Úmysly

Pondelok

06:00 + Gizela | Fk
12:00 za zdravie a BP pre Brigitu | Fk
18:00 + Mária | Fk
07:45 + Mária a Štefan Šálka | CSŠ
18:30 ZBP rod. Kučerová | Br

Utorok

06:00 za rod. Halajovú | Fk
12:00 + Mária Mašlonková, Mária | Fk
18:00 za uzdravenie Gabiky v ťažkej chorobe | Fk
18:30 za uzdravenie manželstva Jozefa a Kataríny | Br
16:00 + rod. Trnovcovej | Ns

Streda

06:00 za zdravie a BP rod. Bezáková | Fk
12:00 za zdravie rodiny Kevešovej, Brezinovej | Fk
18:00 + Václav Horáček | Fk
07:45 Mária a Štefan Raffaj | CSŠ
18:30 + Anna Dludíková | Br

Štvrtok

06:00 + Dominika Valečíková | Fk
12:00 za duchovné uzdravenie a BP pre Mirku, Tiborka, Zdena | Fk
18:00 požehnanie a dary DS do rod. Rovnej, Kvietkovej a Vicaňovej | Fk
17:00 + František a Ivan Kockovičovci | Br
16:00 za uzdravenie Gabiky v ťažkej chorobe | Ns

Piatok

06:00 + Ján Tomáško | Fk
12:00 za členov ruže sv, Agnešky | Fk
18:00 + Jozef Kriváň | Fk
17:00 za ľudí, ktorých privádzame do Betlehema | Br
17:00 + Agnesa, Albín Paluga | VK

Sobota

06:30 za zdravie rodina Čapáková | Fk
22:00 na úmysel | Fk
23:59 za zomrelých rodičov | Fk
07:00 za kňazov | Br
16:00 + Jozef a Janka Sučákoví | Br
23:59 na úmysel | Br
23:59 na úmysel | VK

Nedeľa

06:30 + Stanislav Florek | Fk
09:00 na úmysel | Fk
11:00 za veriacich | Fk
14:45 na úmysel | Fk
07:45 + Oľga a Anton Krákorník | Br
10:00 + Paulína | Br
18:30 | Br
09:15 na úmysel | VK
16:00 + Mária, Jakub Krištofík | Ns

Oznamy

ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA
– Spoločná sv. spoveď pred Vianocami bude dnes (v nedeľu) vo
farskom kostole a v kostole na Brezovci od 14:00 – 17:00 hod. a vo
Vyšnom Kubíne od 14:00 do 16:00 hod; a vo štvrtok 22.12.2022 vo
farskom kostole a v kostole na Brezovci od 10:00 do 12:00 a od 14:00
do 17:00 hod.
– Zajtra, pondelok dopoludnia, chceme navštíviť chorých našej
farnosti. Môžete ich zapísať na zoznam v sakristii. Nie tí, ku ktorým
chodíme pravidelne na prvý piatok v mesiaci.
– Aj tento rok budú dolnokubínski skauti v našej farnosti počas
Štedrého dňa roznášať Betlehemské svetlo. Záujemcovia nech sa
zapíšu na papier vzadu na stolíku, alebo prihlásením sa na stránke:
53zbor.skauting.sk
– V sobotu slávime štedrý deň, sväté omše budú takto:
Fk: 6:30, 22:00, 24:00
Br: 7:00, 16:00, 24:00
VK: 24:00
– Na sviatok sv. Štefana, popoludní, začneme s posviackou príbytkov
v meste. Prosíme záujemcov, aby sa prihlásili v sakristii u pána
kostolníka.
– Na budúcu nedeľu, na slávnosť Božieho narodenia bude po
všetkých svätých omšiach pri východe z kostola Vianočná ofera, za
ktorú vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.
– Ruža sv. Juraja venuje na potreby kostola 140 eur.
– Upratovanie kostola vo VK: mládež


Pozvánky