Úmysly

Pondelok

07:00 |
18:00 |

Utorok

06:00 |
07:30 |
09:00 |
10:30 |
12:00 |
18:00 |
09:00 | Horelica
11:00 | Čadečka

Streda

07:00 |
12:00 |
18:00 |

Štvrtok

07:00 |
18:00 |

Piatok

07:00 |
15:45 |
18:00 |

Sobota

07:00 |
18:00 |

Nedeľa

06:00 |
07:30 |
09:00 |
10:30 |
12:00 |
18:00 |
09:00 | Horelica
11:00 | Čadečka

Oznamy

Zbierka na misie v našej farnosti bola 2950€ za vaše milodary srdečne Pán Boh zaplať.

V utorok je sviatok Všetkých svätých, sv. omše budú tak ako v nedeľu.

V utorok bude pobožnosť o 14:00 na starom cintoríne pri kríži.

V stredu je Spomienka na všetkých verných zosnulých (Dušičky). Bude sv. omša aj o 12:00 – za zosnulých kňazov našej farnosti.

V piatok bude aj sv. omša o 15:45 (prvý piatok). Po sv. omšiach bude prvopiatková pobožnosť.

 

Spovedať sa bude ako obvykle pol hodiny pred sv. omšami už v kostole, v pondelok sa spovedá už od 17:00 a v piatok od 15:45 do večernej sv. omše. Prosíme využite možnosť spovede počas celého týždňa.

V týchto dňoch môžeme získať odpustky pre duše zosnulých:

  • návšteva kostola alebo kaplnky spojená s modlitbou Otčenáš a Verím v Boha. Tieto odpustky možno získať od poludnia 1. novembra do polnoci 2. novembra
  • návšteva cintorína spojená s modlitbou za zosnulých. Odpustky možno získať raz denne od 01. do 08. novembra. Chorí a nevládni môžu získať odpustky na diaľku – t.j. z domu.

 

Okrem týchto úkonov sa vyžaduje prijať sv. prijímanie a modlitba na úmysel sv. Otca (Otčenáš, Zdravas, Sláva). Jedna sv. spoveď stačí na všetky odpustky. Vo všeobecnosti však treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu a to aj k všednému.

V spolupráci s Diecéznym katechetickým úradom vás pozývame na kurz Náboženstvo pre dospelých. Ako naznačuje názov, kurz je určený pre dospelých, ktorí si chcú oprášiť alebo prehĺbiť svoje náboženské vedomosti. Kurz pozostáva z desiatich tém rozložených do piatich stretnutí, vždy vo štvrtok večer, prvá téma odznie pri svätej omši, druhá hneď po nej, tiež v kostole. Na kurz môže prísť každý, no budeme radi, ak sa dopredu prihlásite, pre prihlásených máme študijné materiály, jednoduché domáce úlohy a na záver aj vysvedčenie. Vyučovanie bude prebiehať od 3. novembra do 8. decembra. Kurz bude viesť Jozef Možiešik.

Prihlásiť sa môžete cez formulár

 Zapísať sa môžete aj v sakristii.

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke https://www.dkuza.sk/2022/08/NPD1.html .

Upratovanie: Ďakujeme za ich službu skupinke Žarec 2.

 

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo iné jubileum prajeme hojnosť Božieho požehnania.


Pozvánky