Úmysly

Pondelok

17:00 | Práznovce
18:00 | Bošany

Utorok

07:00 | Bošany
10:00 | Bošany

Streda

17:00 | Práznovce
18:00 | Bošany

Štvrtok

17:00 | Krnča
18:00 | Bošany

Piatok

07:00 | Bošany
16:30 | Krnča
16:30 | Práznovce
18:00 | Bošany

Sobota

07:00 | Bošany
18:00 | Bošany

Nedeľa

07:00 | Bošany
08:30 | Práznovce
10:00 | Bošany
10:00 | Krnča

Oznamy

V stredu 21. 12. t.r. o 9:00 hod. bude generálne upratovanie farského kostola,  postavenie a zdobenie vianočného stromčeka. Prosíme ochotných farníkov o pomoc pri predvianočnom upratovaní kostola.


Betlehemské svetlo prinesú skauti do farského kostola v Bošanoch na Štedrý deň o 11:30 hod. Svetlo si môžete odpáliť do 13:00 hod. Do kostola v Práznovciach na Štedrý deň o 10:15 hod. a do kostola v Krnči na Štedrý deň o 8:15 hod.


Vo štvrtok, 22. decembra, pri večernej sv. omši o 18:00 hod. v Bošanoch bude tradičná pobožnosť k sv. Charbelovi. Po sv. omši bude možnosť prijať individuálne požehnanie – pomazanie olejom z hrobu sv. Charbela z Libanonu a uctenie jeho relikvií.


V piatok, 23. decembra o 18:00 hod. v Bošanoch sv. omša je obetovaná za zdravie a Božie požehnanie pre rodiny v Združení zázračnej medaily.


Kto chce prijať koledníkov DOBREJ NOVINY a prispieť na realizáciu charitných projektov, zapíšte sa v sakristii alebo na novinovom stolíku pri hlavnom vchode do kostola.


Farský ples sa bude konať v piatok 27. januára 2023. Vstupenky si môžete zakúpiť u p. organistky Gajdošovej.


V dňoch 19. až 27. mája 2023 sa bude konať z našej farnosti púť do Izraela. Bližšie informácie sú na nástenke. Kto má záujem ísť na púť do Svätej zeme, nech sa príde informovať do sakristie alebo na FÚ.


Budúcu nedeľu po svätých omšiach bude výročná vianočná ofera. Za Vašu štedrosť Pán Boh zaplať.


Ďakujeme vám za modlitby, obety i milodary, ktorými zveľaďujete našu farnosť.

UPRATOVANIE: BOŠANY: 7


Pozvánky