Úmysly

Pondelok

18:00 Za duše v očistci | Močenok

Utorok

17:00 † Michal Dúc (M) | Horná Kráľová
18:00 † rodičia Lanferoví, deti Anna a Jozef | Močenok

Streda

07:00 † Anna, Ján, Mária a Ján | Močenok
14:30 Sv. spoveď a sv. omša v DD Milosrdný Samaritán | Močenok - MS

Štvrtok

17:00 † Jozef a Viktória Kutákoví | Horná Kráľová
18:00 † Mária a Štefan Fábikoví, syn Peter a Alex | Močenok

Piatok

10:30 Sv. spoveď a sv. omša v Penzióne Orlík | Močenok-O
17:00 † Michal, Anna a Gabriel Kiššoví | Horná Kráľová
18:00 † Karol Malík | Močenok

Sobota

07:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Jozefa a Róberta | Močenok
10:00 Krsty | Močenok
18:30 † František Korgo a rodičia z oboch strán | Močenok
19:30 Moderovaná adorácia pre mladých | Močenok

Nedeľa

07:00 † Marián Straňák | Močenok
08:30 † Ján a Anna Kalaboví | Horná Kráľová
09:30 † Ján a Eva Hanákoví (M) | Horná Kráľová
10:30 Za farníkov - PP | Močenok
13:30 Pobožnosť na Krista Kráľa | Horná Kráľová
14:30 Pobožnosť na Krista Kráľa | Močenok

Oznamy

HC = Horný cintorín, DC = Dolný cintorín,  ZBP – zdravie a Božiu pomoc, KsK – Kostol svätého Kríža Močenok, PP – priamy prenos v Močenskej televízii resp. cez internet,

 

LITURGICKÝ KALENDÁR:

 

Pondelok: Féria
Utorok: Féria 
Streda: Féria
Štvrtok: Spomienka sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky
Piatok: Féria
Sobota: Ľ. spomienka Preblahoslavenej Panny Márie
Nedeľa: 34. nedeľa v Cezročnom období, Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme

ODKAZY:

Priame prenosy svätých omší z Močenku cez internet – prenos začne 10 min pred sv. omšou: https://www.mocenok.sk/clanok/priame-prenosy-sv-omsi-aj-na-stranke-obce

http://www.tvlux.sk/ – tv LUX

http://www.lumen.sk – rádio Lumen

https://www.radiomaria.sk/pocuvat/. – rádio Mária

http://www.katolickenoviny.sk/ – Katolícke noviny

http://www.tkkbs.sk – tlačová kancelária KBS

http://sk.radiovaticana.va/ – vatikánsky rozhlas

http://www.svatepismo.sk/ – sväté písmo (online)

UPRATOVANIE KOSTOLA: 

MOČENOK: č. d.: č. d.: 400 – 511  (ul. Mlynská, M. R. Štefánika, A. Hlinku ) v sobotu ráno po sv. omši o 7.30 hod. 

HORNÁ KRÁĽOVÁ: č. d. :  280 – 300, v sobotu o 14.00 hod. 

 

LITÁNIE: (konajú sa v nedeľu popoludní v kostoloch podľa rozpisu) 

Horná Kráľová   

13.30 hod.(M), 14.30 hod.

 

Močenok   

14.30 hod. – posvätný ruženec

15.00 hod. – Korunka Božieho Milosrdenstva

15.15 hod. – Litánie ku Krvi Kristovej

 

FARSKÉ OZNAMY:

 

Dnes v nedeľu 13.11.2022, nakoľko ďalšia nedeľa je už nedeľa Krista Kráľa, budeme mať v našom Farskom kostole sv. Klimenta v Močenku a farnosti Močenok Hodovú slávnosť na počesť sv. Klimenta, patróna nášho kostola a farnosti. Slávnostným celebrantom a kazateľom bude ThLic. Félix Ján Tkáč OFM Cap., misionár Božieho milosrdenstva.

 

Dnes, nedeľu 13.11.2022, sa koná v našej farnosti zbierka pre potreby našej farnosti. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.

 

Dnes v nedeľu 13.11.2022 sa uskutoční vo Farskom kostole v Močenku Hodový koncert na ktorý Vás srdečne všetkých pozývame. Začiatok po skončení litánií, cca. 15.30 hod. Vstupné dobrovoľné. Na organe bude hrať Vladimír Kopec a členovia Nitrianskeho komorného orchestra Zoe.

 

V dňoch 14. – 20. novembra 2022 sa na Slovensku uskutoční Týždeň Cirkvi pre mládež. Viacero organizácií pracujúcich s mládežou a farností chystá v tomto týždni aktivity pre mladých ľudí (tu môžete dodať ak sa čosi chystá u vás alebo vašom okolí). Viac o aktivitách môžete nájsť na stránke https://erko.sk/tyzdenpremladez. Zároveň vás pozývame v tomto týždni k modlitbe za mladých ľudí.

 

V našej farnosti pozývame mladých v piatok 18.11.2022 po skončení večernej sv. omše do Pastoračného centra na premietanie filmu pre mladých.

sobotu 19.11.2022 po večernej sv. omši bude moderovaná adorácia s piesňami chvál vo Farskom kostole v Močenku.

 

nedeľu 20.11.2022 je slávnosť Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme. V tento deň sa aj v našich kostoloch bude konať popoludní pobožnosť pri ktorej môžete získať odpustky. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia určenej na slávnosť Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

V Hornej Kráľovej bude pobožnosť o 13.30 hod. – 14.30 hod.

V Močenku od 14.30 hod. – 16.00 hod.

 

Dňa 23. novembra 2022 sa bude v Močenku konať historická konferencia „Proticirkevné zásahy v Močenku“ za účasti nášho diecézneho biskupa Mons. Viliama Judáka. Bližšie informácie na stránke farnosti a na budúci týždeň v oznamoch a výveskách.

