Úmysly

Pondelok

06:30 |
18:30 |

Utorok

06:30 |
18:30 |

Streda

06:30 |
17:30 | Milochov
18:30 |

Štvrtok

06:30 |
18:30 |

Piatok

06:30 |
18:30 |

Sobota

06:30 |
18:30 |

Nedeľa

07:00 |
08:30 |
10:00 | detská
11:30 |
18:30 |

Oznamy

  1. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci a popoludní bude adorácia. Zbierka dnes nebude.
  2. V stredu bude Výročie posviacky Lateránskej baziliky, vo štvrtok sv.  Leva Veľkého, pápeža, v piatok sv. Martina z Tours a v sobotu sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka.
  3. Večerné sv. omše bývajú v zimnom čase už o 17:30, aj v nedeľu.
  4. Upratovanie farského kostola – sídlisko Lány, 2. skupina. P. Boh zaplať!
  5. Hľadáme ochotných projektantov elektriky, vody, kúrenia a podobne pre projektovanie nového kostola na SNP, ak by boli ochotní pomôcť novému kostolu, prihláste sa nám. Ďakujeme vopred.
  6. V sobotu 19. 11. 2022 budeme v našej diecéze sláviť už svetový deň mládeže počas tzv. “Kráľovského dňa”. Všetkých mladých otec biskup pozýva na stretnutie do diecézneho centra (biskupský úrad) a Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline. Program a podrobnejšie informácie nájdete na: facebook, instagram a https://mladez.dcza.sk/

Pozvánky