Úmysly

Pondelok

06:00 †Veronika a Vojtech | Bazilika minor-Pondelok po 4. adventnej nedeli
08:30 Za kňazov | Bazilika minor
16:30 Za rodiny | Bazilika minor
18:00 Za návrat k Bohu pre Tatianu | Bazilika minor
17:00 od 17:00 Sv. spoveď | Stráne Pod Tatrami
18:00 | Stráne pod Tatrami

Utorok

06:00 ZBP Katarína, Ján a Monika | Bazilika minor-Utorok po 4. adventnej nedeli
08:30 Za rehoľníkov | Bazilika minor
16:30 Za povolania | Bazilika minor
18:00 Na úmysel celebranta | Bazilika minor-Rádio LUMEN
16:00 od 16:00 Sv. spoveď | Malý Slavkov
18:00 | Malý Slavkov

Streda

06:00 †Štefan Kuruc | Bazilika minor-Streda po 4. adventnej nedeli
08:30 Za nového diecézneho biskupa | Bazilika minor
16:30 Za duše v očistci | Bazilika minor
18:00 ZBP Rudolf a Mária | Bazilka minor-Mládežnícka
18:00 | Stráne pod Tatrami

Štvrtok

06:00 ZBP Pavol | Bazilika minor-Štvrtok po 4. adventnej nedeli
08:30 Za chorých | Bazilika minor
16:30 Za opustených | Bazilika minor
18:00 †Ján a Ema | Bazilika minor

Piatok

06:00 †František, Mária a Mariana | Bazilika minor-Piatok po 4. adventnej nedeli
08:30 Za mladých | Bazilika minor
16:30 Za deti | Bazilika minor- detská
18:00 †Ján | Bazilika minor
18:00 | Malý Slavkov

Sobota

16:00 †Margita a Štefan | Bazilika minor-Sobota po 4. adventnej nedeli – Štedrý deň
22:00 Za Boží ľud | Bazilika minor
00:00 Za Boží ľud | Bazilika minor
00:00 | Malý Slavkov
22:00 | Stráne pod Tatrami

Nedeľa

06:30 Za Boží ľud | Bazilika minor -SLÁVNOSŤ NARODENIA PÁNA – 1. sviatok vianočný
08:00 †Pavol a Irena | Bazilika minor
09:00 Za Boží ľud | Cirkevná základná škola
08:00 | Malý Slavkov
09:00 | Stráne pod Tatrami
09:30 | Malý Slavkov
10:00 Za Boží ľud | Bazilika minor-KTV
15:00 Jasličková pobožnosť | Bazilika minor
16:00 Za Boží ľud | Bazilika minor
18:30 Za Boží ľud | Bazilika minor

Pondelok

06:30 Za Boží ľud | Bazilika minor-Sv. Štefana, prvého mučeníka – 2. sviatok vianočný
08:00 Poďakovanie za 50 r. manželstv | Bazilika minor
08:00 | Malý Slavkov
09:00 | Stráne pod Tatrami
09:30 | Malý Slavkov
10:00 †Helena a Stanislav | Bazilika minor-KTV
16:00 Za Boží ľud | Bazilika minor
18:30 Za Boží ľud | Bazilika minor

Oznamy

FARSKÝ LIST.- 4. ADVENTNÁ NEDEĽA, 18.12.20

VRCHOLÍ DRUHÁ ČASŤ ADVENTU
Adventné obdobie má dve časti. V prvej časti (do 16. decembra) sa zameriavame
na myšlienku druhého Kristovho príchodu na konci vekov. V tejto prvej časti sa
slávia rorátne sv. omše pri svetle sviečok ku cti Panne Márii. Preto má kňaz rúcho
bielej farby. V druhej časti (od 17. decembra) sa pripravujeme na slávnosť
Narodenia Pána, ktorou si pripomíname prvý príchod Božieho Syna na svet pred
viac ako 2000 rokmi. Napriek vonkajšiemu tlaku reklám a rôznych akciových
ponúk, pamätajme, že Advent nie sú Vianoce! Preto Advent má byť časom
stíšenia, modlitby a duchovných predsavzatí, ktoré nám pomôžu duchovne sa
pripraviť na vianočné sviatky, ktoré začínajú v podvečer na Štedrý deň.

