Úmysly

Pondelok

17:00 | Fars.kost. /maď.
18:00 + Michal a Mária | Fars.kost. /slov.

Utorok

07:00 | Kost.sv.Jozefa/slov.
08:00 | Fars.kost. /maď.
09:30 Za Petra a Annu | Fars.kost./slov.
11:00 | Kost.sv.Jozefa/maď.

Streda

17:00 | Fars.kost./maď.
18:00 + rodičia a strýko Eugen | Fars.kost./slov.

Štvrtok

07:00 | Fars.kost. /maď.
18:00 Ned. zosn. Karol Varga | Fars.kost./slov.

Piatok

07:00 | Fars.kost. /maď.
18:00 Poďakovanie za dar života Melánky | Fars.kost./slov.

Sobota

09:00 Birmovka | Fars.kost. /maď.
11:00 Birmovka | Fars.kost./slov.

Nedeľa

07:00 Veriaci | Kost.sv.Jozefa/slov.
08:00 | Fars.kost. /maď.
09:30 + Ľudovít a Cecília | Fars.kost./slov.
11:00 | Kost.sv.Jozefa/maď.

Oznamy

ĎALŠIE OZNAMY (30.10.2022)

  • Zbierka na misie

Minulý týždeň sa na misie vyzbieralo 1 415,99 eur. Pán Boh nech odmení vašu štedrosť.

  • Slávnosť Všetkých svätých, odpustky

V utorok je slávnosť Všetkých svätých. Je to prikázaný sviatok, sväté omše budú ako v nedeľu. V utorok o 16:00 bude na Biskupickom cintoríne pobožnosť za zosnulých spojená s procesiou k hrobu bl. sestry Zdenky. Doneste si prosím sviečky.

Nezabúdajme, ani na možnosť získania odpustkov pre duše v očistci. 2.novembra možno získať úplné odpustky, ak popri bežných podmienkach nábožne navštívime kostol a pomodlíme sa tam Modlitbou Pána a Vyznanie viery (Verím v Boha). Aj ostatné dni od 1. do 8. nov. je možné získať odpustky, kedy pri bežných podmienkach treba navštíviť cintorín a pomodliť sa za zosnulých.

Celý týždeň budeme k dispozícii k sviatosti zmierenia.

  • Celodenná adorácia

Vo štvrtok bude celodenná adorácia vo farskom kostole.

  • Slávnosť birmovania

Budúcu sobotu k nám zavíta otec biskup Jozef Haľko, aby 66 mladým ľuďom vyslúžil sviatosť birmovania. Birmovka v maďarskej reči začne o 9:00 hod a v slovenskej o 11:00 hod.

Spoveď birmovancov bude vo štvrtok a piatok od 16:00, nácvik bude piatok od 19:00. Poprosím Vás o modlitby za birmovancov.

  • Zbierka teplého oblečenia a trvanlivých potravín pre oblasť Charkov

V spolupráci s OZ AVE sa chceme zapojiť do zbierky teplého oblečenia a trvanlivých potravín, ktoré sa budú brať do Charkovskej oblasti. Veci zbierame do 10.11. pri pastoračnom centre. Viac informácií je na nástenke.

  • Sviečka za nenarodené deti

Teraz po sv. si môžete u mladých zakúpiť sviečku s logom kampane Sviečka za nenarodené deti a takto podporiť aktivity zamerané na ochranu života.

V Bratislave, dňa 30.10.2022                                                                                                 Jozef Vadkerti, dekan – farár


Pozvánky