Úmysly

Pondelok

08:00 + Ján Marko (1.výr.) |
17:00 + rodičia Anna a Ján Orsághovci |

Utorok

08:00 - za farnosť |
09:00 | KRIVEC
10:00 + Magdaléna Hrončeková (1.výr.) |
14:00 - pobožnosť na cintoríne |

Streda

08:00 + Rudolf Michalik, rod. Michalikova a Sujova |
17:00 + Helena Michalíková (1. výr.), Július a Jaroslav Nosáľ (1.výr.) |

Štvrtok

08:00 + rodičia Fitalovci, Uhrinovci a deti |
17:00 + rodičia Júlia a Štefan |

Piatok

08:00 - za zdravie Anny a za B. pomoc |
17:00 + rodičia Kamenskí, Babicovci a strýko Ondrej |

Sobota

08:00 + Imrich Bariak a rodičia z oboch strán |
17:00 - poďakovanie za 70 rokov sestry Amálie |

Nedeľa

08:00 - za farnosť |
09:00 | Krivec
10:00 - poďakovanie za 70 r. a za B. pomoc pre Ondreja |

Oznamy

 • Upratovanie kostola má na starosti ruža Aleny Halajovej.
 • V Krivci budeme na Slávnosť Všetkých Svätých spovedať pred sv. omšou od 8.00 hod.
 • Spovedanie pred I. piatkom: – v kostole hodinu pred. sv. omšami, v piatok od 15.00 h.
  Spovedanie chorých – okolie mesta – v piatok, mesto – podľa dohody s pánom kaplánom
 • Členovia SSV si môžu prevziať kalendáre a podielové knihy v sakristii.
 • Odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci môžeme získať nábožnou návštevou
  cintorína a modlitbou za zosnulých od 1. do 8. novembra. 2. novembra možno tieto
  odpustky získať pri nábožnej návšteve kostola alebo kaplnky a modlitbou Otče náš a Verím
  v Boha, za splnenia obvyklých podmienok (sv.spoveď, zdržanie sa hriechu).
 • Erko stretnutie pre deti bude na budúcu nedeľu vo farskej klubovni:
  -o 13.30 pre deti vo veku 6-9 rokov
  -o 15.30 pre deti vo veku 10 a viac rokov