Úmysly

Pondelok

17:00 | Sv. Martin
17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 + Eva Magyarová | Senec / slov. / MF

Utorok

06:00 | Senec / maď. / AB
17:00 | Sv. Martin / slov. / RH
18:30 + manžel, ostatní členovia rodiny | Senec / slov. / JD

Streda

06:30 Živých a zosnulých členov rodiny Valíčkovej a Kořínkovej | Senec / slov. / JF
17:00 | Senec / maď. / RH
18:00 + dcéra a sestra Alica | Senec / slov. / MF

Štvrtok

17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 | Tureň / maď. / AB
18:30 + manžel Július a rodičia Budajoví a Makioví | Senec / slov. / JD

Piatok

17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu | Senec / slov. / JD

Sobota

17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 + syn Marek | Senec / slov. / MF

Nedeľa

07:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Helen | Senec / slov. / JD
08:15 | Senec / maď. / AB
08:15 | Tureň / slov. / MF
09:30 | Tureň / maď. / AB
09:30 + rodina Fölepová a Pravdová | Senec / slov. / JD
11:00 | Senec / maď. / AB
11:00 | Sv. Martin / slov. / RH
18:30 Za veriacich | Senec / slov. / MF

Oznamy

JD– o. Jozef Dúc, AB – o. Andrej Bošňák, MF– o. Michal Fratrič, RH – vdp. Rudolf Hudek

Ostatné oznamy:

  • ŠTVRTKOVÁ ADORÁCIA – Štvrtková adorácia poobede od 14:00 až do večerných sv. omší. Povzbudzujeme  veriacich, aby prišli na návštevu k Oltárnej sviatosti a nenechali Pána Ježiša samého v kostole. 
  • PRÍPRAVA NA 1. SV. PRIJÍMANIE – V stredu 16.11. bude stretnutie prvoprijímajúcich detí – o 18:00 sv. omša a po nej katechéza.
  • PRÍPRAVA KATECHUMENOV – Stretnutie bude 14. novembra 2022 19:30 na farskom úrade. 
  • PODOMOVÁ NÁVŠTEVA KAPLNKY PANNY MÁRIE- Z podnetu našich farníkov  v sobotu 19.11.2022 po večernej sv. omši 18:30 a v nedeľu po 9:30  nám sestra Vincentka predstaví duchovnú aktivitu prijatia Kaplnky Panny Márie do našich domácnosti. Stretnutie po svätých omšiach bude pokračovať v pastoračnom centre. Rodiny ktoré majú záujem nech sa prihlásia v sakristii. Bližšie informácie sú na nástenke a v strede kostola.  
  • SVÄTOMARTINSKÉ TRÍDUUM- Srdečne pozývame všetkých veriacich do Katedrály svätého Martina v Bratislave na slávenie Svätomartinského trídua. Viac informácii o tohtoročnej téme a rozpis jednotlivých slávení od 9. do 13. novembra 2022 nájdete na plagáte.
  • SVÄTOMARTINSKÁ ZBIERKA-  Dnes v  nedeľu 13. novembra 2022 sa bude pri všetkých sv. omšiach konať tradičná dobročinná Svätomartinská zbierka. Výťažok zbierky by sa v tomto roku použil na nákup nového mamografu pre Onkologický ústav sv. Alžbety v Bratislave a na nákup polohovacích postelí pre Nemocnicu Milosrdných bratov v Bratislave.
  • TÝŽDEŇ CIRKVI PRE MLÁDEŽ- V dňoch od 14. do 20. novembra sa uskutoční Týždeň Cirkvi pre mládež. Pri tejto príležitosti Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy pripravila viaceré aktivity, ako Týždeň úloh mladým – TUMBA a vedomostný kvíz v DOME QUO VADIS. Tiež pozývame všetkých mladých do Arcidiecézneho centra mládeže VINICA v Bratislave prežiť bohatý program. Týždeň zavŕši o. arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský slávením sv. omše pre všetkých mladých na diecézny svetový deň mládeže v nedeľu 20. novembra o 10.30 h. v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Informácie nájdete na stránke www.mladezba.sk 
  • TÝŽDEŇ CIRKVI PRE MLADÝCH V SENCI – V piatok bude sv. ruženec za mladých, mládežnícka sv. omša s adoráciou a po nej premietanie filmu v pastoračnom centre. V nedeľu pôjdu naši mladí na sv. omšu do Katedrály, odchod je o 8:25 z vlakovej stanice v Senci, v Bratislave bude stretnutie s našimi bohoslovcami v Kňazskom seminári, sv. omša v Katedrálnom chráme a odchod z AS Nivy 12:45.
  • POZVANIE OD SESTRIČIEK – Vrámci týždňa mladých pozývajú aj naše rehoľné sestričky Kongregácie Notre Dame mladých na posedenie, rozhovor a občerstvenie budúcu nedeľu 20.11. medzi 15:00 až 18:00 na Slnečnej 24. Potom majú klasickú adoráciu od 18:00 do 21:00.
  • SPOVEDANIE – kaplán Michal bude spovedávať pred svojimi sv. omšami už vo svojej spovednici v oratóriu.

Pozvánky