PREDVIANOČNÁ SV. SPOVEĎ
Blíži sa čas predvianočných sv. spovedí. Po dvoch rokoch spôsobených pandémiou

to opäť bude bez obmedzení. Preto Vás všetkých povzbudzujeme, aby ste si

vykonali predvianočnú sv. spoveď. Prosíme zvlášť tých, ktorí ju kvôli pandémii

dlhé mesiace odkladali alebo dokonca zľahostajneli.
Vo farnosti Kežmarok bude
spoločné spovedanie za účasti mnohých kňazov v
stredu 21.12. a štvrtok
22.12. vždy od 10:00
12:00 a od 14:00 do 17:00 hod. Prosíme, využite túto
možnosť, keď prídu mnohí kňazi, aby Vám vyslúžili Božie odpustenie.

SVÄTÁ SPOVEĎ PRE PRIHLÁSENÝCH CHORÝCH
Ak si želáte, aby sme navštívili chorých, ku ktorým nechodíme na prvé piatky v
mesiaci, prihláste ich najneskôr do stredy 21.12. v sakristii alebo na:
farakezmarok@gmail.com. Pôjdeme k ním v piatok 23.12. dopoludnia.

MODLITBA PRED ŠTEDROU VEČEROU
Povzbudzujeme Vás, aby sme podľa možnosti zaali štedrú veeru v našej farnosti
v rovnakom ase o 18:00 hod., ke nás zvuk našich zvonov pozve k modlitbe,
aby sme vytvorili jednotu farskej rodiny. Pri východoch z baziliky Vám
ponúkame na kartike modlitbu pred štedrou veerou. Vezmite si 1 ks do
domácnosti. Jej súčas ou je aj malý darček balíček vianočných oblátok pre
Vás od nás kňazov. Keď ich budete lámať, prosím, spomeňte si v modlitbe aj na
nás. Vyprosujeme Vám požehnané sviatky narodenia Božieho Syna. Prežime
ich v pokoji, radosti a so skutočne duchovným úžitkom.

KŇAZSKÉ POŽEHNANIE VAŠICH PRÍBYTKOV
Tí, ktorí chcete, aby sme Vám osobne prišli požehnať Vaše príbytky, nahláste
v sakristii baziliky Vašu presnú adresu (ak je potrebné, uveďte aj číslo vchodu
a poschodie). V meste Kežmarok budeme požehnávať príbytky na Nový rok
(1.1.2023) od 13:30 hod.

POSLEDNÝ TÝŽDEŇ SV. OMŠE SO SVÄTÝM DEDKOM JOACHIMOM
Pripomíname, že začíname posledný týždeň rorátnych sv. omší pre deti
každý pracovný deň (pondelokpiatok) o 16:30 hod. v bazilike. Svätý dedko
Joachim, ktorý bol dedkom Pána Ježiša, rozpráva deťom príbehy Starého zákona.
Deti, prineste si na tieto sv. omše elektrické lampášiky. V utorok a štvrtok
dostanete po sv. omši teplý čaj a drobnú sladkosť. Priveďte aj Vašich rodičov,
starých rodičov a súrodencov. Tešíme sa na Vás! Deti, ktoré budú mať všetky
nálepky, čaká po skončení malý darček
.

VIANOČNÉ DARČEKY PRE ĽUDÍ V DOMOVE DÔCHODCOV
Aj tento rok chceme aj vo Vašom mene pripraviť vianoné dareky seniorom,
ktorí bývajú v Domove dôchodcov, kde poas roka chodíme slúžiť sv. omše. Žije v
om približne 111 klientov a pracuje 73 zamestnancov. Pôjde o praktické balíky,
v ktorých budú pre každého drobné hygienické potreby. Ak sa chcete zapojiť,
ponúkame Vám možnosť prispieť do pokladniky s nápisom „Vianoný balíek
pre seniorov“. Je umiestnená v bazilike pri hlavnom východe. Môžete prispieť aj
poslaním na farský účet. Do poznámky napíšte “Seniori”. Vopred ďakujeme za
Vašu štedrosť.

