Úmysly

Pondelok

06:30 |
18:30 |

Utorok

06:30 |
18:30 |

Streda

06:30 |
17:30 | Milochov
18:30 |

Štvrtok

06:30 |
18:30 |

Piatok

06:30 |
18:30 |

Sobota

06:30 |
18:30 |

Nedeľa

07:00 |
08:30 |
10:00 | detská
11:30 |
18:30 |

Oznamy

33. cezročná nedeľa – 13. november 2022

 1. Vo štvrtok bude sv.  Alžbety Uhorskej, rehoľníčky a o týždeň bude Nedeľa Krista Kráľa.
 2. Večerné sv. omše bývajú v zimnom čase už o 17:30, aj v nedeľu.
 3. Modlitba chvál bude v piatok po večernej sv. omši v Katolíckom dome o 18:30.
 4. Diecéza nás informovala, že v roku 2023 je potrebné očakávať zvýšenú cenu energií aj pre kostoly a cirkevné zariadenia, a to na úrovni: tri až štyri krát vyššej ako je súčasná cena. Prosíme vás, snažiť sa na uvedenú situáciu pripraviť, napr. vytvorením rezerv, zvážením výdavkov. Diecézny ekonóm radí úsporné opatrenia, sledovanie spotreby, nastavenie úspornejšieho režimu vo vykurovaní a podobne.
 5. V dňoch od 24.11. – 17.11. bude v predajni Tesco Považská Bystrica prebiehať Tesco zbierka potravín a drogérie pre núdznych ľudí.
 6. V stredu v Milochove nebude omša. Viacerí kňazi sú na duchovných cvičeniach.
 7. Krsty budú budúci víkend.
 8. Upratovanie farského kostola – sídlisko Dedovec.
 9. Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline organizuje 25.novembra 2022 deň
  otvorených dverí. Jednodňovú duchovnú obnovu určenú pre slobodných 25 + mužov a ženy ponúkajú 12. v kláštore Školských sestier sv. Františka v Žiline.  V dňoch 14. – 20. novembra 2022 sa na Slovensku uskutoční Týždeň Cirkvi pre mládež.  V sobotu 19. novembra 2022 bude stretnutie mládeže v diecéznom centre a v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline. Bližšie informácie sú na plagátoch a na internete.

Podrobnejšie informácie:

 1. V dňoch 14. – 20. novembra 2022 sa na Slovensku uskutoční Týždeň Cirkvi pre mládež. Viacero organizácií pracujúcich s mládežou a farností chystá v tomto týždni aktivity pre mladých ľudí. V sobotu 19. novembra 2022 budeme v našej diecéze sláviť už 37. svetový deň mládeže počas tzv. Kráľovského dňa. Všetkých mladých otec biskup pozýva na stretnutie do diecézneho centra (biskupský úrad) a Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline. Program a podrobnejšie informácie nájdete na: facebook, instagram a https://mladez.dcza.sk/ Viac o aktivitách môžete nájsť aj na stránke https://erko.sk/tyzdenpremladez. Zároveň vás pozývame v tomto týždni k modlitbe za mladých ľudí.
 2. Ak túžite po čase strávenom s Bohom, chcete spoznať nových ľudí, vypočuť si prednášky na tému: Oberá nás Boh o spontánnosť? a Ako sa pýtať Boha na to najpodstatnejšie, pozývame vás na jednodňovú duchovnú obnovu určenú pre slobodných 25 + mužov a ženy. Uskutoční sa 10. 12 2022 v čase 8:30 – 17:00 v kláštore Školských sestier sv. Františka v Žiline. Program zahŕňa: modlitbu, zdieľanie, chvály, svedectvo, prednášky, ticho, rozhovory, sv. omšu, možnosť sv. spovede… Prihlásiť sa môžete do 4. 12. 2022 cez web školskesestry.sk/  vyplnením prihlasovacieho formulára. Viac informácií nájdete na plagáte.
 3. PASTIERSKY LIST biskupov Slovenska mladým v rámci týždňa Cirkvi pre mládež:

Drahí mladí,

počas ostatných mesiacov sme často počúvali s vami výzvu Svätého Otca Františka, aby sme

kráčali spolu. A chceme vám povedať: Je radosťou každého biskupa vidieť vás, mladých ľudí, ktorí

si uvedomujete, že patríte do rodiny Cirkvi, prinášate do nej požehnanie a nesiete nadšenie.

Hovoríme, že máte svoje miesto v Cirkvi, ktoré je nezastupiteľné a túžime, aby ste sa ho naplno

ujali. Vidíme, že táto doba neprináša mladým ľuďom ľahké okolnosti a stojíte pred rozhodnutiami,

výzvami a požiadavkami, ktoré si vyžadujú mnoho síl, aby ste obstáli. Uisťujeme vás o našej

blízkosti a ešte viac o blízkosti Krista. Ježiš je s vami na každej z vašich životných ciest.

Ak má byť Kristus uprostred nás, potrebujeme my, aj vy hľadať spôsoby, ako kráčať spoločne

v jednote. Slovom spoločne nemyslíme len vás a nás biskupov, ale aj medzi vami mladými

navzájom, v spoločenstve s rodinami, staršími ľuďmi, aj tými ktorí sú zaznávaní. Buďme teda spolu

staviteľmi mostov tak, ako vládzeme.

Vyzýva nás k tomu aj pápež František, ktorý v Posolstve mladým k 37. svetovému dňu mládeže

napísal: „Milí mladí, je načase, aby sme sa opäť náhlivo vydali na cestu ku konkrétnym stretnutiam;

na cestu, kde opravdivo prijmeme tých, ktorí sú iní ako my, ako sa to udialo medzi mladučkou

Máriou a oveľa staršou Alžbetou. Len tak prekonáme vzdialenosti – medzi generáciami, medzi

spoločenskými triedami, medzi etnickými skupinami a kategóriami všetkého druhu – ba prekonáme

aj vojny. Mladí ľudia sú vždy nádejou na novú jednotu roztriešteného a rozdeleného ľudstva. Ale len

ak majú pamäť, len ak počúvajú drámy a sny starých ľudí. Nie je náhodou, že vojna sa vrátila do

Európy v čase, keď vymiera generácia, ktorá ju zažila v minulom storočí. Preto je potrebné

spojenectvo medzi mladými a starými, aby sme nezabudli na lekcie z histórie, aby sme prekonali

polarizáciu a extrémizmus tejto doby.

V tomto krásnom období vášho života choďte vpred, neodkladajte to, čo vo vás Duch môže

vykonať! Zo srdca žehnám vašim snom a krokom.“

K tomuto žehnaniu sa pripájame aj my.         Biskupi Slovenska


Pozvánky