Úmysly

Pondelok

07:00 +súrodenci a starí rodičia z oboch strán | Karmel
17:30 +rodičia a starí rodičia rodiny Tkáčovej a Mikušovej |

Utorok

07:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre sestru Alžbetu a jej rodinu | Karmel
17:30 +Karol a za zdravie a Božiu pomoc rodine |

Streda

07:00 +Elena Šuleková, 1.výr. | Karmel
17:30 +Pavel Maliniak, 1.výr. | Výročie posviacky Lateránskej baziliky, slávnosť

Štvrtok

07:00 +Michal, Mária, Rozália a Peter | Karmel
17:30 Na poďakovanie za 70.rokov života Evy Cabanovej | Sv.Leva Veľkého, pápeža a učiteľa cirkvi, sviatok, spomienka

Piatok

07:00 Na poďakovanie za 45.rokov manželstva a za zdravie a Božiu pomoc rodine | sv. Martina Tours. biskupa, spomienka
17:30 Za ružu Anny Viazaničkovej |

Sobota

07:00 Na poďakovanie za 65.rokov života Anny a za zdravie a Božiu pomoc pre manžela Jozef, deti, vnúčatá a rodinu | Karmel
10:00 Za birmovancov | sv.Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka
17:30 +Pavel Halgaš, 5.výr, a rodičia |

Nedeľa

07:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre synov Vladimíra a Mariána s rodinou | Karmel
07:45 Na poďakovanie za 75.rokov života Pavlíny, +manžel Mikuláš a za zdravie a Božiu pomoc rodine |
09:00 +Ján Stehlík, 1.výr. |
10:30 +Štefan Uhrín, nedožitých 100.rokov a členovia rodiny |
17:30 Za veriacich |

Oznamy

 • Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti ruža č.17. Anny Viazaničkovej.
 • Dnes po sv. omšiach je prvonedeľná zbierka pre potreby farnosti.
 • V sobotu 12. novembra 2022 o 10.00 hod. bude diecézny biskup Mons. Marián
  Chovanec udeľovať sviatosť birmovania birmovancom z našej farnosti. Označené
  lavice budú vyhradené pre birmovancov a pre birmovných rodičov. Do ostatných častí
  kostola je vstup voľný. Birmovanci budú mať možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia
  v piatok od 16.00 – 17.00 hod. Tento čas môžu k sv. spovedi využiť aj rodičia,
  birmovní rodičia a ostatní príbuzní. Po večernej sv. omši v piatok bude nácvik
  birmovancov na birmovku. V sobotu ranná sv. omša vo farskom kostole nebude.
 • Na budúcu nedeľu bude diecézna zbierka na seminár.
 •  Členovia SSV si môžu vo farskej kancelárii vyzdvihnúť Pútnik Svätovojtešský
  a podielovú knihu na rok 2023. Zároveň je potrebné zaplatiť členský príspevok vo
  výške 8,-€.

Pozvánky