Úmysly

Pondelok

07:00 Ján Kmeť a rodičia | Bojnice

Utorok

16:30 rodina Beláková a Ľubomír | Dubnica
17:30 Anna a Štefan Kyšeľa, Anna a Peter Pavlík, Helena a Štefan Meraví a ich syn Štefan s manželkou Helenou | Bojnice

Streda

16:30 na úmysel | Šútovce
17:30 Viliam, Jozefína a zať Pavol | Bojnice

Štvrtok

09:00 na úmysel | Bojnice
17:30 + Mária a Anton Briatka, ich rodičia a dcéry Marta, Antónia a Gabriela a zať Štefan | Bojnice

Piatok

16:30 + Valent, Mária a deti Emília, Marta a František | Dubnica
17:30 poďakovanie za 44. rokov manželstva | Bojnice

Sobota

17:30 + starí rodičia Tomášovi | Bojnice

Nedeľa

07:00 + Mária a rodičia | Bojnice
08:30 + Anna Srnová | Šútovce
08:30 + Stanislav Zábojník | Dubnica
10:00 za farnosť | Bojnice
17:30 + Ernest Vančo | Bojnice

Oznamy

Dnes /v nedeľu/ popoludní bude vo farskom kostole o 14.00 h. prvonedeľná  pobožnosť a o 15.00 h. vo fare duchovná obnova Rodiny Nepoškvrnenej.

V utorok o 16.30 h. bude vo farskom kostole večeradlo.

Vo štvrtok budú rekolekcie nášho dekanátu v našej farnosti. Sv. omša začína vo farskom kostole o 9.00 h.

Vo štvrtok bude vo farskom kostole od 16.00 h. adorácia.

V nedeľu bude stretnutie birmovancov: v Šútovciach o 9.15 h. v kostole a v Bojniciach o 11.00 h. vo fare.

Na budúcu nedeľu budeme sláviť v našej farnosti hody.

Na budúcu nedeľu bude jesenná zbierka na seminár.

                                                                                                         Anton Eliaš, farár

Tel.: 046/543 96 41, e-mail: bojnice@fara.sk, i-net: http://www.fara.sk/bojnice


Pozvánky