Úmysly

Pondelok

06:15 + Marek |
17:00 BPZ pre rodinu Jozefa |

Utorok

06:15 Za ľud farnosti |
08:00 + Alojz, Mária, Vladimír | Ondrašová
08:00 Na úmysel celebranta |
09:15 Na úmysel celebranta |
10:45 Na úmysel celebranta |
18:15 Na úmysel celebranta |

Streda

06:15 Za duše v očistci |
17:00 + Ján, Magdaléna | Ondrašová
17:00 + z rodiny Anny |

Štvrtok

06:15 + František, Štefánia, Ondrej, Alfonz |
17:00 + Pavol |

Piatok

06:15 + Helena (1. výročie) |
17:00 + Ján, Ružena | Ondrašová
17:00 + Anton a Gizela |

Sobota

07:00 + Anastázia |
17:00 + Ján, Emília, Ján, Mária |

Nedeľa

06:15 Za ľud farnosti |
08:00 Na úmysel celebranta |
09:15 Na úmysel celebranta |
10:45 Na úmysel celebranta |
18:15 Na úmysel celebranta |
08:00 + Vladimír, Mária, Vladimír, Milan a Terézia | Ondrašová

Oznamy

 • Dnes (nedeľa) o 14:00 bude ružencová pobožnosť.
 • Od pondelka budú večerné sv. omše o 17:00, okrem nedieľ a prikázaných sviatkov.
 • Vysluhovanie sviatosti zmierenia pred dušičkami a v prvopiatkovom týždni:
  • Kostol sv. Mikuláša:
   • Pondelok od 1500
   • Štvrtok od 1600
   • Piatok od 1530
  • Kostol Ondrašová
   • Streda od 1630 – 1700
 • Pobožnosť na cintoríne bude v utorok 1.11.2022 o 14:00 hod.
 • Pobožnosť na cintoríne Ondrašovej bude v stredu 2.11.2022 po svätej omši.
 • Fórum života preto pozýva všetkých ľudí, aby si v tomto čase okolo 2. novembra zapálili sviečku na cintorínoch, v oknách svojich domovov či pri pamätníkoch nenarodeným deťom. „Spoločne zapáľme sviečku za nenarodené deti a rozsvieťme Slovensko!“
 • Úplné odpustky pre duše v očistci:
  1. Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých veriacich (od poludnia 1. novembra a počas celého 2. novembra) nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa „Otčenáš“ a „Verím v Boha“ môže získať úplné odpustky pre duše v očistci. Okrem tohto odpustkového úkonu je potrebné splniť 3 podmienky: Sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitbu na úmysel Sv. Otca (Otčenáš, Zdravas a Sláva Otcu) a vylúčiť akúkoľvek pripútanosť aj ku všednému hriechu.
  2. Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať úplné odpustky pre duše v očistci raz denne od 1. do 8. novembra. Pri splnení predchádzajúcich podmienok.
 • Vo štvrtok bude adorácia vo farskom kostole od 16.00 do svätej omše.
 • Chorých a starých navštívime v piatok dopoludnia.
 • V sobotu bude Fatimská pobožnosť po rannej svätej omši.
 • Erkári pozývajú deti na stretko s názvom Dobročiny na budúcu nedeľu (6.11.2022). Stretko zamerané na pomoc našej zemi sa začne v Katolíckom dome o 14:00 a potom sa pôjde na Háj Nicovo, kde sa budú zbierať smeti. Teplo sa oblečte.
 • O upratovanie kostola prosíme skupinu č. 2.
 • Zbierka na misie v našej farnosti bola 2522,- €. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné „Pán Boh zaplať“.

Pozvánky