Úmysly

Pondelok

06:45 +Dominik Valkovič | Farský kostol
18:00 +Alenka | Farský kostol

Utorok

06:45 za mier a pokoj na Ukrajine | Farský kostol
18:00 +Július Hajdamár a rodičia Belobruchovci | Farský kostol

Streda

06:45 +Ladislav | Farský kostol
16:30 +Hegedűs Károly és Mária, Rak József és Mária | Farský kostol/maď.
18:00 +Mária a rodičia z oboch strán | Farský kostol

Štvrtok

06:45 +Terézia Kottrová | Farský kostol
18:00 +Anna a Ladislav Bátovskí, ich syn Václav | Farský kostol

Piatok

06:45 +Štefan, Anna a Blanka Kovačechoví | Farský kostol
16:30 Beteg édesanyáért | Farský kostol/maď.
18:00 +Katarína, Milan a rodičia | Farský kostol

Sobota

06:45 pohrebná | Farský kostol
18:00 za BP pre deti Alicu a Evu | Farský kostol

Nedeľa

07:30 +Mária a Ondrej Kalitoví a ich deti | Farský kostol
08:45 Isten áldását és Szűzanya oltalmát Pócsik családnak | Farský kostol/maď.
10:00 za požehnanie a milosť zdravia pre dcéru | Kostol sv. Jozefa
10:30 za farské spoločenstvo | Farský kostol
18:00 +Iveta, Dušan, starí rodičia a Jozef Valentoví | Farský kostol

Oznamy

Dnešnú nedeľu 13. 11. môžete svojim milodarom prispieť na chod kňazského seminára. Ďakujeme v mene našich seminaristov za vašu štedrosť.

Dnes, 13. 11. ste pozvaní do Večeradla modlitieb o 16.30 vo farskom kostole sv. Michala.

Katechéza prvoprijímajúcich je v stredu o 16.30 vo fare a katechéza birmovancov v piatok o 16.00 vo fare.

Od stredy budú vo farskom kostole k dispozícii tabuľky požehnania na rok 2023 v slovenskom aj v maďarskom jazyku.

V štvrtok o 17.00 bude tichá adorácia vo farskom kostole sv. Michala.

Budúca 34. nedeľa, nedeľa Krista Kráľa je posledná v liturgickom roku „C”. Na záver svätej omše bude zasvätenie ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu s možnosťou získania úplných odpustkov.

Budúcu nedeľu môžete odovzdať svoj milodar na obnovu lavíc vo farskom kostole sv. Michala. Ďalšie lavice zoberú na opravu budúci rok. Vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať!

 Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na farský účet:
SK18 0900 0000 0000 2861 1284


Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk


Ján Bednár, farár, dekan


Pozvánky