Úmysly

Pondelok

06:00 + za členov rod. Valentovičovej | Fars.kost. / slov.
17:00 | Fars.kost. /maď.

Utorok

17:00 | Fars.kost. /maď.
18:00 Za + členov rodiny | Kost.sv.Jozefa/slov.

Streda

06:00 | Fars.kost.
18:00 + Alfréd Lády | Fars.kost./slov.

Štvrtok

07:00 | Fars.kost. /maď.
18:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Lenku | Fars.kost./slov.

Piatok

06:00 + Štefan | Fars.kost. / slov.
17:00 | Fars.kost. / maď.

Sobota

22:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre rod. Tučekovú a Falcanovú | Fars.kost. / slov.
00:00 | Fars.kost./ maď.

Nedeľa

07:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Ľudmilu | Kost.sv.Jozefa/slov.
08:00 | Fars.kost. /maď.
09:30 + rodičia Veronika, Štefan a súrodenci | Fars.kost./slov.
11:00 | Kost.sv.Jozefa/maď.

Oznamy

ĎALŠIE OZNAMY (18.12.2022)

  • Roráty

Pozývame vás na rorátne sväté omše. V pondelok a piatok je bohoslužba slova v slovenskej reči, v stredu v maďarskej reči. Sv. omše sú o 6:00 hod.

  • Sviatosť zmierenia

V pondelok, utorok, stredu a vo štvrtok od 17:30 do 18:30 ešte budeme k dispozícii k sviatosti zmierenia.

  • Vianočné bohoslužby

Na slávnosť Narodenia Pána budú nočné sv. omše nasledovne : o 22:30 vo farskom kostole a o 22:00 v Kostole Svätého kríža. Po všetkých svätých omšiach zo slávnosti Narodenia Pána bude zbierka – farská ofera.

Skauti nám priniesli betlehemské svetlo, ktoré si po sv. omšiach môžete odniesť do Vašich domovov.

  • Koledovanie Dobrá novina, prihlasovanie rodín

Na sviatok Narodenia Pána (25.decembra) po farskej sv. omši o 9:30 bude vysielanie koledníkov do našej farnosti. Kto by chcel, aby ho koledníci počas vianočných sviatkov navštívili, nech sa prihlási v sakristii, alebo u eRko animátoriek. Koledovať sa bude 27.decembra.

 

V Bratislave, dňa 18.12.2022                                                                                Jozef Vadkerti, dekan – farár


Pozvánky