Úmysly

Nedeľa

07:00 † Jaroslav a Anna a za dary DS pre ostatnú živú rodinu | T
09:00 Za farníkov | Č
11:00 † manžel Jaroslav (11. výročie) | K
18:30 † rodičia Mrvoví, starí rodičia, teta Hela a ujco Jozef | Š

Pondelok

07:00 † rodičia a súrodenci z oboch strán | K
18:30 † Eva Bajčíková (pohrebná) | Č

Utorok

07:00 Za zdravie a Božiu pomoc v rodine | R
18:30 † rodičov z oboch strán | K

Streda

07:00 † manžel Ján, matka Terézia a rodiny Prasličáková, Bujnochová, Chromcová a Ryšková | Č
17:00 Za dar viery a Božie požehnanie pre deti | K

Štvrtok

07:00 † rodičia Čechvaloví | Š
18:30 † manžela Petra, rodičov, starých rodičov z oboch strán, sestru a za Božiu ochranu pre živú rodinu. | K

Piatok

07:00 † Dominik, Apolónia a Pavol | Š
17:00 † Rudolf Lednický (1.výročie) | R

Sobota

07:00 † manžel, švagor, rodičia Gáboroví a Markechoví, a Božie požehnanie pre živú rodinu | K
18:30 † manžela Pavla, syna Petra, za rodičov z oboch strán a za Božie požehnanie pre živú rodinu | Š

Nedeľa

07:00 † rodičia Jozef a Mária, starý rodičia a zosnulá sestra Anna | T
09:00 Za farníkov | Č
11:00 Poďakovanie Pánu Bohu za životné jubileum dcéry a za Božiu pomoc do ďalších rokov | K
18:30 † Mária Kobelárova, manžel Peter, a poďakovanie sv. Júdovi Tadeášovi | R

Oznamy

1. Dnešná nedeľa je misijnou nedeľou, bude zbierka na svetové misie. Venovaná bude farnostiam v Kambodži, ktoré sa starajú o zdravotne postihnutých ľudí.

2. Pozývame všetkých miništrantov na miništrantské stretko ktoré sa uskutoční dnes v nedeľu 23.10. o 15:00 v pastoračnom centre.

3. V pondelok o 19.30 bude na fare stretnutie farskej Pastoračnej rady.

4. Stretnutie spolupracovníkov Duchovnej rodiny pátra Gabriela bude v pondelok 24.10. o 17:00 hod. v kaplnke Školských sestier de Notre Dame.

5. V stredu o 17:00 bude svätá omša s katechézou pre prvoprijímajúce deti.

6. V našej farnosti sme začali nový projekt s názvom Farské spoločenstvo. Štvrté stretnutie sa bude konať v túto stredu, od 18:00 v past. centre. Pozývame vás na diskusiu na tému Misie. Všetci ste srdečne pozvaní.

7. V stredu 26. októbra bude výročná celodenná farská poklona. Sviatosť Oltárna bude vystavená po rannej omši a poklona bude trvať až do večernej sv.omše o 17.00. Prosíme vás, jednotlivcov i spoločenstvá, aby ste sa zapísali na poklonu. Listina sa nachádza pri bočnom vchode.

8. Vo štvrtok o 17.00 bude pravidelná tichá adorácia. Počas nej spovedáme.

9. Blíži sa čas Dušičiek. Spovedáme ako zvyčajne, pol hodiny pred sv. omšami. V piatok a sobotu spovedáme od 17.30 h.

10. Nanovo sme otvorili farský klub detí a mládeže, v každý piatok od 13.00 do 17.00 hodiny v pastoračnom centre. Pozývame všetkých, ktorí si chcú na konci týždňa oddýchnuť s kamarátmi pri hrách, súťažiach a zábave.

11. V októbri vás pozývame na modlitbu sv. ruženca pred svätými omšami. V piatky17.45 pozývame predmodlievať sa ruženec rodiny s deťmi.Pri modlitbe môže ten, kto sa predmodlieva, používať prenosný mikrofón, kvôli lepšej zrozumiteľnosti.

12. Upratovanie kostola má v tomto týždni v piatok po rannej sv. omši skupina č.3.Pre všetkých členov upratovacích skupín je v sakristii k dispozícii nový upratovací kalendár na obdobie november 2022 – apríl 2023.

13. Na budúcu nedeľu sa mení čas na zimný, ručičku posunieme o jednu hodinu dozadu.

14. Po nedeľných omšiach sa v sakristii vydávajú podielové knihy SSV (8 €).

15. Počas budúcich letných prázdnin v mesiaci august naša farnosť organizuje Letný rodinný tábor. Začína sa v stredu o 18.00 hod. sv. omšou a končí v nedeľu obedom. Presný dátum konania tábora si dohodnú účastníci po vzájomnej dohode. Záujemci sa môžu hlásiť osobne, telefonicky alebo e-mailom u Vladimira Veselského, t.č. 0907114511, e-mail: vveselsky@gmail.com do 30.10.2022. Všetci ste srdečne pozvaní! Podujatie zastrešuje pán kaplán Pavol Reisel.


Pozvánky