Úmysly

Pondelok

06:30 + z rodiny Albertovej, Výbochovej, Blažkovej a Hudecovej | Kraus
12:00 + Pavel, Mária, Ján a Anna Trebulovci | Kaniansky
17:00 + Magdaléna a Karol, Ida a Július | Ščúry

Utorok

06:30 + Peter, Vladimír, Ladislav, Štefánia a Miroslava | Ščúry
12:00 + rodičia Fojtíkoví a Mojžišoví | Kaniansky
17:00 + rodina Margová | Kraus

Streda

06:30 Za zdravie a BP pre rodinu Bartkovú a vnuka Jakuba | Ščúry
12:00 + z rodiny Štefanovičovej, Najšlovej, Pavlíkovej a Jergušovej | Kaniansky
17:00 + rodičia Aladár a Mária | Kraus

Štvrtok

06:30 + Karol a jeho rodičia z oboch strán | Kraus
12:00 + rodina Šedinová, Rečková a Kamiačová | Ščúry
17:00 Za obrátenie Márie a synov Daniela a Petra | Kaniansky

Piatok

06:30 Za zdravie a BP pre rodinu | Ščúry
12:00 + Martin | Kaniansky
17:00 + rodičia Ján a Mária | Reginald OP - Novéna
18:00 Lieskovec - miestny úmysel | Ščúry

Sobota

06:30 + Anna, Ján, Paulína a Ondrej | Ščúry
18:00 Za pochovaných v uplynulom týždni | Irenej OP - Novéna

Nedeľa

07:00 + Margita a Michal Polákovci | Ščúry
09:00 Za farnosť | Šimon OP - Novéna
09:30 Lieskovec - miestny úmysel | Kaniansky
10:30 + Mária | Ščúry - DETI
19:00 + Andrej | Matúš OP - MLADÍ

Oznamy

 • Na budúcu nedeľu bude zbierka na Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre, ktorý zabezpečuje kňazskú formáciu a štúdiá pre Nitriansku, Banskobystrickú a Žilinskú diecézu. Seminár môžete podporiť aj elektronicky na IBAN: SK02 0200 0000 0035 4457 2553.
 • Do utorka je možné každý deň návštevou cintorína získať úplné odpustky pre duše v očistci.
 • V pondelok bude štvrté stretnutie kurzu Objav Krista. Začne sa o 18:00 hod. vo farskej zasadačke.
 • V tomto týždni budú vo farskej zasadačke stretnutia tých, ktorí majú služby vo farnosti:
 • stretnutie akolytov – v utorok po večernej sv. omši;
 • stretnutie farskej ekonomickej rady – v stredu po večernej sv. omši.

Stretnutie lektorov tento mesiac opäť nebude, nakoľko bude v tom čase kurz Objav Krista.

 • Vo štvrtok budú dekanátne kňazské rekolekcie vo farnosti Zvolen – Západ. Začnú sa svätou omšou o 9:30 hod. Všetkých vás srdečne pozývame.
 • Omšové úmysly na prvý štvrťrok 2023 budeme zapisovať od 16. novembra vo farskej kancelárii.
 • Pozývame vás na slávnosť patrocínia nášho farského Kostola sv. Alžbety.
 • Duchovnú prípravu v témach Apoštolskej exhortácie pápeža Františka – Evangelii gaudium budú viesť pátri dominikáni. Začne sa v piatok 11. novembra.
 • V deň hodovej slávnosti 17. novembra sa počas svätej omše o 9:00 hod. prihovorí diecézny biskup Mons. Marián Chovanec. Hneď po svätej omši vás pozývame zotrvať v chráme a zúčastniť sa divadelného predstavenia o patrónovi diecézy sv. Františkovi Xaverskom, s názvom Malý Bask.
 • Celonočná adorácia bude od večernej svätej omše 16. novembra do rannej svätej omše 17. novembra. Prosíme, zapíšte sa na konkrétny čas v sakristii kostola.

Harmonogram a ostatné informácie nájdete na plagáte.

 • Srdečne ďakujeme za vašu štedrosť formou milodarov na bankový účet farnosti. Dávame do pozornosti elektronický zvonček, na ktorý môžete využiť pohodlný spôsob QR kódu, ktorý načítate pomocou svojej bankovej aplikácie.

IBAN: SK72 1111 0000 0066 1528 6006.


Pozvánky