Úmysly

Pondelok

18:30 + rodičia Antónia a Ján, Mária a Pavol, brat Ján a manžel Pavol / + manžel Peter Kostolanský, rodičia Mária a Ján Encingeroví a matka Eva |

Utorok

08:00 + manželka, matka, babka Anna |
18:30 Za Božie požehnanie pre Lukáša, Bašku, Ondrejka a Petra s Karolínou |

Streda

08:00 + Mária Slámová |
18:30 + rodičia Mária a Alojz a príbuzní z oboch strán |

Štvrtok

08:00 Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Janku, Temera, Adama, Jasmínu, Martina, Olivera a za uzdravenie pre Jána |
18:30 + rodičia Jozef a Štefánia |

Piatok

08:00 + rodičia Ľudmila a Milan Hoffmanoví |
18:30 Poďakovanie za rodinu Jozefa a Eleny |

Sobota

08:00 + starí rodičia Anna a Vasil |
16:00 Za deti, mládež a rodiny našej farnosti |
23:00 Za farnosť |

Nedeľa

08:00 + otec Imrich, starí rodičia Michal a Františka | Narodenie Pána
09:30 + z rodiny Chrapkovej a Gottlieberovej |
11:00 + Anna, Teodor, Vojtech, Jozef, Ján a starí rodičia z oboch strán |
18:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre uja Stanislava, jeho rodinu a za zomrelých – syna Stanislava a starých rodičov z oboch strán |

Oznamy

• Sväté omše – Sväté omše v nasledujúcom týždni budú
v pondelok o 18:30, v utorok až piatok o 8:00 a 18:30, v sobotu
o 8:00, 16:00 a 23:00, v nedeľu 8:00, 9:30, 11:00 a 18:30. Online
prenos svätej omše môžete sledovať v nedeľu o 11:00 na
youtubovom kanáli farnosti (farnosť DNV).

• Jasličková pobožnosť – Pozývame Vás 25. 12. o 16:30 do
kostola na jasličkovú pobožnosť spojenú s koledovaním Dobrej
noviny.

• Štedrý deň – 24. 12. 2022 budú v našej farnosti sv. omše
o 8:00, 16:00 a o 23:00.

• Adorácia – Pozývame Vás pripraviť sa na Vianoce aj stíšením.
V piatok 23.12. začneme adoráciu o 15:00 modlitbou Korunky
božieho milosrdenstva a sviatosť oltárna bude vyložená k poklone
až do večernej sv. omše. Počas adorácie bude možné pristúpiť
k sviatosti zmierenia.

• Fotografie z birmovky – V sakristii si môžete vyzdvihnúť usb
s fotografiami z birmovky.

• Boj proti hladu – Ako po minulé roky, tak aj tento, by sa naša
farnosť chcela zapojiť do akcie “Boj proti hladu” vincentskej
rodiny. V sobotu mamičky s deťmi napiekli na fare medovníčky. Od
dnešnej nedele si môžete za dobrovoľný príspevok tieto medovníčky
vziať. Taktiež je možné toto dielo podporiť aj priamo finančne –
viac informácií nájdete na plagáte na nástenke.