Úmysly

Pondelok

07:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Filipa a jeho rodičov | Karmel
17:30 +matka, 15.výr., členovia rodiny a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu |

Utorok

07:00 +manželka Ľudmila | Karmel
17:30 +Ľudovít Drdoš, 5.výr., rodičia Kuníkoví |

Streda

07:00 +sestra, bratia a rodičia z oboch strán | Karmel
17:30 +Amália Ľuptáková, nedožitých 100. rokov, manžel Jakub, syn Ján a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu |

Štvrtok

07:00 +rodičia z oboch strán a príbuzní | Karmel
17:30 +Vladimír Orság a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu |

Piatok

07:00 +manžel Ján a rodičia z oboch strán | Karmel
17:30 Za ružu Petronely Rybárovej |

Sobota

07:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Vilmu a Milku | Karmel
07:30 +manžel Adam a syn Adam a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu |
15:00 Na úmysel celebranta |

Nedeľa

00:00 Na úmysel Karmelu | Karmel NARODENIE PÁNA
07:45 +Helena Zubáková |
08:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre Darinu | Karmel
09:00 +Magdaléna Purdeková, 10.výr. a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu |
10:30 +manžel Pavol, rodičia Jozef, Emília, Božena a Pavol, za Božiu pomoc pre rodinu |
17:30 Za veriacich |

Oznamy

 • Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti ruža č.27. Petronely Rybárovej.
 • Prosíme, aby ste v sakrestii kostola nahlásili na predvianočnú sv. spoveď svojich
  chorých a starých, ku ktorým nechodievame pravidelne na prvé piatky. Prosíme,
  aby ste pri prihlásovaní uviedli presnú adresu, prípadne aj telefonický kontakt.
  Prihlásených chorých budeme spovedať v pondelok.
 • Vo štvrtok od 9.00 hod. budeme vyzdobovať kostol na vianočné sviatky. Prosíme
  tých, ktorí môžu, aby prišli pomocť.
 • Pred polnočnou sv. omšou v kláštore bude možnosť od 22.55 hod zúčastniť sa na
  slávnostných modlitbách posvätného čítania spolu so sestrami karmelitánkami.
 • Na slávnosť Narodenia Pána je výročná farská ofera. Za vaše dary Vám už vopred
  vyslovujeme Pán Boh zaplať.
 •  Pozývame vás osláviť príchod Božieho dieťatka, spolu s deťmi zo spevokolu Slniečka,
  divadelným predstavením ktoré vám zahrajú dňa 25.12.2022 o 15.00 hod. vo
  farskom kostole sv. Františka z Assisi v Detve.
 • Farnosť Detva v spolupráci s reštauráciou BaRock organizuje v poradí 19. farský
  ples, ktorý sa uskutoční v kultúrnom centre A. Sládkoviča 13. januára 2023. Lístky
  na ples si môžete objednať u p. Jána Fekiača /Johnyho/ na tel. čísle 0917 181 033 .
  Cena lístka je 33,-€. Prosíme prípadných sponzorov o ceny do tomboly. Za všetky
  vaše dary vám už vopred vyslovujeme Pán Boh zaplať.

  ThLic. Ľuboš Sabol dekan – farár


Pozvánky