Úmysly

Pondelok

08:00 - na úmysel cel. |

Utorok

08:00 - na úmysel cel. |
17:00 + Jozef Hala |

Streda

08:00 - na úmysel cel. |
17:00 + Mária Krnáčová (1. výr.) |

Štvrtok

08:00 - na úmysel cel. |
17:00 + Jozef Priadka (1. výr.) |

Piatok

08:00 + rodičia Gelieňoví (č. 355) a starí rod. z oboch strán |

Sobota

17:00 + Anton Strigáč (1. výr.), (č. 1561) |

Nedeľa

08:00 - za farnosť |
09:00 - | Krivec
10:00 + Martin a Elena Ďuricová a starí rod. z oboch strán |

Oznamy

  • Upratovanie kostola má na starosti ruža Jolany Spodniakovej.
  • Dnes je jesenná zbierka pre kňazský seminár a seminaristov.
  • Erko stretnutie pre deti bude na budúcu nedeľu vo farskej klubovni:
    -o 13.30 pre deti vo veku 6-9 rokov
    -o 15.30 pre deti vo veku 10 a viac rokov

Pozvánky