ZÁVEREČNÝ ADVENTNÝ KONCERT
V
gréckokatolíckom chráme v Kežmarku sa dnes 18.12. o 17:00 hod.
uskutoční záverečný
štvrtý adventný koncert. Vstupné je dobrovoľné.
Srdečne Vás pozývame!

ZASADNUTIE HOSPODÁRSKEJ RADY
Všetkých členov hospodárskej rady pozývame na stretnutie, ktoré sa uskutoční
v pondelok 19.12. o 19:00 hod. na farskom úrade

JASLIČKOVÁ POBOŽNOSŤ
Na slávnosť Božieho narodenia 25.12. o 15:00 hod. sa uskutoční jasličková
pobožnosť v našej bazilike. Pozývame deti, rodičov a starých rodičov na túto
pobožnosť.

KOLEDNÍCI DOBREJ NOVINY
Rodiny, ktoré majú záujem prijať koledníkov Dobrej noviny v tomto roku,
prosíme, nech vyplnia prihlášku a vhodia ju do krabičiek, ktoré sú uložené pri
východoch z baziliky. Koledovať sa bude v našej farnosti na sv. Štefana 26.12.
od 13.30 hod. Dobrá novina je vianočná kolednícka akcia eRka Hnutia
kresťanských spoločenstiev detí spojená so zbierkou pre rozvojové projekty v
afrických krajinách.

BETLEHEMSKÉ SVETLO V NAŠEJ FARNOSTI
Aj tento rok naši kežmarskí skauti ponúknu betlehemské svetlo v našej farnosti
na Štedrý deň 24.12. na týchto miestach : Bazilika sv. Kríža od 9:00 12:00
Nový evanjelický kostol od 9:00 12:00 ZŠ s MŠ sv. Kríža od 9:00 12:00
Malý Slavkov od 9:00 12:00.

MODLITBA VEŠPIER DO RÁDIA LUMEN
Od pondelka 19. decembra do piatku o 19:30 hod. sa budeme v bazilike
modliť vešpery, ktoré v priamom prenose bude vysielať Rádio Lumen. Pridajte sa
k nám v tejto modlitbe Cirkvi. Príďte sa pomodliť spolu s nami do baziliky.

POĎAKOVANIE ZA MILODAR Z ADVENTNÉHO KONCERTU
Uplynulú nedeľu zorganizovala Základná umelecká škola A. Cígera v Kežmarku
v spolupráci s našou farnosťou adventný koncert v Mariánskom kostole. Na
dobrovoľnom vstupnom sa vyzbieralo 250,EUR, ktoré účinkujúci venovali
našej farnosti. Ďakujeme im za tento milodar. Pedagógom, ich žiakom a rodičom
ďakujeme za krásny umelecký a duchovný zážitok.

JEŽIŠOV KRST V RIEKE JORDÁN
Na webstránke našej farnosti v
časti „Blog“ náš pán farár František Trstenský
zverejnil ďalšiu časť svojho podcastu KAIROS s
názvom: Ježišov krst v rieke
Jordán.
Je to prvé tajomstvo ruženca svetla. V tejto časti sa dozviete duchovné
posolstvo biblickej udalosti, Ježiš prichádza za Jánom k rieke Jordán, aby ho
pokrstil.

HĽA, PRICHÁDZA PÁN, ON JE KRÁĽ SLÁVY ( Ž 24)
Pre lektorov, žalmistov, organistov ako aj pre všetkých, ktorí majú radi biblické
žalmy, náš pán farár František Trstenský ponúka podcast s názvom “LAUDATE
DOMINUM” “CHVÁĽTE PÁNA”. Vysvetľuje v ňom posolstvo žalmu, ktorý zaznie
v našich kostoloch v túto nedeľu. Môžete si ho vypočuť na webstránke farnosti
v časti „Blog“.