 

V knižnici, v Močenku si môžete vyzdvihnúť podielové knihy členov SSV a zaplatiť členské na rok 2023 – 8 Eur.

 

Prosíme prvoprijímajúce deti ich rodičov, aby prichádzali na prípravu k prvému sv. prijímaniu tak ako doteraz každý piatok. Bližšie informácie dostávajú na hodinách náboženskej výchovy. Taktiež sú na piatkovú sv. omšu pozvané všetky deti spolu s ich rodičmi.

 

V prvopiatkovom týždni spovedáme nasledovne: 

Pondelok: Močenok: 17.30 – 18.30 hod. (17.00 – 18.00 hod. – zimný čas)

Utorok:     Močenok: 17.30 – 18.30 hod.  (17.00 – 18.00 hod. – zimný čas)

                  Horná Kráľová 16.30 – 17.30 hod. (16.00 – 17.00 hod. – zimný čas)

Streda:    Močenok: 6.00 – 7.00 hod.

Štvrtok:   Močenok: 18.30 hod. – počas celej sv. omše – podľa potreby (17.30 hod. – zimný čas)

                 Horná Kráľová: 16.30-17.30 hod. (16.00 – 17.00 hod. – zimný čas)

Piatok:    Močenok: 17.30 hod. vystavená Oltárna Sviatosť + spoveď, 18.15 hod. prvopiatková pobožnosť

                                      (17.00 hod. vystavená Oltárna Sviatosť + spoveď, 17.45 hod. prvopiatková pobožnosť – zimný čas)

                Horná Kráľová: 16.30 hod. vystavená Oltárna Sviatosť + spoveď, 17.15 hod. prvopiatková pobožnosť

                                     (16.00 hod. vystavená Oltárna Sviatosť + spoveď, 16.45 hod. prvopiatková pobožnosť – zimný čas)

 

Spovedanie a duchovná služba v DSS a domovoch dôchodcov: 

Penzión Orlík: každý týždeň v piatok od 10.00 hod. o 10.30 hod.+ sv. omša

Domov dôchodcov Milosrdný Samaritán: každý druhý týždeň v mesiaci v stredu od 14.30 hod. + sv. omša

DSS Adventus: každý prvý týždeň v mesiaci v piatok od 9.30 hod. + sv. omša

DSS Duslo: posledný týždeň v mesiaci – viď. oznamy

 

OHLÁŠKY O SVIATOSTI MANŽELSTVA:

Ohlášky:

Sviatosť manželstva si vyslúžia v sobotu 12.11.2022 o 15.00 hod. vo Farskom kostole v Močenku  Roman Révay  a Kristína Kvaszová.

Kto by vedel o nejakej manželsko – právnej prekážke nech to ohlási na Farskom úrade.

 

Ohlášky sobášov, ktoré budú v iných farnostiach.

Bez žiadosti farského úradu, kde budete mať sobáš, nemôžeme verejne robiť ohlášky, nakoľko ide o administratívny a právny úkonAk chcete mať ohlášky v našej farnosti a máte sobáš inde, oslovte farský úrad, kde máte sobáš, aby nám zaslal žiadosť a údaje o ohláškach. Potom my radi uverejnime vaše ohlášky, ako to aj pravidelne robíme, aj v našich farských oznamoch. Za pochopenie ďakujeme.

 

SLUŽBA LEKTOROV:

 

Farníci, ktorí pravidelne čítajú, alebo aj noví záujemcovia, ktorí majú záujem čítavať čítanie alebo modlitby veriacich (prosby) počas svätých omší, sa môžu prísť vždy po svätých omšiach zapísať na presný deň do sakristie kostola.

V tomto týždni čítajú lektori čítania počas svätých omší podľa nasledovného rozpisu:

 

Služba lektorov v nasledujúcom týždni:

Deň Svätá omša Čítanie Lektor
 

Nedeľa

13. november

 

32. nedeľa

v Cezročnom období

 

 

7.00 hod.

 

 

10.30 hod.

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Stachová

p. Šuvada

p. Nováková

 

p. Horňáková

K. Rábeková

p. Hanková

Pondelok

14. november

18.00 hod. 1. čítanie

prosby

p. Kútna

p. Balážiová

Utorok

15. november

18.00 hod. 1. čítanie

prosby

p. Goldbergerová

p. Šuvada

 Streda

16. november

7.00 hod.

 

1. čítanie

prosby

p. Straňáková

p. Révayová

Štvrtok

17. november

18.00 hod. 1. čítanie

prosby

p. Hanková

p. Kováčová

Piatok

18. november

18.00 hod. 1. čítanie

prosby

Z. Škopková

deti

 

Sobota

19. november

 

 

7.00 hod.

 

 

18.30 hod.

 

1. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Straňáková

p. Nováková

 

p. Sklenarová

p. Vereš

p. Révayová

 

Nedeľa

20. november

 

34. nedeľa

v Cezročnom období

 

 

7.00 hod.

 

 

10.30 hod.

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Bleho

p. Stachová

p. Nováková

 

p. Hanková

p. Horváthová

p. Kútna

Samozrejme, máte možnosť sa prihlásiť aj na odber mailinglistu. Čo je to a ako vlastne funguje mailinglist? Mailinglist je akási forma elektronického letáku – poskytnete nám Vašu e-mailovú adresu a keď sa udeje alebo bude mať udiať niečo významné, my Vám o tom pošleme mail, možno s nejakou fotografiou… Mailinglist nebude pravidelný, skôr taký občasný, takže e-mailovú schránku Vám zahlcovať určite nebudeme – vyskúšajte si to kliknutím na oranžové tlačítko nižšie: [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]


Pozvánky