Úmysly

Pondelok

06:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre Oľgu Uramovú a jej deti; † rodina Lopušníková a Fojtíková |

Utorok

06:30 † Ondrej Kuzma, rodičia z oboch strán, Jozef, Pavol a živá rodina; † Elena Rožňajová (30. deň) (otec Paľko) |

Streda

06:30 Pomoc Božiu pre Milku s rodinou; † rodičia Vyletelovci a Melichovci |

Štvrtok

18:00 † Jozef Dunko, † Jozef; † Vladimír Packa (30. deň), † Eugen Hrabušický (1. výročie); † Peter Grnáč (1. výročie) (otec Paľko) |

Piatok

08:00 † rodina Jakubičková a živá rodina |
18:00 † Leonard a Angela Žilkovci a živá rodina |

Sobota

08:00 Štedrý deň: † Jozef Krnáčik, rodičia z oboch strán a živá rodina |
20:00 Štedrý deň: Za dar lásky pre našu farnosť |

Nedeľa

07:30 NARODENIE PÁNA: † Ján Paučo (30. deň) |
09:00 NARODENIE PÁNA: Za farnosť (priamy prenos) |
10:30 NARODENIE PÁNA: † Ján Tkáčik (30. deň) |

Oznamy

  • Vo štvrtok hneď po sv. omši bude stretnutie všetkých lektorov (cca 30 min.). Preberieme si nový systém, ktorý bude platiť od 1. januára 2023.
  • V piatok večer bude sv. omša pre deti. Pozývame zvlášť prvoprijímajúce deti a ich rodičov.
  • V sobotu (24. decembra) bude ranná sv. omša výnimočne o 8.00 hod., pri ktorej bude požehnanie betlehemov, ktoré položte k oltáru Božského srdca. Po nej si môžete odpáliť Svetlo z Betlehema.
  • Na budúcu nedeľu bude vianočná farská ofera.