DUCHOVNÉ SLOVKO
Správa o Ježišovom počatí predstavuje šokujúci Boží zásah do ľudských dejín.
Evanjelium sa zaoberá životom dvoch mladých manželov Jozefa a Márie. V popredí
je dieťa, ktoré sa má narodiť. Dôraz sa kladie na „meno“, ktoré v biblických textoch
nie je módnym výstrelkom rodičov, ale vyjadruje identitu nositeľa, jeho zmysel pre
božský plán a jeho poslanie. Prvé meno spomenuté v evanjeliu je Ježiš, čo znamená
„Pán je spása.“ Boh prichádza v Ježišovi na tento svet, aby nás zachránil. Druhé
meno počatého dieťaťa prekvapuje. Prečo je vôbec potrebné ešte ďalšie meno?
Emanuel pripomína Božiu blízkosť vzpurnému a hriešnemu ľudu. Na púšti sa Izrael
sám seba pýtal: Je Boh medzi nami, áno alebo nie? Neraz sme aj my pokúšaní týmto
svetom poprieť alebo ignorovať Ježišovu prítomnosť. Pamätajme, že Boh vždy bude
Emanuel Boh s nami v našom šťastí i v prehrách, v hriechu aj vo vernosti,
v živote ako aj v smrti … To je radostná správa blížiacich sa vianočných sviatkov.

Pre lektorov, žalmistov, organistov ako aj pre všetkých, ktorí majú radi biblické
žalmy, náš pán farár František Trstenský ponúka podcast s názvom “LAUDATE
DOMINUM” “CHVÁĽTE PÁNA”. Vysvetľuje v ňom posolstvo žalmu, ktorý zaznie
v našich kostoloch v túto nedeľu. Môžete si ho vypočuť na webstránke farnosti
v časti „Blog“.

4. ADVENTNÁ NEDEĽA DODATOK

PODÁVAME DVA PROJEKTY NA MISTERSTVO KULTÚRY SR
Minsterstvo kultúry SR zverejnilo výzvy na nové projekty v rámci podpory národných
kultúrych pamiatok. Farnosť Kežmarok podala dva projekty. 1. Reštaurátorský
výskum portálu hlavného vchodu do baziliky. Je to prvý nevyhnutný krok, aby sme
po jeho vykonaní mohli v budúcnosti žiadať dotáciu na opravu tohto portálu.
2. Rekonštrukcia šindľovej strechy na budove vedľa zvonice. Našim cieľom je
postupnými krokmi v závislosti od finančných možností v priebehu najbližších rokov
úplne zrekonštruovať túto budovu.

KURZY PRÍPRAVY NA MANŽELSTVO 2023
Snúbenci, ktorí uvažujú prijať sviatosť manželstva, môžu sa prihlásiť na Kurzy
prípravy na manželstvo na budúci rok. Termíny kurzov v rámci Slovenska a
možnosť prihlásenia sa, sú uvedené na webstránke:
www.domanzelstva.sk.
Certifikáty z tohto kurzu majú platnosť 2 roky. Túto prípravu akceptujeme v
našej farnosti a povzbudzujeme snúbencov, aby ju absolvovali.

V BETLEHEME NOVINA
Vo výstavnej sieni na ul.
Dr. Alexandra 11 sa v dňoch od 24.11.2022 do 30.1.
2023 sa koná výstava keramických betlehemov. Výstava je prístupná

v
pracovných dňoch od 8:00 do 16:00. Vstupné je 1,EUR.

POZVÁNKA DO KINA NA FILM KATEDRÁLA
Pozývame Vás do kina na veľmi zaujímavý film s názvom Katedrála. Hovorí o a
28ročnom španielskom mníchovi Justovi Gallegovi, ktorý po vylúčení z kláštora
sa rozhodne venovať svoj život Bohu tým, že postaví katedrálu v zabudnutej
dedine pri Madride. Nasledujúcich 60 rokov strávi stavbou kostola takmer bez
pomoci a bez akejkoľvek znalosti architektúry. Pracuje zväčša sám, s použitím
odpadu a recyklovaných materiálov a bez súhlasu ostatných dedinčanov, ktorí ho
považujú za blázna. Film sa bude premietať v stredu 21.decembra o 19:00 hod. V
kine Iskra v Kežmarku. Vstupné 5, EUR (pre členov klubu 4,EUR).

