Úmysly

Pondelok

06:30 Za Božie požehnanie pre Lýdiu a Miroslava |
18:30 ZBP pre Antona a šťastnú hodinu smrti |

Utorok

06:30 + Karol a Anna |
18:30 + Vincent, Veronika a Mária |

Streda

06:30 Za Božie požehnanie pre kňaza Ivana |
18:30 + Ernest a Mária |

Štvrtok

06:30 Za Božie požehnanie pre kňaza Ľubomíra |
18:30 Za milosť obrátenia pre deti |

Piatok

06:30 Za Božie požehnanie pre Antona a Ivana |
18:30 Za Božie požehnanie pre Martina a jeho rodinu |

Sobota

07:00 Za zosnulých z rodiny |
18:30 Za Božie požehnanie pre rodinu |

Nedeľa

07:00 Za Božie požehnanie pre Pavla, manželku a deti |
08:30 Poďakovanie za 50 rokov manželstva a prosba o Božie požehnanie |
10:00 Za farnosť |
11:30 | v maďarčine
16:30 + Eva. Edita, Martin a ostatná zosnulá rodina | latinská
18:30 Poďakovanie za 50 rokov života a prosba o Božie požehnanie |

Oznamy

Ružencové bratstvo:

Prosíme tých, ktorí sa prihlásili do ružencového bratstva, aby si po svätej omši vyzdvihli v sakristii prihlášku na vyplnenie. Tú treba priniesť vyplnenú na spoločné stretnutie, ktoré sa uskutoční v nedeľu, 4. decembra (Druhá adventná nedeľa) o 15:00.

Výstava relikvií:

Farnosť Nitra – Chrenová pozýva na výstavu relikvií, ktorá sa uskutoční v nedeľu 6. novembra. Viac informácií na výveske.

Plnomocné odpustky:

V stredu, na sviatok Výročia posviacky Lateránskej baziliky, môže každý, kto za zvyčajných podmienok navštívi katedrálny chrám a pomodlí sa modlitbu Otče náš, získať plnomocné odpustky.

Stretnuie birmovancov:

V piatok po večernej sv. omši pozývame birmovancov na stretnutie v refektári.

Stretnutie pred púťou do Svätej zeme:

Pozývame všetkých, ktorí sa prihlásili na púť do Svätej zeme, na stretnutie s riaditeľom cestovnej kancelárie, na ktorom dostanú dôležité praktické informácie potrebné pre cestu. Stretnutie sa uskutoční v sobotu, 12. novembra, po večernej sv. omši, cca. 19:30 v refektári.

Upratovanie priestorov na slávenie sv. omší:

Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní skupinu č. 3.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispievate svojou službou k starostlivosti o miesto bohoslužieb a takisto za všetky obety pre farnosť.


Pozvánky