Úmysly

Pondelok

06:30 Za zdravie a BP pre rodinu | Trochan
12:00 Poďakovanie za 35. výročie manželstva Evy a Jána | Kaniansky
17:00 + dcérka Ľudmila Grešková | Ščúry

Utorok

06:30 + Magdaléna, Ludevít, Katarína, Gejza, Mária, Jozef a Anna | Trochan
12:00 Poďakovanie za dožitých 90 rokov Eleny | Kaniansky
17:00 + z rodiny Janekovej a Šorecovej | Ščúry

Streda

06:30 + rodičia a brat Milan | Ščúry
12:00 Za zdravie a BP pre manželov Miroslava a Luciu | Kaniansky
17:00 Za živých i zosnulých členov SSV | Kaniansky

Štvrtok

06:30 Za zdravie pre Denisku, Martinka, Adrianku, Miriamku a Terezku | Kraus
12:00 + Ondrej, Vlado, Ondrej a Anna Rybošovci | Kaniansky
17:00 + Ľudovít a Mária, krstní rodičia Ján a Margita | Kraus

Piatok

06:30 + Pavel, Mária a ich rodičia a ostatná zosnulá rodina | Kraus
12:00 Za zdravie a BP pre dcéru a jej pracovný kolektív | Kaniansky
17:00 + maminka a ostatná rodina | Kaniansky
18:00 Lieskovec - miestny úmysel | Lieskovec-Kraus

Sobota

06:30 Za BP pre rodinu | Kraus
18:00 Za pochovaných v uplynulom týždni | Kaniansky

Nedeľa

07:00 + členovia ružencového bratstva | Kraus
09:00 Za farnosť | Ščúry
10:30 + Jozef Mojžiš | Ščúry
19:00 + starí rodičia Vendelín a Paulína, Justína a Rudolf | Matúš OP
09:30 Lieskovec - miestny úmysel | Lieskovec Kaniansky

Oznamy

  • Dnes je Misijná nedeľa na ktorú pripadá zbierka na misie. Tento rok je venovaná farnostiam v Kambodži. Za vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať. Informácie nájdete aj na plagáte.
  • V pondelok o 18:00 hod. začína tretí večer kurzu Objav Krista.
  • Zmena času: O týždeň, v noci z 29. na 30. októbra 2022, sa mení čas. O 3:00 hodine letného času posúvame hodiny na 02:00 hodinu stredoeurópskeho času. (Teda „dlhšie spíme“.)
  • Mesto Zvolen dalo opraviť a opäť osadiť kríž na Sokolskej ulici. Dnes o 14.00 hod. bude jeho slávnostné požehnanie, aby mohol aj naďalej slúžiť ako miesto nášho zastavenia sa a modlitieb.
  • Oznam pre členov SSV: vyzdvihnúť si podielovú knihu a kalendár a zaplatiť členský poplatok je možné len do konca októbra. Prosíme, neodkladajte svoju návštevu farskej kancelárie na posledný termín.
  • Fórum života vyhlasuje aj tento rok verejnú zbierku Sviečka za nenarodené deti (link). Hodnota malej sviečky je 1 € a veľkej sklenenej 5 €. Nájdete ich vzadu v kostole a zapáliť ich môžete 2. novembra na cintoríne, pri pamätníku nenarodených detí alebo v oknách vašich domovov. Zbierka je určená pre fungovanie viacerých centier pomoci matkám a rodinám a na vzdelávacie a osvetové kampane.
  • Srdečne ďakujeme za vašu štedrosť formou milodarov na bankový účet farnosti. Dávame do pozornosti elektronický zvonček, na ktorý môžete využiť pohodlný spôsob QR kódu, ktorý načítate pomocou svojej bankovej aplikácie.

IBAN: SK72 1111 0000 0066 1528 6006.


Pozvánky