Úmysly

Pondelok

06:30 Za ružencové bratstvo |

Utorok

18:30 Za Božie požehnanie rodiny Pálková a Kohútová |

Streda

06:30 + rod. Matušková a Božie požehnanie pre živú rodinu |
18:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Šepákovú |

Štvrtok

06:30 + rod. Mrenicová a Konrádová |
18:30 + Štefánia Nováková; za Božie požehnanie 49 rokov manželov |

Piatok

06:30 + rodičia, manžel Ján a svokrovci |
18:30 + Štefan, rodičia a svokrovci |

Sobota

07:30 + otca a starých rodičov |

Nedeľa

07:30 + Jozefa, Agnesu, Jozefa a Máriu |
10:00 Za Božie požehnanie pre rod. Pálkovú |
11:15 | Sekier -háj

Oznamy

  • V pondelok, stredu, štvrtok a piatok budú sv. omša ráno o 6.30 hod.
  • V utorok o 20.30 budú „Hovory z fary“ na tému smrť.
  • V piatok bude adorácia od rannej do večernej sv. omše.
  • Upratovať kostol prosíme 4. skupinu v piatok po večernej sv. omši.
  • V stredu ráno po sv. omši pozývame dôchodcov na spoločné raňajky na fare.
  • Vo štvrtok 10.11. budú vo farnosti Zvolen-Západ rekolekcie nášho dekanátu. Sv. omša začína o 9.30 hod.
  • Vo štvrtok po večernej sv. omši bude stretnutie tých, ktorý by sa chceli zapojiť do buniek – stretávanie sa v domácnostiach pri spoločnej modlitbe.
  • V piatok po večernej sv. omši bude na fare stretnutie mladých – pozývame aj bývalých birmovancov.

Pozvánky