PUBLIKÁCIA O RÍMSKOKATOLÍCKOM KOSTOLE V ĽUBICI
Kaz Michal Lipták, ktorý je známy veľmi cennými publikáciami, v ktorých sa
venuje kresťanskému umeniu a kultúre, v spolupráci s Mgr. Jaroslavom Sarnom,
napísal knihu o Rímskokatolíckom farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v
Ľubici s názvom “Najväčší dvojloďový kostol na Spiši”. Jedinečným spôsobom
približuje historickú, umeleckú a duchovnú krásu tohto chrámu. Cena je 25 €.
Knihu si môžete zakúpiť pri hlavnom východe z baziliky.

TO, O CHCEM, JE BETLEHEM
Uprostred mnohých, neraz plytkých symbolov, ktoré sú spájané s Vianocami
chceme vyzdvihnúť najoriginálnejší a najpodstatnejší symbol Betlehem a dieťa
v jasliach. Preto Vám ponúkame nálepky Betlehema s dieťatkom v jasliach na
priesvitnej fólii, ktorú si nalepíte na okno. Pripravilo ich Diecézne centrum
mládeže. Cena je 4, €. Zakúpením podporíte toto centrum. Môžete si ju zakúpiť
pri východe z baziliky.

KALENDÁR NA POPDORU OCHRANY RODINY A DETÍ
Občianske združenie Fórum života, ktoré sa angažuje v
ochrane Ľudského života,
ponúka nástenný kalendár na rok 2023. Jeho zakúpením podporíte aktivity, ktoré
toto združenie organizuje v prospech ochrany nenarodených detí a pomoci
matkám v požehnanom stave, ktoré sa ocitli v ťaživej situácii. Preto je cena
kalendára 10, EUR. Môžete si ho zakúpiť pri východe z baziliky.

KATOLÍCKY KALENDÁR NA ROK 2023
Ponúkame Vám stolový kalendár na rok 2023 s fotkami rôznych katolíckych
chrámov na Slovensku. V kalendári sú uvedené štátne aj cirkevné sviatky. Môžete
si ho zakúpiť pri východe z baziliky. Cena je 2, EUR.

PODPORTE NÁS
Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať
potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity.

Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom
pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti

s IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188. ĎAKUJEME!


DUCHOVNÉ SLOVKO

Otázka Jána Krstiteľa: „Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?“ nie je
len jeho. Je to veľký problém ľudí každej doby, ktorí vo víre vlastnej existencie alebo
v dejinách sveta sa usilujú nájsť Božieho Syna. Ježišova odpoveď sa odvoláva na
Sväté písmo, konkrétne ide o citát z proroka Izaiáša. Mesiáš je ten, ktorý sa ujíma
chudobných, obväzuje rany raneným, oslobodzuje väzňov, malomocných opäť
začleňuje do spoločnosti (Iz 61,12). Pamätajme, že kľúčom k pochopeniu Božej
prítomnosti nie sú naše osobné očakávania, ale Božie Slovo. Naše sklamania
prichádzajú aj preto, že v našich očakávaniach nehľadáme na prvom mieste Boha.
My, dnešní čitatelia evanjelia, sme povolaní vidieť znamenia Božej prítomnosti na
perifériách existencie: v tom, čo sa v očiach sveta javí ako malicherné a
bezvýznamné. V tom je zmysel chvály Ježiša na adresu Jána Krstiteľa. Ján aj
uprostred zmätkov a sklamaní nerezignuje na autentické hľadania Boha. Jánova
veľkosť spočíva v tom, že berie Božiu pravdu vážne a premieňa ju na autentickosť
života. Nasledujme ho!

