Úmysly

Pondelok

12:00 | Bytča
18:00 | Malá Bytča (zo sviatku)
18:00 | Hlboké (zo sviatku)

Utorok

06:30 | Bytča
08:00 | Bytča
10:00 | Bytča - priamy prenos RTVS 1
18:00 | mestská časť Hliník

Streda

07:00 | Bytča
15:00 | Kostol sv. Barbory
18:00 | Hlboké

Štvrtok

17:00 | Bytča - po sv. omši bude adorácia za duchovné povolania

Piatok

07:00 | Bytča
18:00 | Bytča

Sobota

07:00 | Bytča
18:00 | mestská časť Hliník - vigília z nedele

Nedeľa

06:30 | Bytča
08:00 | Bytča
10:00 | Bytča
09:00 | Malá Bytča
11:00 | Hlboké

Oznamy

Koncert pre nádej: OZ Ambrelo, Farnosť Bytča a mesto Bytča, pozývajú dnes v nedeľu 30.10.2022 o 15.15 hod. na slávnostný „Koncert pre nádej“ do Farského kostola Všetkých svätých v Bytči. Účinkujúcimi sú Maroš Bango a jeho manželka Saša Bangová (obidvaja nevidiaci). Srdečne ste pozvaní!

Na hodyna sviatok Všetkých svätých v utorok 1. novembra 2022, ako sme už avizovali,  príde náš rodák Dr. Martin Kramara, generálny vikár Žilinskej diecézy. Svätú omšu o 10.00h bude vysielať RTVS.

Sv. spoveď:  Som rád, že ste minulý týždeň využili možnosť sv. spovede. V tomto týždni budeme tiež spovedať pred  Prvým piatkom. V pondelok, v stredu a vo štvrtok 30 min pred sv. omšou a v piatok od 16,00 do 18.00. Zároveň bude vyložená Eucharistia na poklonu. Povzbudzujem prísť zvlášť birmovancov a štvrtákov, ktorí si robíte prvé piatky. Chorých budeme spovedať podľa dohody.

Odpustky: Pripomíname, že od 1. do 8. novembra je možné získať odpustky pre duše v očistci. Je potrebné splniť všeobecné podmienky (sv. spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca /stačí Otče náš, Zdravas a Sláva/) + návšteva cintorína spojená s modlitbou za zosnulých. Jedna sv. spoveď stačí na všetky odpustky.

Nálepky pre detiDeti, predovšetkým tretiaci, zoberte si nálepku do vašej brožúrky. Myšlienka na tento týždeň: V dnešnú nedeľu niekoho navštív.

Milí manželia a snúbenci, pozývame Vás na stretnutie (prednášku) o manželskej láske a plodnosti. Každý, kto chce rozumieť svojej plodnosti a vedome sa podieľať na jej napĺňaní, či už chcete predchádzať počatiu, alebo naopak chcete tehotenstvo dosiahnuť, príďte si vypočuť skúsených lektorov z Ligy pár páru, manželov Schindlerovcov, ktorí nám predstavia prirodzené plánovanie rodiny, určovaním plodných a neplodných období, prostredníctvom symptotermálnej metódy. Prednáška sa uskutoční v sobotu 12.11.2022, vo Farskom pastoračnom centre v Bytči, od 9.30 hod. do 12.00 hod a potom od 14,00 hod. do 16.00 hod., druhá časť. 

Fórum života po roku organizuje Sviečku za nenarodené deti s mottom: Rozsvieťme Slovensko! Tento ročník je už 20. v poradí! Pozývame vás v čase okolo 2. novembra na zapálenie sviečky za nenarodené deti
v oknách domov, na cintorínoch alebo pri pamätníkoch nenarodeným deťom a k modlitbe. Sviečku si môžete zakúpiť v zadnej časti kostola. Cena malej plastovej je 1 euro a sklenenej voňavej je 5 eur. Kúpou sviečky podporíte činnosť a projekty Fóra života. Viac informácií nájdete na spomínanej stránke www.sviecka.forumzivota.sk.

Úradné záležitosti vybavíte najlepšie buď hneď v kostole po každej svätej omši, alebo na  fare cez úradné hodiny (pondelok, streda, piatok a sobota doobeda), ale samozrejme po osobnom dohovore sa s vami radi stretneme aj inokedy. Bližšie informácie ohľadom sviatostí, farské oznamy…nájdete na našej webovej stránke:  http://bytca.fara.sk/o-nas/farske-oznamy

Poďakovanie:  Ďakujeme všetkým, ktorí konajú službu v našich kostoloch a tým, ktorí sa starajú o výzdobu a čistenie kostola; vďaka za akúkoľvek pomoc, obety a milodary.

Blahoželáme všetkým oslávencom, vyprosujeme im od Pána Boha, na orodovanie Sedembolestnej Panny Márie a Všetkých svätých, veľa milostí, zdravia, úspechov a po smrti Nebeské kráľovstvo.

Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí potvrdila rozhodnutie Konferencie biskupov Slovenska prijímať Eucharistiu aj po skončení pandemickej situácie  do rúk. Veriaci sa môžu slobodne rozhodnúť, ako prijmú Telo Kristovo: prijatie do úst ako aj prijímanie do rúk sú rovnako legitímne.

Pohrebné obrady. Vybavujeme telefonicky s pohrebnou službou.

Sviatosť krstu vysluhujeme prvú sobotu v mesiaci v kostole 8. 30. Treba sa dohodnúť s kňazom – aj na vypísaní žiadosti. Ponúkame 3 videokatechézy pre rodičov a krstných rodičov. V prvej sú vysvetlené niektoré symboly krstnej liturgie, druhá podčiarkuje tému odovzdávania viery a záväzku rodičov a krstných rodičov a v tretej sa venujem modlitbe v rodine. Katechézy trvajú okolo 15 minút, nájdete ich na stránke https://krst.tvoj-strom.info/video .

Krstní rodičia musia mať aspoň 16 rokov, nesmú žiť v nemanželskom zväzku (život v jednej domácnosti bez sviatosti manželstva, alebo majú iba civilný sobáš), musia mať sviatosť birmovania a žiť praktickým sviatostným životom.

Termíny svadieb a prípravu snúbencov riešime individuálne.

Vďaka podnetom z viacerých farností, aj pre pretrvávajúce protipandemické opatrenia, pripravili sme malú alternatívu ku Kurzom pre snúbencov v podobe online Cyklu prednášok manželov pre snúbencov. V rámci prednášok bude dostupná aj diskusia a snúbenci tiež dostanú materiály pre prácu vo dvojici. Snúbenci sa môžu prihlásiť na www.domanzelstva.sk/online.

Našu farnosť je možné podporiť aj prostredníctvom bankového prevodu. Za každý Váš milodar, Pán Boh zaplať!   (č.ú.: SK7709000000000076513187).


Pozvánky