Úmysly

Pondelok

06:00 † z ružencového bratstva |
06:00 † Margita (pohrebná) |
18:00 † Ladislav |

Utorok

06:00 Za komunitu sestier SDR a duch. rodinu |
18:00 Za chorých |

Streda

06:00 † Jozef |
18:00 † Mária a Ján |

Štvrtok

06:00 Za kňazov a rehoľníkov |
18:00 † Mária |

Piatok

06:00 † František |
18:00 † Martin |

Sobota

06:30 Za ZBP pre Valériu (80 r.) |
19:00 Za ZBP pre r. Vronkovú |

Nedeľa

08:00 † Jozef a Jozef |
09:00 Na úmysel celebranta | GK
10:00 † Miroslav |
19:00 † Ján |

Oznamy

Sväté omše počas týždňa: Bazilika sv. Jakuba 6:00, sobota 6:30, 18:00, sobota 19:00

Budúca nedeľa:

Bazilika sv. Jakuba 8:00, 10:00, 19:00
Gymnaziálny kostol 9:00
Bazilika na Mariánskej hore —–
Závada 8:00
Levočská Dolina 9:00
Humanitár 10:00

1. Vo štvrtok bude sv. omša spojená s katechézou pre birmovancov. Na túto sv. omšu pozývame všetkých birmovancov aj rodičov birmovancov.
2. V piatok bude večerná sv. omša spojená s katechézou za účasti detí.
3. Všetky najnovšie informácie nájdete na webe farnosti farnostlevoca.sk


Pozvánky