Úmysly

Pondelok

06:30 |
16:30 | Šuja
17:30 | Veľká Čierna

Utorok

08:00 | Všetkých svätých , slávnosť
09:30 |
11:00 |
08:00 | Veľká Čierna
09:15 | Šuja
09:30 | Malá Čierna, +pobožnosť
10:45 | Ďurčiná

Streda

06:30 | Všetkých zosnulých, spomienka
07:15 | Školská kaplnka
18:00 |
16:00 | Malá Čierna

Utorok

17:00 | Veľká Čierna

Streda

16:00 | Šuja
17:00 | Ďurčiná

Štvrtok

06:30 |
18:00 | Po svätej omši adorácia do 19.30

Piatok

06:30 |
17:00 | Sv. omšu pripravuje 4. skupina. Po sv. omši je stretnutie birmovancov.
18:00 | Ďurčiná

Sobota

06:30 |
18:00 |

Nedeľa

08:00 |
09:30 |
11:00 |
08:00 | Veľká Čierna
09:15 | Malá Čierna
09:15 | Šuja
10:45 | Ďurčiná

Oznamy

Tento týždeň je 1.piatok v mesiaci. Spovedáme :

Pondelok 31.10. Malá Čierna 16:00 – 16:30

Veľká Čierna 16:45 – 17:30

Šuja 16:00 – 16:30

Štvrtok 3.11. Chorí od 8:00

Domov vďaky 8:30

Ďurčiná 16:00 – 16:50

Rajec 17:30 – 19:30

Piatok 4.11. Chorí od 8:00

Rajec 15:00 – 17:00

Ďurčiná 17:30

 

V utorok 1.11. je o 15:00 pobožnosť na cintoríne v Rajci a v Ďurčine. 

 

Úplné odpustky pre duše v očistci:
kto v deň spomienky na zosnulých navštívi kostol, kaplnku a pomodli sa vyznanie viery, modlitbu Pána, na úmysel sv. otca, prijme Eucharistiu a vylúči pripútanosť sa k hriechu.
Kto 1. – 8. novembra navštívi cintorín a pomodli sa za zosnulých, môže za obvyklých podmienok získať takisto odpustky pre duše v očistci.
Využime možnosť sviatosti zmierenia ½ hod. pred sv. omšami a v určené dni. Snažme sa poslúžiť dušiam v očistci.
Fórum života Pozývame Vás na zapálenie sviečky za nenarodené deti v oknách domov, na cintorínoch alebo pri pamätníkoch nenarodeným deťom a k modlitbe. Sviečku si môžete zakúpiť pred kostolom alebo v zadnej časti kostola. Cena malej plastovej je 1 euro a sklenenej voňavej je 5 eur. Aj tento krát je možné sviečku zapáliť online na stránke www.sviecka.forumzivota.sk
Kúpou sviečky podporíte činnosť a projekty Fóra života. …viac informácií

K sviatosti manželstva sa pripravujú:
v Rajci, sobota 15:00 Ing. Marek Kasman a Katarína Mihalcová.,
Ak by niekto vedel o cirkevnoprávnej prekážke, nech to oznámi na fare..

Podporiť ďalšiu záverečnú etapu reštaurovania fasády farského kostola sv. Ladislava, alebo obnovu fasády v Ďurčine môžete aj na farský účet: Č. účtu: SK55 0900 0000 0000 76508054

Ponuka časopisov:
k dispozícii sú nové čísla katolíckej tlače
– Katolícke noviny,
– Posol,
– Slovo medzi nami,
– Modlitby za duše v očistci.

Prajeme požehnaný týždeň.

Pozvánky