Úmysly

Pondelok

17:00 | Sv. Martin
17:30 | Senec / maď. /AB
18:30 + starí rodičia Katrenčíkoví, deti , zaťov a vnukov | Senec / slov. / MF

Utorok

17:00 | Sv. Martin / slov. / RH
17:30 | Senec / maď. /AB
18:30 + rodičia Hudekoví | Senec / slov. / MF

Streda

06:30 + členovia ružencového spoločenstva pani Chalúpkovej | Senec / slov. / MF
17:00 | Senec / maď. / AB
18:00 + rodičia Rudolf a Jozefína | Senec / slov. / MF

Štvrtok

17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 | Tureň / maď. / AB
18:30 + Tibor Pomichal a zdravie a Božiu pomoc pre rodinu | Senec / slov. / MF

Piatok

17:00 | Sv. Martin / slov. / RH
17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Olasovú | Senec / slov. / MF

Sobota

17:30 | Senec / maď. / AB
18:30 Poďakovanie za 75 rokov života prosba za zdravie a Božiu pomoc pre Oľgu Fürekovú | Senec / slov. / MF

Nedeľa

07:00 + vdp.Pavol Ištok a vdp. Prof. Štefan Vragaš | Senec / slov. / MF
08:15 | Senec / maď. / AB
08:15 | Tureň / slov. / MF
09:30 | Tureň / maď. / AB
09:30 + Tibor Laginusz 14. výr. úmrtia | Senec / slov. / JD
11:00 | Senec / maď. / AB
11:00 | Sv. Martin / slov. / JD
18:30 Za veriacich | Senec / slov. / MF

Oznamy

JD– o. Jozef Dúc, AB – o. Andrej Bošňák, MF– o. Michal Fratrič, RH – vdp. Rudolf Hudek

Ostatné oznamy:

  • ŠTVRTKOVÁ ADORÁCIA – Štvrtková adorácia poobede od 14:00 až do večerných sv. omší. Povzbudzujeme  veriacich, aby prišli na návštevu k Oltárnej sviatosti a nenechali Pána Ježiša samého v kostole. 
  • PRÍPRAVA NA 1. SV. PRIJÍMANIE – V stredu 9.11. bude stretnutie prvoprijímajúcich detí – o 18:00 sv. omša a po nej katechéza.
  • PRÍPRAVA KATECHUMENOV – Prvé stretnutie bude 7. novembra 2022 19:30 na farskom úrade. 
  • DETSKÉ STRETKO – Pozývame deti 4. až 7. ročníka na detské stretko, tento piatok od 17:00 do 18:20 do Pastoračného centra, je možnosť ísť potom aj na sv. omšu. Tešia sa na vás vaši animátori.
  • SVIEČKA ZA NENARODENÉ DETI- Ďakujem všetkým za duchovnú a finančnú podporu . Vďaka Vašej štedrosti sa nám podarilo vyzbierať 1 322,- eur, ktoré budú použité na pomoc matkám na ochranu života nenarodených detí. Za vyjadrenie úcty k životu a podpory jeho ochrany Vám ďakuje Fórum života.
  • PODOMOVÁ NÁVŠTEVA KAPLKY PANNY MÁRIE- Z podnetu našich farníkov  v sobotu 19.11.2022 po večernej sv. omši 18:30 a v nedeľu po 9:30  nám sestra Vincentka predstaví duchovnú aktivity prijatia Kaplnky Panny Márie do našich domácnosti. Stretnutie po svätých omšiach bude pokračovať v pastoračnom centre. Rodiny ktoré majú záujem nech sa prihlásia v sakristii. Bližšie informácie sú na nástenke a v strede kostola.  
  • SVÄTOMARTINSKÝ SPRIEVOD-  Bratislavská Arcidiecéza v spolupráci s eRkom pozýva rodiny na Svätomartinský sprievod, ktorý sa bude konať v sobotu 12. novembra. Začne slávnostnou sv. omšou o 16.00 h v Katedrále sv. Martina a po nej o 17.00 h bude nasledovať krátke predstavenie so svätým Martinom na koni. Pokračovať budeme sprievodom ulicami Starého Mesta spolu so svätým Martinom. Na sprievod si nezabudnite priniesť lampión. Ako prejav veľkodušnosti môžete ako obetný dar priniesť hračky pre deti, ktorým chýbajú. Všetky informácie nájdete na plagáte.
  • SVÄTOMARTISKÉ TRÍDIUM- Srdečne pozývame všetkých veriacich do Katedrály svätého Martina v Bratislave na slávenie Svätomartinského trídua. Viac informácii o tohtoročnej téme a rozpis jednotlivých slávení od 9. do 13. novembra 2022 nájdete na plagáte.
  • SVÄTOMARTINSKÁ ZBIERKA-  Na budúcu nedeľu 13. novembra 2022 sa bude pri všetkých sv. omšiach konať tradičná dobročinná Svätomartinská zbierka. Výťažok zbierky by sa v tomto roku použil na nákup nového mamografu pre Onkologický ústav sv. Alžbety v Bratislave a na nákup polohovacích postelí pre Nemocnicu Milosrdných bratov v Bratislave.
  • TÝŽDEŇ CIRKVI PRE MLÁDEŽ- V dňoch od 14. do 20. novembra sa uskutoční Týždeň Cirkvi pre mládež. Pri tejto príležitosti Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy pripravila viaceré aktivity, ako Týždeň úloh mladým – TUMBA a vedomostný kvíz v DOME QUO VADIS. Tiež pozývame všetkých mladých do Arcidiecézneho centra mládeže VINICA v Bratislave prežiť bohatý program. Týždeň zavŕši o. arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský slávením sv. omše pre všetkých mladých na diecézny svetový deň mládeže v nedeľu 20. novembra o 10.30 h. v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Informácie nájdete na stránke www.mladezba.sk 

Pozvánky