Úmysly

Pondelok

06:30 + rodičia Jozef a Jaromíra, Peter a starí rodičia a tety |
17:30 + Klára, dcéra Jana, rodičia, brat Stano, Anton, sestra Emília s manželom a svokrovci |

Utorok

06:30 Za Božiu pomoc pre Annu Lunterovú |
17:30 Za požehnanie pre otca a sestru - 60. r. |

Streda

06:30 Za Božiu pomoc pre vnučku | Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok
16:30 + Marta a Ján Murgašovci |

Štvrtok

06:30 + syn, manžel, rodičia a súrodenci | Sv. Lev Veľký, pápež a učiteľ Cirkvi
17:30 Za Božiu pomoc pre Romana, Juraja, sestry a rodinu Surniakovú | + adorácia

Piatok

06:30 + rodina Rothová | sv. Martin z Tours, biskup
17:30 + rodičia Karol a Helena |

Sobota

06:30 Za zosnulých z farnosti | sv. Jozafát, biskup a mučeník
17:30 + manžel Eduard – 7. výročie |

Nedeľa

07:00 Poďakovanie za 20 rokov života |
08:15 + manželka, syn, rodičia a sestry |
09:30 Za všetkých farníkov |
11:00 + starká Anna |
18:00 Na úmysel kňaza |

Oznamy

 

  • O upratanie kostola poprosím skupinu č. 1.
  • Deti si môžu vyzdvihnúť nálepky za dnešnú sv. omšu v sakristii.
  • Dnes pozývame deti na eRko stretko o 15.00 do pastoračného centra.
  • Dnes o 19.00 bude v kostole organizačné stretnutie birmovancov. Dovtedy sa ešte môžete prihlásiť. Tu dohodneme ako bude prebiehať príprava.
  • Zajtra o 17.30 bude katechéza pre prvoprijímajúcich a ich rodičov.
  • V stredu 9.11. na sviatok Výročia posviacky Lateránskej baziliky môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky veriaci, ktorý nábožne navštívi katedrálny chrám a tam sa pomodlí modlitby – Otče náš a Verím v Boha.
  • Pozývame mládež od 14 rokov na chatu v termíne 11. – 13. 11. 2022 na Španej Doline. Chceli by sme s mladými prežiť víkend v radosti a zažiť spoločenstvo. Príspevok na pobyt bude 20 €. Prihlásiť sa môžete u pána kaplána ešte do 8.11.
  • Budúcu nedeľu bude zbierka na kňazský seminár.

Pozvánky