FARNOSŤ KEŽMAROK – 3. ADVENTNÁ NEDEĽA – DODATOK

CELODENNÁ POKLONA SVIATOSTI OLTÁRNEJ
V piatok 16. Decembra sa v našej farnosti uskutoční celodenná poklona Sviatosti
Oltárnej. Sviatosť vyložíme ráno po skončení sv. omše, ktorá sa slávi o 8:30
hod. a poklona sa skončí o 16:15 hod. eucharistickým požehnaním.
Povzbudzujeme Vás, aby ste si našli čas prísť sa pokloniť živému Ježišovi, ktorý je
reálne prítomný v tejto najsvätejšej sviatosti. Prosíme, prihláste sa na poklonu
v konkrétny čas jednotlivci, rodiny, spoločenstvá, birmovanci,
miništranti… Rozpis nájdete na stolíku pri východe z baziliky. Samozrejme,
môžete aj viacerí v ten istý čas. Veriaci, ktorý vykoná návštevu kostola a strávi
v adorácii pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou aspoň polhodinu, môže za
obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca,
úmysel chrániť sa aj všedného hriechu) získať úplné odpustky. Ak je to kratší čas,
môže získať čiastočné odpustky. Vo všetkých farnostiach Spišskej diecézy
prebieha tzv. nepretržitá poklona Sviatosti Oltárnej, ktorú v roku 1921 zaviedol
vtedajší diecézny biskup Ján Vojtaššák.

KURZY PRÍPRAVY NA MANŽELSTVO 2023
Snúbenci, ktorí uvažujú prijať sviatosť manželstva, môžu sa prihlásiť na Kurzy
prípravy na manželstvo na budúci rok. Termíny kurzov v rámci Slovenska a
možnosť prihlásenia, sú uvedené na:
www.domanzelstva.sk. Certifikáty z tohto
kurzu majú platnosť 2 roky. Túto prípravu akceptujeme v našej farnosti pri
príprave na sobáš a povzbudzujeme snúbencov, aby ju absolvovali.

POZVÁNKA NA DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
Gymnázium sv. Jána Pavla II. v
Poprade pozýva ôsmakov a deviatakov na Deň
otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v piatok 16.12. od 9:00 do 13:00 hod.

v
budove školy. Gymnázium vo svojom vzdelávacom programe posilňuje výučbu
cudzích jazykov, prírodovedných p
redmetov a informatiky. Navyše ponúka
bezpečné prostredie s
dôrazom na osobnostný a duchovný rast svojich žiakov.

HOSPODÁRNE NAKLADANIE S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI
Už sme Vám spomínali, že Prešovský samosprávny kraj v tomto roku podporil
dotáciou tri naše podané projekty: 1. Obnovu kaplnky sv. Jána Nepomuckého v
Kežmarku vo výške 61 200, EUR; 2. Rekonštrukciu Kultúrnopastoračného
centra na našej filiálke Stráne pod Tatrami vo výške 10 000, EUR 3. Vypracovanie
projektovej dokumentácie na postupnú obnovu budovy vedľa zvonice pri bazilike
v Kežmarku vo výške 9000, EUR. Chceme Vás informovať, že v týchto dňoch
sme obdržali z Prešovského samosprávneho kraja písomné vyjadrenie, že
pri vykonaní finančnej kontroly vyučtovania výdavkov na všetky tieto
projekty neboli zistené žiadne nedostatky. Znamená to, že projekty boli z
našej strany spracované kvalitne a v uplynulých dňoch nám Prešovský
samostatný kraj sľúbené dotácie poukázal na farský účet.

 

 

PODPORTE NÁS
Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať
potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity.

Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom
pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti

s IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188. ĎAKUJEME!

KONTAKT
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kežmarok

Kostolné námestie 22, 060 01 Kežmarok

Tel. č.:
052/452 22 20Mobil: 0903 012 489
Email:
farakezmarok@gmail.com

SLEDUJTE NAŠU WEBSTRÁNKU: www.farakezmarok.sk

 

 

 

 

 

 


Pozvánky