Úmysly

Pondelok

06:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Utorok

09:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Streda

06:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol/detská
18:00 | Šalgovík

Štvrtok

09:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Piatok

06:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol
18:00 | Šalgovík/detská

Sobota

07:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Nedeľa

06:00 | Farský kostol
07:00 | Farský kostol
08:00 | Šalgovík
09:00 | Farský kostol/pre rodiny
11:00 | Farský kostol
11:45 | Opál
18:00 | Farský kostol

Oznamy

 • Dnes je výmena ružencových tajomstiev o 14:30.
 • Tento týždeň katechézy pre prvoprijimajúce deti a rodičov podľa harmonogramu. V stredu detská sv. omša o 18:00.
 • Cvičenie pre seniorov – úvodná hodina, pre seniorov, ktorí si chcú zacvičiť bude 8.11.2022 (utorok) o 15:30 v Pastoračnom centre na 1. poschodí.
 • Výročie posviacky nášho kostola – piatok 11.11.2022. Slávnostná sv. omša o 18:00.
 • Na budúcu nedeľu bude charitatívna zbierka sv. Alžbety. Pán Boh zaplať.
 • Stretnutie miništrantov bude v sobotu 12.11.2022 o 10:00 v kostole.
 • Rada pre rodiny v núdzi pozýva rodiny na stretnutie v utorok 8.11. o 16:00 v PC na prízemí.
 • Kaplnka Božieho milosrdenstva – sv. omša štvrtok o 15:00.
 • Šalgovík :
  • Streda –  18:00
  • Piatok –  18:00 Nedeľa –  8:00