Úmysly

Pondelok

06:45 +Viera, Marián a Ľubomír Jašoví | Farský kostol
18:00 +Štefan a Anna Martinovičoví | Farský kostol

Utorok

06:45 +krstní rodičia | Farský kostol
18:00 +Július Kürthy a rodičia | Farský kostol

Streda

06:45 +Ondrej, Helena, synovia Ondrej, Viliam a zať Anton | Farský kostol
16:30 +Takács Sándor, neje Melánia, és lányuk Margit | Farský kostol/maď.
18:00 +Gabika a Ľudovít | Farský kostol

Štvrtok

06:45 +Helena a Július Konopkoví a ich rodičia | Farský kostol
18:00 + Tibor Blaho a rodičia | Farský kostol

Piatok

06:45 za BP a požehnanie pre syna Martina | Farský kostol
16:30 +páter Szigety és Csudai család | Farský kostol/maď.
18:00 +Ján Zlebek | Farský kostol

Sobota

06:45 pohrebná | Farský kostol
18:00 +Vladimír a rodičia z oboch strán | Farský kostol

Nedeľa

07:30 +Jozef a Júlia, deti Jozef a Mária s manželom | Farský kostol
08:45 +Likler János és neje Mária, Rak József és Mária, fiaik Béla, László, és a család többi elhunyt tagja | Farský kostol/maď.
10:00 +rodičia Hrdličkoví, súrodenci Valéria, Mária, Peter a Anton | Kostol sv. Jozefa
10:30 za farské spoločenstvo | Farský kostol
18:00 za BP a požehnanie pre Mirku a jej rodinu | Farský kostol

Oznamy

Misijná zbierka v našej farnosti bola vo výške 1110,-€. Už sme ju odoslali. Nech Pán štedro odmení a požehná tento prejav vašej solidarity.

Pripomíname možnosť získania odpustkov iba pre duše v očistci do 8. 11. vrátane pri splnení obvyklých podmienok.

Je prvá nedeľa v mesiaci, kedy vás pravidelne pozývame na adoráciu do farského kostola sv. Michala od 15.00 s obvyklým modlitbovým programom, eucharistickým požehnaním, požehnaním náboženských predmetov a výmenou ružencových tajomstiev.

Na budúcu nedeľu 13. 11. môžete svojim milodarom prispieť na chod kňazského seminára. V mene našich seminaristov vyslovujeme Pán, Boh zaplať za každý milodar.


 Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na farský účet:
SK18 0900 0000 0000 2861 1284


Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk


Ján Bednár, farár, dekan


Pozvánky