Úmysly

Pondelok

07:00 + Jozef Vážan a Tibor Slabej | Bojnice

Utorok

16:30 + Mária a Vendelín Hudecoví a ich rodičia | Dubnica
17:30 + Jaroslav, Marta a syn Jaroslav Znamenák | Bojnice

Streda

16:30 + Jarmila Svitková (15. výr.) | Šútovce
17:30 + Jaroslav Slezák a syn Jaroslav | Bojnice

Štvrtok

17:30 + Emil, Margita, Róbert a Mária Šimšálekovci a Ľubomír | Bojnice

Piatok

16:30 + Ľubomír Páleš | Dubnica
17:30 + Terézia Blahová a Antónia Blahová | Bojnice

Sobota

17:30 + Barbora a Vojtech a príbuzní z rodiny Čarnej a Ťažiarovej | Bojnice

Nedeľa

07:00 + členovia rodiny Nepoškvrnenej | Bojnice
08:30 + Eleonóra a Albín Vlček | Šútovce
08:30 + rodičia Mária a Jozef Kajnar | Dubnica
10:00 za farnosť | Bojnice
17:30 + Milica Falátová a rodičia | Bojnice

Oznamy

Dnes je jesenná zbierka na seminár.

V utorok o 16.40 h. bude vo farskom kostole pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu.

Zapisovanie úmyslov sv. omši na rok 2023:

Vo štvrtok (17. novembra) budem zapisovať v kostole v Bojniciach úmysly sv. omši:

od 9.00 – 11.00 h. – prvé výročie smrti a životné jubilea (narodenie, sobáš),

od 13.00 – 15.00 h.  – ostatné úmysly.

 Vo štvrtok bude vo farskom kostole od 16.00 h. adorácia.

Na budúcu nedeľu je slávnosť Krista Kráľa. Po modlitbe po prijímaní pri všetkých sv. omšiach vo farskom kostole sa budeme modliť modlitbu zasvätenia ľudstva Ježišu, vykupiteľ ľudského pokolenia, za ktorú môžeme – za obvyklých podmienok – získať úplné odpustky.

V rámci kampane Sviečka za nenarodené deti sa vyzbieralo v našej farnosti 185 €. Organizátori tejto kampane nám ďakuje za duchovnú a finančnú podporu.

Na budúcu nedeľu bude novembrová zbierka na kostol.

                                                                                                            Anton Eliaš, farár

Tel.: 046/543 96 41, e-mail: bojnice@fara.sk, i-net: http://www.fara.sk/bojnice


Pozvánky