Úmysly

Pondelok

06:30 + kardinál Korec |
18:30 na úmysel kňaza |

Utorok

06:30 Poďakovanie a prosba o zdravie a Božie požehnanie pri životnom jubileu |
18:30 + Ivan |

Streda

06:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Alexandru a jej rodinu |
18:30 + Marián |

Štvrtok

06:30 + Justína, Adam, Ján a starí rodičia z oboch strán |
18:30 + Zuzana |

Piatok

06:30 + Róbert a starí rodičia z oboch strán |
18:30 + Jozef, Mária, Ján a Veronika Sobo |

Sobota

07:00 + Ernest |
18:30 + Štefan, Helena, Ján, Pavol a Anna |

Nedeľa

07:00 Za duše v očistci |
08:30 + Ján, Mária a rodičia |
10:00 Za farnosť |
11:30 | v maďarčine
16:30 za rodinu a dar dieťaťa | latinská

Pondelok

18:30 + František, Cecília a ostatní zosnulí z rodiny |

Oznamy

Zbierka na opravu refektára a kostola:

Úprimné Pán Boh zaplať za milodary na opravu refektára a kostola. Zbierka minulý týždeň bola 1269 EUR. Vopred Pán Boh zaplať za všetky obety.

Ružencové bratstvo:

Prosíme tých, ktorí sa prihlásili do ružencového bratstva, aby si po svätej omši vyzdvihli v sakristii prihlášku na vyplnenie. Kto by sa ešte chcel prihlásiť, môže tak ešte urobiť tiež v sakristii.

Misijná nedeľa a zbierka:

Dnes je misijná nedeľa a po sv. omšiach bude celosvetová zbierka na misie. Vopred Pán Boh zaplať!

Jasličková pobožnosť:

Pozývame deti a mladých, ktorí sa chcú zapojiť hudbou, spevom, hraním do jasličkovej pobožnosti počas nastávajúcich Vianoc. Kto by sa chcel takto zapojiť k oslave Narodenia Pána Ježiša, môže sa nahlásiť v sakristii. Tohtoročná jasličková pobožnosť je spojením našej a zoborskej farnosti, preto by sme ju chceli zahrať v oboch kostoloch. Kontakt pre bližšie informácie: Diana Miklášová, dianamiklas7mail.com, 0905207070.

Zmena letného času:

Na budúcu nedeľu sa mení letný čas na zimný. Hodinky si posúvame o hodinu dozadu.

Príprava na dušičkové sviatky:

Pozývame dobre sa pripraviť na dušičkové sviatky, v ktorých prosíme o milosti pre duše v očistci. Využime tieto dni na dobrú svätú spoveď.

Upratovanie priestorov na slávenie sv. omší:

Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní skupinu č. 1.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispievate svojou službou k starostlivosti o tento chrám a za všetky obety a modlitby obetované za túto farnosť.


Pozvánky