Úmysly

Pondelok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 + Ján, Jolana | Farský kostol
17:30 + Juraj | Baničné
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Utorok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 + Štefan, Vladimír, Gašpar, Libor | Farský kostol
17:30 + Mária a Rudolf | Klačno
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Streda

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
07:50 | Farský kostol
16:00 ++ rodičia a ++ z rod. Brunckovej | Farský kostol
17:30 Za zdravie a Božie pož. pre Máriu s rodinou | Baničné
17:30 | Rybárpole
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Štvrtok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 Na poďakovanie Pánu Bohu za dar života Jána s rodinou | Farský kostol
17:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Emíliu, Ivetu a Miroslavu | Klačno
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Piatok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 + Dionýz | Farský kostol
18:15 | Farský kostol
17:30 + Jozef a Mário | Baničné
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Sobota

06:00 Za duše v očistci | Farský kostol
18:15 + Ferdinand, Mária, Vladimír, Milada a Karol | Farský kostol
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Nedeľa

06:00 | Farský kostol
08:00 | Farský kostol
09:30 Za veriacich farnosti | Farský kostol
11:00 + Jolana, Augustín a Anton | Farský kostol
14:30 + Milan, Eduard, Monika, Mária a Viktória | Farský kostol
18:15 + Margita a Jozef | Farský kostol
07:30 | Baničné
09:00 + Peter | Baničné
10:30 + Mária, Augustín, Alžbeta a Koloman | Baničné
07:30 | Klačno
09:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu | Klačno
10:30 + Jaroslav a Anton | Klačno
08:00 | Rybárpole
09:30 | Rybárpole
09:00 | Františkánky
07:00 | Jezuiti
09:00 | Jezuiti
10:30 | Jezuiti/ gr.-kat.

Oznamy

1) MISIJNÝ RUŽENEC: Pozývame vás na modlitbu misijného sv. ruženca, ktorý bude dnes o 13:45
vo farskom kostole. Predmodlievať sa ho budú naše deti. Touto modlitbou budeme prosiť za
všetkých misionárov, aby sa Kristovo evanjelium šírilo do celého sveta.

2) SV. OMŠA NA KALVÁRII: Dnes 23.10. vás pozývame sláviť sv. omšu na Kalvárii. Začneme
modlitbou korunky Božieho milosrdenstva o 15:00 h. V rámci Misijnej nedele sa chceme osobitne
modliť za našich blízkych, ktorí pre rôzne životné okolnosti prestali praktizovať vieru.

3) KONCERT HANKY SERVICKEJ: V rámci mariánskeho mesiaca október vás srdečne pozývame na
koncert Hanky Servickej „Ružomberskej Madone“, ktorý sa uskutoční v nedeľu 30.10 o 15:30 vo
farskom kostole. Zaznejú známe liturgické a ľudové mariánske piesne. Môžete si zakúpiť aj CD
a spevníky. Vstupné je dobrovoľné.

4) SPOVEDANIE PRED DUŠIČKAMI : V stredu a v piatok budeme spovedať vo farskom kostole od
15:00. Vo štvrtok budeme spovedať na sídlisku Klačno od 16:00.

5) ZMENA ČASU: V noci z 29. na 30.10. sa mení čas. O 3:00 h. letného čašu posúvame hodiny na
02:00 h. stredoeurópskeho času.

6) VYPOMIENKY ZA ZOMRELÝCH: V priebehu týždňa si môžete zo stolíka vzadu v kostole vziať
vypomienkové modlitbové lístky za duše svojich blízkych zomrelých. Počas dušičkovej oktávy
budú za ne aj slúžené sv. omše a ich mená čítané v modlitbe na začiatku sv. omší 1. novembra
na slávnosť Všetkých svätých. Milodar je dobrovoľný. Označte na lístkoch čas sv. omše. Vypísané
lístky môžete vhadzovať do pripravenej označenej krabice v sakristii kostola do nedele 30.10.

7) MUZIKÁL „JESUS CHRIST SUPERSTAR“: Tí, ktorí ste sa prihlásili na muzikál Jesus Christ
Superstar, môžete v priebehu týždňa uhradiť vstupenky v sakristiách kostolov. Odchod autobusu
bude 06. novembra o 13:00 od GSA. Poplatok je 26 eur (vstupenka 16 eur + autobus 10 eur).

8) KATECHUMENI: Dospelí, ktorý by sa chceli dať pokrstiť, alebo si doplniť sviatosti (1. sv. prijímanie
a birmovku) sa môžu prihlásiť na farskom úrade počas stránkových dní.

9) MODLITBA PRED VOĽBAMI: Podľa sociálnej náuky Cirkvi je politika jednou z najvyšších foriem
milosrdnej lásky, pretože je to služba všeobecnému dobru. Nemôžeme si teda pred ňou umyť
ruky. Každý z nás jej musí niečo venovať. My všetci sme nielen kresťania, ale občania a ako takí,
nesmieme strácať záujem o politiku. Apoštol Pavol vyzýva tých, ktorí sú podriadení vláde, aby
„konali modlitby za všetkých, čo majú moc, aby sme mohli viesť pokojný a kľudný život“. Preto
pozývame kandidátov na primátora Ružomberka i poslancov v komunálnych voľbách na sv.
omšu, ktorá bude obetovaná za nich a za naše mesto dňa 24. októbra 2022 o 06:00 h. vo farskom
kostole sv. Ondreja v Ružomberku. V utorok obetujeme na tento úmysel modlitbu posvätného
ruženca o 15:30 h. vo farskom kostole a vo štvrtok adoráciu.

10) POĎAKOVANIE: modlitby otcov; osobitne sa chceme poďakovať bohuznámym za výmenu
a zaplatenie bojlera v kostole na Baničnom; výstup na Choč, za kvetinovú výzdobu.

11) MILODARY A ZBIERKY:
▪ Novomanželia Šiškovci obetovali na kostol 50 eur, Novomanželia Kmeťovci obetovali na
kostol 100 eur, z pohrebu + Márie 100 eur;
▪ Zbierka Boj proti hladu: 6408,05 eur;
▪ Dnes je zbierka na misie.

Úprimne Pán Boh zaplať za finančnú pomoc pre potreby našej farnosti.

IBAN farského účtu: SK03 0900 0000 0000 5671 1290

 

12) ÚCTA K STARŠÍM: (čítať na 11:00 a 14:30): V rámci mesiaca októbra – mesiaca úcty k starším,
naše deti z Materskej školy sv. Lujzy chcú Vám starším urobiť radosť a z vďaky pripravili pre Vás
darčeky, ktoré sú vzadu na stolíku a môžete si vziať domov pre potešenie.

 

„Každý kostol – aj ten náš – je tým krajší, čím väčšiu dobrotu a ľudskosť
preukazujú ľudia, ktorí žijú okolo neho.“


Pozvánky