Úmysly

Nedeľa

07:00 † rodičia Jozef a Mária, starý rodičia a zosnulá sestra Anna | T
09:00 Za farníkov | Č
11:00 Poďakovanie Pánu Bohu za životné jubileum dcéry a za Božiu pomoc do ďalších rokova s oboch strán a Božie požehnanie pre žijúcu rodinu | K
18:30 † Mária Kobelárova, manžel Peter, a poďakovanie sv. Júdovi Tadeášovi | R

Pondelok

07:00 Poďakovanie Pánu Bohu za dožitých 76 rokov a prosba o ďalšiu Božiu pomoc | K
18:30 † Ján a Paulína Hendrichoví | Š

Utorok

07:00 Poďakovanie za dožité jubileum | T
09:00 Za farníkov | Č
11:00 Za všetkých zosnulých z rodiny a Božie požehnanie pre živú rodinu | K
18:30 † manžel Jozef Burza a dcéra a za zdravie a Božie požehnanie živej rodiny | R

Streda

07:00 † manžel Basil | K
08:00 † sestra a ostatná † rodina | K
12:00 † rodičia a celá † rodina | T
17:00 Za všetkých zosnulých veriacich | Č
18:30 † rodičia Ján a Emília a brat Ján | Š

Štvrtok

07:00 † rodičia z oboch strán | K
18:30 † manžel Štefan, sestra Eva, súrodenci a rodičia z.o.s. a za Božie požehnanie pre živú rodinu | R

Piatok

07:00 † rodičia Sedlákoví a starí rodičia z oboch strán | K
17:00 † Štefánia Nováková | Č

Sobota

07:00 Za živých a † členov ružencového bratstva a za dobrodincov chrámu | Č
18:30 † z rodiny Beňovej a Ševčíkovej | R

Nedeľa

07:00 † rodičia z oboch strán | T
09:00 Za farníkov | Č
11:00 za dožitých 80. rokov života pre Stanislava a dar zdravia a Božieho požehnania | R
18:30 † Štefan Hudec (1. výročie) a ostatná zosnulá rodina | K

Oznamy

1. Pri zbierke na svetové misie, venovanej farnostiam v Kambodži, ktoré sa starajú o zdravotne postihnutých ľudí, sa vyzbierala suma 2.294 €.

2. V utorok 1.11. o 15.00 bude na mestskom cintoríne pri kríži Dušičková pobožnosť, na ktorú vás srdečne pozývame.

3. V utorok nebudú kancelárske hodiny.

4. V stredu nebude katechéza pre prvoprijímajúce deti.

5. V túto stredu výnimočne nebude večer stretnutie farského spoločenstva, lebo sú Dušičky a bude viacej sv. omší (7.00, 8.00, 12.00, 17.00 a 18.30). Stretnutie sa presúva na nasledujúci týždeň.

6. Úplné odpustky pre duše zosnulých v očistci môžeme získať za týchto podmienok: v čase od 1.11. do 8.11. treba navštíviť cintorín a pomodliť sa za duše, a tiež splniť bežné podmienky (sv. spoveď, byť v ten deň na sv. prijímaní, pomodliť sa na úmysel Svätého Otca a mať aj úmysel odpútať sa aj od všedných hriechov). Stačí jedna svätá spoveď v tomto období.

7. Vo štvrtok o 17.00 bude pravidelná tichá adorácia. Počas nej spovedáme.

8. Spovedáme v prvopiatkovom týždnitakto: ráno (okrem utorka)  ½ hodiny pred omšami. Večer: v pondelok od 17.30, (v utorok je sviatok a nespovedáme), v stredu od 16.00 i počas omše, vo štvrtokod 17.00 a aj počas sv.omše, v piatok doobeda 10.30 – 11.30 a večer od 17.00 a aj počas sv.omše. V sobotu spovedáme od 17.30.

9. V každý piatok od 13.00 do 17.00 hodiny pozývame do farského klub detí a mládeže v pastoračnom centre.

10. Upratovanie kostola má v tomto týždni v sobotu po rannej sv. omši skupina č.4.Pre všetkých členov upratovacích skupín je v sakristii k dispozícii nový upratovací kalendár.

11. Po nedeľných omšiach sa v sakristii vydávajú podielové knihy SSV (8 €).

12. Na výveske i webe nájdete plagát s programom Trnavskej novény.

13. Nša farnosť organizuje 14. novembra autobusovú púť na Trnavskú novénu. V tento deň bude kazateľom o. arcibiskup Zvolenský. Autobus je predbežne zabezpečený pre 35 pútnikov. Odchod autobusu bude o 16:00h od hotela Diana (ulica Hviezdoslavova 1911). Cena autobusu je 8 €. Zbierať sa bude po nastúpení do autobusu. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii kostola do 13.11.2022. Je potrebné uviesť: meno, priezvisko a telefónne číslo.


Pozvánky