Úmysly

Pondelok

06:30 |
18:00 |

Utorok

06:30 |
18:00 |

Streda

07:15 | Školská kaplnka
18:00 |

Štvrtok

06:30 |
18:00 |

Piatok

06:30 |
17:00 | Sv. omšu pripravujú birmovanci 3. skupiny
18:00 | Ďurčiná

Sobota

06:30 |
17:00 |

Nedeľa

08:00 |
09:30 |
11:00 |
08:00 | Veľká Čierna
09:15 | Malá Čierna
09:15 | Šuja
10:45 | Ďurčiná

Oznamy

 Spoveď pred dušičkami : Utorok 25.10: Chorí – Šuja 8.00
                                                        Piatok 28.10 :  Rajec 14.00 – 17.00
                                                                                   Ďurčiná 17.30 – 18.30
                                                        Sobota 29.10 : Rajec 10.00 – 11.30 a 15.00 – 17.00
 
Zo soboty na nedeľu zmena času. Posúva sa o 1 hodinu späť.
 
Podporiť záverečnú etapu reštaurovania fasády farského kostola sv. Ladislava, alebo obnovu fasády v Ďurčine môžete aj na farský účet: Č. účtu: SK55 0900 0000 0000 76508054
 
Október je mesiac sv. ruženca. Ruženec je evanjeliová modlitba. Pri spoločnej modlitbe sv. ruženca môžeme získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. Modlitba je každý deň ½ hodiny pred sv. omšami. Je možnosť predmodlievať sa. Treba sa zapísať do zoznamu pri dverách.
Na filiálkach modlitba sv. ruženca: Pondelok – Sobota o 16:30. Povzbudzujeme všetkých k tejto modlitbe. Obetujme ju zvlášť za rodiny, pokoj vo svete, trpiacich, obrátenie hriešnikov.
 
Pozvanie na duchovnú obnovu v piatok a v sobotu: Do našej farnosti aj tento rok prídu bratia benediktíni, aby sme sa duchovne obnovili. Povzbudzujeme Bás, aby ste využili túto možnosť. Taktiež využili aj možnosti k sviatosti zmierenia pred dušičkami, aby ste mohli poslúžiť dušiam v očistci a získať a pre ne úplné odpustky.

Godzone: Projekt Godzone a Rada pre mládež a univerzity KBS Vás pozývajú na evanjelizačné turné s názvom Godzone tour 2022 – Nevzdávaj to. Podujatie sa uskutoční v Žiline 26.10.2022 (streda) v Niké aréne (zimný štadión) od 18:00 do 21:00 h. VSTUP ZDARMA. …viac informácií
 
Pozvanie na prednášku o vykurovaní pre verejnosť, ktorá sa uskutoční v pondelok 24.10.2022 o 16:30 h vo Veľkej zasadačke MsÚ Rajec.
 
Ponuka časopisov:
k dispozícii sú nové čísla katolíckej tlače
– Katolícke noviny,
– Naša Žilinská diecéza,
– Posol,
– Slovo medzi nami.

Prajeme požehnaný týždeň.

Pozvánky