Úmysly

Pondelok

18:00 - rodičia Hriňovci, súrodenci, svokrovci a rodina |

Utorok

07:30 - Ján a Mária Kikinderovci a starí rodičia z oboch strán |
09:00 - Za farnosť |
10:30 - Peter Pastorovič, syn Štefan, Anna, Ján a živá rodina |

Streda

06:30 - Milan Madoľa, rodičia z oboch strán a živá rodina |
18:00 - Jozef Machovič (1. výročie), rodičia a súrodenci z oboch strán a živá rodina |

Štvrtok

18:00 - Juraj Kružliak (1. výročie) + Pomoc Božiu bratovi |

Piatok

08:00 - František Haluz (1. výročie) a živá rodina |
18:00 - dcéra Evka, rodina a živá rodina |

Sobota

18:00 - rodičia Emil a Mária Dadovci a starí rodičia z oboch strán - Na úmysel |

Nedeľa

07:30 - rodiny Macková, Adamicová a živá rodina Simonidesová |
09:00 - Za farnosť (priamy prenos) |
10:30 - Anna Melichová (1. výročie) a manžel Jozef |

Oznamy

– Adorácia bude v tomto týždni v pondelok, v stredu a v piatok od 17.00 do 18.00 hod. Je aj možnosť sv. spovede.
– V stredu 2. 11. v deň spomienky na zosnulých si v modlitbe spomenieme aj na zomrelé a usmrtené nenarodené deti, čo vyjadríme aj zapálením „sviečky za nenarodené deti“, ktoré sú za symbolickú cenu 1 € vyložené na oltári Lurdskej Panny Márie.
– Počas dní dušičkovej oktávy (od 1. do 8. novembra) môžeme získať za tradičných podmienok plnomocné odpustky za našich zosnulých.
– Pri príležitosti Spomienky na všetkých verných zosnulých bude na budúcu nedeľu o 15.00 hod. pobožnosť na starom cintoríne.
– Všetkých prvopiatkových v domácnostiach budeme spovedať: p. farár vo štvrtok a v piatok, p. kaplán iba v piatok.
– Na prvý piatok bude obvyklá celodenná poklona od 09.00 hod. do 18.00 hod.
– V piatok večer bude sv. omša a krátka katechéza pre birmovancov. Pozývame osobitne birmovancov.


Pozvánky