Úmysly

Pondelok

18:30 + rodičia Ján a Mária, matka Veronika Francová a stará matka Zuzana |

Utorok

08:00 + rodičia na Slovensku a Burundi | Všetkých svätých, prikázaný sviatok
10:00 Za farnosť |
18:30 + manžel František a matka Helena |

Streda

08:00 + otec Jozef a starí rodičia z oboch strán | . Spomienka na všetkých zosnulých veriacich
17:00 Za duše v očistci |
18:30 + otec Anton Krajčír, starí rodičia Alexander a Helena a prastarí rodičia |

Štvrtok

08:00 + Štefan |
18:30 + otec Jozef a manželia Viliam a Viera |

Piatok

08:00 + Ján | sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka
18:30 + Imrich Královič a rodičia Mária a Imrich |

Sobota

08:00 Za živých a zomrelých členov ružencového bratstva |

Nedeľa

08:00 + Oľga a Valdemar |
09:30 Za farnosť |
11:00 + rodičia Anna a Štefan Kačkovičoví |
18:30 Za Božiu pomoc pre Jána s rodinou |

Oznamy

 • Sväté omše – Sväté omše v nasledujúcom týždni budú v pondelok
  o 18:30, v utorok o 8:00, 10:00 a 18:30, v stredu 8:00, 17:00
  a 18:30, štvrtok a piatok o 8:00 a 18:30, v sobotu o 8:00, v nedeľu
  8:00, 9:30, 11:00 a 18:30. Online prenos svätej omše môžete
  sledovať v nedeľu o 11:00 na youtubovom kanáli farnosti (farnosť
  DNV).

 

 • Všetkých svätých, Spomienka na všetkých zosnulých veriacich
  – V utorok 1. 11. 2022 je cirkevne prikázaný sviatok Všetkých
  svätých. Sväté omše budú o 8:00, 10:00 a 18:30. V stredu na
  Spomienku na všetkých zosnulých veriacich budú sv. omše
  o 8:00, 17:00 a 18:30. V tento deň bude aj o 18:00 pobožnosť za
  našich zosnulých pri hlavnom kríži na cintoríne. V prípade zlého
  počasia bude pobožnosť v kostole.

 

 • Misijná nedeľa – Minulú nedeľu bola po svätých omšiach
  zbierka na misie. V našej farnosti sme vyzbierali 2010,20 eur. Za
  vaše milodary Pán Boh zaplať.

 

 • Prvý piatok a prvá sobota mesiaca – V nasledujúcom týždni
  spovedáme pred každou svätou omšou. V sobotu začíname o 7:00
  pobožnosťou fatimskej soboty, po nej bude sv. omša.
  • Začíname spolu advent – Srdečne pozývame všetkých, ktorí sa
  chcú zapojiť do prípravy 1. adventnej nedele na stretnutie v piatok
  4. 11. o 19:30 na fare.

 

 • Stretnutie rodičov birmovancov – V stredu 9. 11. 2022 o 19:00
  pozývame rodičov birmovancov do kostola na posledné
  organizačné stretnutie pred birmovkou.

 

 • Svätá omša za obete tragédie a za pokoj a porozumenie medzi
  ľuďmi – Dňa 3.11. (štvrtok) o 18.00 h bude v Katedrále sv.
  Martina slúžená sv. omša “Za obete tragédie na Zámockej ul. a za
  pokoj a porozumenie medzi ľuďmi”. Sv. omšu bude celebrovať
  otec arcibiskup Stanislav Zvolenský. Pozývame veriacich a ľudí
  dobrej vôle modliť sa za zosnulých, ako aj za porozumenie v
  spoločnosti, vo vernosti Pravde a Láske.

 

 • Farský futbalový turnaj – V sobotu 5.11.2022 pozývame
  chlapcov a dievčatá z našej farnosti na 12. ročník farského
  futbalového turnaja vo veľkej telocvični na ZŠ Ivana Bukovčana
  3. Prihlasovanie je možné iba vopred a to do 2.11.2022 cez
  registračný formulár na internete alebo priamo u organizátorov
  turnaja. Informácie a kontakty nájdete na výveske a webovej
  stránke farnosti.

Pozvánky