamy

 • Ešte teraz po sv. omši je posledná príležitosť zapísať v sakristii svojich chorých k Vianočnej sv. spovedi.

 • Aj v tomto týždni si môžete zapísať úmysly sv. omší na január, február a marec 2023 v kancelárii farského úradu počas úradných hodín.

 • V pondelok o 9:00 h. prosíme o pomoc ochotných chlapov pri osádzaní vianočných stromčekov.

 • V utorok od 9:00 h. bude upratovanie františkánskeho kostola. Prosíme o pomoc ochotných mužov a ženy.

 • Vo štvrtok je vo františkánskom kostole celodenná adorácia. Zapíšte sa, prosím, vzadu na stolíku.

 • Spovedať k Vianociam tých, ktorí ešte potrebujú, budeme v tomto týždni pred sv. omšami do piatku. V sobotu, na Štedrý deň, už nespovedáme.
  V Kostolišti budeme spovedať vo štvrtok hodinu pred sv. omšou, t.j. od 16:00 h.

 • Betlehemské svetlo si môžete zobrať celý týždeň v sakristii a na Štedrý deň 24. decembra v predsieni kostola do 17:00 h.

 • V sobotu, na Štedrý deň, pri rannej sv. omši požehnáme Betlehemy, ktoré si prinesiete.

 • Večerná sv. omša na Štedrý deň nebude. Večer o 18:00 h. sa zjednotíme pri modlitbe Anjel Pána a začneme Štedrú večeru.

 • Sväté omše svätej noci Narodenia nášho Spasiteľa budú: vo farskom kostole a v Kostolišti o 22:00 h. a vo Františkánskom kostole  presne o polnoci o 0:00 h.

 • Na sviatok sv. Štefana, 26. 12. 2022, budú v našej farnosti koledníci koledovať Dobrú novinu. Rodiny, ktoré chcú prijať koledníkov, sa môžu zapísať v sakristii františkánskeho kostola do budúcej nedele Narodenia Pána.

 • Na budúcu nedeľu Narodenia Pána bude pri všetkých sv. omšiach tradičná farská ofera.

Odporúčame vstúpiť do posledného adventného týždňa s vnútorným nastavením, že sa nenecháme pohltiť predvianočným zhonom a aj v najťažších situáciách budeme reagovať pokojne. Nech slová „Tichá noc, svätá noc“ nie sú len slová piesne… Pokojný a požehnaný posledný adventný týždeň vám všetkým!