1. Úmysly

  Pondelok

  18:30 + manžel Viliam |

  Utorok

  08:00 + rodičia Jozef a Veronika a matka Olinka |
  09:30 Za farníkov |
  11:00 + rodičia Rudolf a Juliana, + matka Anna, + babka Mária |
  18:30 + rodičia Mária a Štefan, sestra Lydka, súrodenci Štefánia, Július, Ladislav, Rudolf, brat Marián |

  Streda

  06:30 + Marián a Anjela |
  18:30 + Jiří, Marta a ostatní + z rodiny + z rodiny |

  Štvrtok

  06:30 Za posvätenie kňazov a nové kňazské povolania |
  18:30 Poďakovanie za 60 rokov života mamy a prosba o ďalšiu Božiu pomoc |

  Piatok

  06:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Lauru, Zojku, Adamka a celú rodinu a za duše v očistci |
  18:30 + Imrich, Alžbeta, Anna, Michal a za Božie požehnanie pre rodiny |

  Sobota

  08:00 Za živých a zosnulých členov ružencového bratstva |
  16:00 Kaplnka sv. Cyrila a Metoda (nemocnica) |

  Nedeľa

  08:00 Za poďakovanie 40 rokov spoločného života |
  09:30 Za farníkov |
  11:00 + rodičia Rudolf a Marta |
  18:30 + z rodiny z oboch strán |

  Oznamy

  MISIJNÁ NEDEĽA – ZBIERKA; POĎAKOVANIE

  Zbierka na misie, ktorá sa konala minulú nedeľu, vyniesla 3182,56 €. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať!

   

  BIRMOVKA – POĎAKOVANIE

  Úprimne ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili akýmkoľvek spôsobom do príprav slávnosti birmovania v našej farnosti; najmä pánu kostolníkovi, organistovi, speváčke, miništrantom; výbornému kuchárovi a ženám, ktoré slúžili v kuchyni. Nech dobrý Boh odmení všetku Vašu námahu!

   

  STRETKO DETÍ

  Keďže sú jesenné prázdniny, detské stretko dnes nebude.  30. 10. 2022

   

  SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH SVATÝCH; DUŠIČKY

  V utorok 1.11. je slávnosť a prikázaný sviatok Všetkých svätých. Sv. omše budú ako v nedeľu. V stredu 2.11. je spomienka na všetkých verných zosnulých. Sv. omše budú: 6.30 a 18.30. Po večernej sv. omši bude v kostole “dušičková pobožnosť”. Informácie o získavaní odpustkov v tomto týždni sú na farskej výveske.  V stredu nebude detská sv. omša.

   

  PRVÝ ŠTVRTOK

  Na prvý štvrtok (3.11.) vás pozývame o 17.15 na modlitby za nové kňazské povolania a posvätenie kňazov. Modlitby pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou budú viesť Služobníci Ježišovho Veľkňazského Srdca.

   

  PRVÝ PIATOK; KANCELÁRIA  Spovedať pred “prvým piatkom” budeme vo štvrtok 3.11 od 17.00, na “prvý piatok” 4.11. tiež od 17.00.  Kancelária bude v piatok 4.11. zatvorená.

   

  FATIMSKÁ SOBOTA  V sobotu 5.11. bude v našom farskom kostole “fatimská sobota” o 7.00 hod. Po sv. omši bude krátke stretnutie v pastoračke s výmenou tajomstiev.

   

  DUCHOVNÁ OBNOVA PRE ŽENY

  Budúcu sobotu 5. 11. 2022 sa v našej farnosti uskutoční ďalšia duchovná obnova pre ženy. Prihlásiť sa možno elektronicky na adrese https://forms.gle/jjA6DNNXNZHNw2Jh7 najneskôr do stredy 2. 11. 2022. Viac informácií o duchovnej obnove nájdete v texte na stolíku pri východe z kostola. Tešíme sa na spoločný čas duchovného načerpania.

   

  UPRATOVANIE KOSTOLA

  Upratovanie kostola má na starosti v piatok večer skupina 1.  30. 10. 2022 OZNAMY ARCIBISKUPSTVA  Fórum života opäť organizuje aktivitu Sviečka za nenarodené deti s mottom: Rozsvieťme Slovensko! Preto vás pozýva v čase okolo 2. novembra na zapáleniu sviečky za nenarodené deti v oknách domov, na cintorínoch alebo pri pamätníkoch nenarodeným deťom a k modlitbe. Aj tento krát je možné sviečku zapáliť aj online na stránke www.sviecka.forumzivota.sk. Kúpou sviečky podporíte činnosť a projekty Fóra života. Viac informácií nájdete na spomínanej stránke www.sviecka.forumzivota.sk  V utorok 1. novembra 2022 o 18.00 h bude v Katedrále sv. Martina sláviť slávnostnú svätú omšu pri príležitosti slávnosti Všetkých svätých bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Ste srdečne pozvaní!  Dňa 3.11. (štvrtok) o 18.00 h bude v Katedrále sv. Martina slúžená sv. omša “Za obete tragédie na Zámockej ul. a za pokoj a porozumenie medzi ľuďmi”. Sv. omšu bude celebrovať otec arcibiskup Stanislav Zvolenský. Pozývame veriacich a ľudí dobrej vôle modliť sa za zosnulých, ako aj za porozumenie v spoločnosti, vo vernosti Pravde a Láske. Bratislavská arcidiecéza a kresťanské spoločenstvá z Bratislavy.


  Pozvánky