Úmysly

Pondelok

06:30 + rod. Donovalová, Filkusová, Párničanová |

Utorok

07:30 Za farnosť |
10:00 + rod. Vatalová, a Vojtíková a Ľubomír |
11:15 | Sekier Háj

Streda

06:30 Za duše v očistci |
18:30 + Agneska Korčoková |

Štvrtok

07:30 Za požehnanie záver. Skúšok a poďakovanie za 18r. života |
18:30 Za zosnulých rodičov, starých rodičov, svokrovcov a Jozefov |

Piatok

07:30 Na úmysel |
18:30 + kňazi Nikodém Vašek, Alojz Drienko, Štefan Žilka, Roman Kuchárik |

Sobota

07:30 + Mária, Ján, brat Jozef, Pavol a st. rodičia |

Nedeľa

07:30 Za Božie požehnanie dcér Adriany, Moniky a vnúčat |
08:45 | DD
10:00 + Kristián Lunter |

Oznamy

 • V pondelok a v stredu budú sv. omše ráno o 6.30, v štvrtok a piatok budú sv. omše o 7.30 hod.  
 • V piatok bude adorácia od rannej do večernej sv. omše. Po sv. omši budú chvály a po nich bude adorácia pokračovať po celú noc až do rannej sv. omše.
 • Upratovať kostol prosíme 3. skupinu v sobotu po rannej  omši.
 • V pondelok o 20.30 hod pozývame sledovať Hovory z fary na tému odpustky.
 • V utorok je slávnosť Všetkých svätých. Sv. omše budú ako v nedeľu, teda o 7.30 a o 10.00 hod, o 11.15 na Sekier Háji. O 17.00 hod bude  pri kríži v cintoríne v Môťovej pobožnosť za duše v očistci
 • V deň Spomienky na všetkých zosnulých 2.11. v stredu možno získať úplné odpustky pre duše v očistci, keď veriaci navštívia kostol a pomodlia sa Otčenáš a Verím v Boha. Je potrebné byť v  milosti posväcujúcej, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca. Sv. omše budú ráno o 6.30 a večer o 18.30.
 • Od 1.-8. nov. možno získať odpustky pre duše v očistci návštevou cintorína a modlitbou za duše v očistci a splnením podmienok, ako sú vyššie opísané, teda sv. prijímanie, na úmysel sv. otca, Otče náš a Verím v Boha.
 • Budúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme: v stredu v domove dôchodcov, potom bude sv. omša, vo štvrtok a v piatok na sídlisku. Spovedať v kostole budeme hodinu pred večernou sv. omšou a v piatok od 17.00 hod
 • Dnes o 15.00 hod. vás pozývame na októbrovú pobožnosť, pri ktorej a budeme modliť ruženec a po ňom sa nám prihovorí sr. Mária z rehole Milosrdných sestier sv. Viencenta de Paul – Vincentky, sestrička, ktorá má na starosti šírenie a úctu k P. Márii Zázračnej medaily. Pozývame všetkých, ktorí prijímajú kaplnku vo svojich rodinách a aj ďalších záujemcov.
  • Dnes o 19.00 bude mládežnícka adorácia. Pozývame vás a aj birmovancov.
  • Fórum života vyhlasuje aj tento rok verejnú zbierku Sviečka za nenarodené deti. Hodnota malej sviečky je 1 € a veľkej sklenenej 5 €. Nájdete ich vzadu v kostole a zapáliť ich môžete 2. novembra na cintoríne, pri pamätníku nenarodených detí alebo v oknách vašich domovov. Zbierka je určená pre fungovanie viacerých centier pomoci matkám a rodinám a na vzdelávacie a osvetové kampane.

   Karol Vozár, farár


Pozvánky