Úmysly

Pondelok

12:00 | Bytča
18:00 | Malá Bytča

Utorok

07:00 | Bytča
14:00 | Hlboké - pohrebná

Streda

07:00 | Bytča
18:00 | mestská časť Hliník

Štvrtok

17:00 | Bytča - po sv. omši bude adorácia

Piatok

07:00 | Bytča
18:00 | Bytča

Sobota

07:00 | Bytča
18:00 | mestská časť Hliník - vigília z nedele

Nedeľa

06:30 | Bytča
08:00 | Bytča
10:00 | Bytča
09:00 | Malá Bytča
11:00 | Hlboké

Oznamy

Ohlášky: Na budúcu sobotu si chcú vyslúžiť sviatosť manželstva o 15.00 hod v našom farskom kostole v Bytči: Ján Majko zo Štiavnika a Miroslava Klimeková z Bytče. A potom v Kysuckom   Novom Meste: Peter Gašinec z Kysuckého Lieskovca a Nikola Urdáková pochádzajúca z farnosti Bytča. Myslime na nich v našich modlitbách.

Stretnutie birmovancov: Pozývame birmovancov na piate stretnutie v piatok 18.11. večer o 18. 30h do farského centra.

Duchovná obnova pre birmovancovBirmovanci v decembri od 9. do 11.decembra 2022 prežijú „víkendovku“ – duchovnú obnovu v Čičmanoch, ktorá je súčasťou prípravy na birmovku. Je to veľmi dôležitý bod prípravy, ak nie najdôležitejší, preto už teraz prosíme o modlitby. Zároveň, ako sa ma pýtali niektorí rodičia: reálna cena tohto víkendu je 100,- eur na osobu = 2x ubytovanie s plnou penziou + 2×2 autobusy, nakoľko nás je všetkých spolu s animátormi okolo 110 osôb. Chceme to samozrejme urobiť dostupné pre všetkých a preto birmovanci sa budú podieľať na polovici nákladov  50,- eur. Ak by to bolo niekomu veľa, vieme sa ešte osobne dohodnúť, ako sme hovorili bližšie na poslednom stretnutí, aby financie pre nikoho neboli prekážkou v účasti na tejto duchovnej obnove. Zároveň, ak by niekto chcel týmto mladým ľuďom pomôcť, budeme za to veľmi vďační.

V sobotu 19. 11. 2022 budeme v našej diecéze sláviť už 37. svetový deň mládeže počas tzv. „Kráľovského dňa“. Všetkých mladých otec biskup pozýva na stretnutie do diecézneho centra (biskupský úrad) a Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline. Bližšie info vo výveske a na: facebook, instagram a https://mladez.dcza.sk/  

Koncert: Rímskokatolícka Cirkev Farnosť Bytča a Mesto Bytča Vás srdečne pozýva na koncert miešaného speváckeho zboru JITRO z Hradca Králové z Českej republiky s dirigentom Lukášom Mekiňom. Na koncerte zaznejú cirkevné a svetské skladby domácich i zahraničných autorov. Koncert sa uskutoční v sobotu 19. novembra 2022 o 18:00 hod. vo farskom kostole Všetkých svätých v Bytči. Srdečne ste všetci pozvaní.

Nálepky pre detiDeti, predovšetkým tretiaci, zoberte si nálepku do vašej brožúrky. Myšlienka na tento týždeňNechajme sa viesť Bohom – On sa postará o náš život.

Adorácia počas nedele Krista Kráľa: V nedeľu Krista Kráľa  20. novembra 2022 bude popoludní vo Farskom kostole Všetkých svätých v Bytči adorácia od 13.00h do 18.00h, ktorú ukončíme slávnostnými spievanými vešperami. Srdečne ste všetci pozvaní.

Úradné záležitosti vybavíte najlepšie buď hneď v kostole po každej svätej omši, alebo na  fare cez úradné hodiny (pondelok, streda, piatok a sobota doobeda), ale samozrejme po osobnom dohovore sa s vami radi stretneme aj inokedy. Bližšie informácie ohľadom sviatostí, farské oznamy…nájdete na našej webovej stránke:  http://bytca.fara.sk/o-nas/farske-oznamy

Poďakovanie:  Ďakujeme všetkým, ktorí konajú službu v našich kostoloch a tým, ktorí sa starajú o výzdobu a čistenie kostola; vďaka za akúkoľvek pomoc, obety a milodary.

Blahoželáme všetkým oslávencom, vyprosujeme im od Pána Boha, na orodovanie Sedembolestnej Panny Márie a Všetkých svätých, veľa milostí, zdravia, úspechov a po smrti Nebeské kráľovstvo.

Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí potvrdila rozhodnutie Konferencie biskupov Slovenska prijímať Eucharistiu aj po skončení pandemickej situácie  do rúk. Veriaci sa môžu slobodne rozhodnúť, ako prijmú Telo Kristovo: prijatie do úst ako aj prijímanie do rúk sú rovnako legitímne.

Pohrebné obrady. Vybavujeme telefonicky s pohrebnou službou.

Sviatosť krstu vysluhujeme prvú sobotu v mesiaci v kostole 8. 30. Treba sa dohodnúť s kňazom – aj na vypísaní žiadosti. Ponúkame 3 videokatechézy pre rodičov a krstných rodičov. V prvej sú vysvetlené niektoré symboly krstnej liturgie, druhá podčiarkuje tému odovzdávania viery a záväzku rodičov a krstných rodičov a v tretej sa venujem modlitbe v rodine. Katechézy trvajú okolo 15 minút, nájdete ich na stránke https://krst.tvoj-strom.info/video .

Krstní rodičia musia mať aspoň 16 rokov, nesmú žiť v nemanželskom zväzku (život v jednej domácnosti bez sviatosti manželstva, alebo majú iba civilný sobáš), musia mať sviatosť birmovania a žiť praktickým sviatostným životom.

Termíny svadieb a prípravu snúbencov riešime individuálne.

Vďaka podnetom z viacerých farností, aj pre pretrvávajúce protipandemické opatrenia, pripravili sme malú alternatívu ku Kurzom pre snúbencov v podobe online Cyklu prednášok manželov pre snúbencov. V rámci prednášok bude dostupná aj diskusia a snúbenci tiež dostanú materiály pre prácu vo dvojici. Snúbenci sa môžu prihlásiť na www.domanzelstva.sk/online.

Našu farnosť je možné podporiť aj prostredníctvom bankového prevodu. Za každý Váš milodar, Pán Boh zaplať!   (č.ú.: SK7709000000000076513187).


Pozvánky