Úmysly

Pondelok

18:30 † Júlia, Gabriel, rodičia a starí rodičia | Močenok

Utorok

17:30 Poďakovanie za 70 r. života – Margita Lenická (M) | Horná Kráľová
18:30 † Anna a Michal Plentoví, rodičia z oboch strán | Močenok

Streda

07:00 † Leontína Kováčová | Močenok
14:30 Sv. spoveď a sv. omša v DD Milosrdný Samaritán | Močenok - MS

Štvrtok

08:00 Sv. spoveď a sv. prijímanie o.z. Monika – Duslo | Močenok - D
17:30 † Ján a Helena Sklenároví, súrodenci a rodičia z oboch strán | Horná Kráľová
18:30 † rodičia Šimkoví, deti Irena, Jozef a Milan | Močenok

Piatok

10:30 Sv. spoveď a sv. omša v Penzióne Orlík | Močenok-O
17:30 † Viktor, Anna Vestúroví a syn Ľubomír | Horná Kráľová
18:30 † zo zariadenia pre seniorov – Duslo | Močenok

Sobota

07:00 † František, Viera a rodičia | Močenok
10:00 Krsty | Močenok
18:30 Poďakovanie za 50 r. života manželia Verešoví | Močenok

Nedeľa

07:00 † Anna a František R8bekoví, syn Jozef | Močenok
08:30 † Ernest, Mária a Štefan Lenčéšoví | Horná Kráľová
09:30 † Jozef Galbavý a syn Zoltán (M) | Horná Kráľová
10:30 Za farníkov - PP | Močenok
13:30 Nedeľná pobožnosť (M) | Horná Kráľová
14:30 Nedeľná pobožnosť | Horná Kráľová
14:30 Nedeľná pobožnosť | Močenok

Oznamy

HC = Horný cintorín, DC = Dolný cintorín,  ZBP – zdravie a Božiu pomoc, KsK – Kostol svätého Kríža Močenok, PP – priamy prenos v Močenskej televízii resp. cez internet,

 

Pondelok: Féria
Utorok: Féria
Streda: Féria
Štvrtok: Féria
Piatok: Sviatok sv. Šimona a Júdu, apoštolov
Sobota: Ľ. spomienka Preblahoslavenej Panny Márie
Nedeľa: 31. nedeľa v Cezročnom období

ODKAZY:

Priame prenosy svätých omší z Močenku cez internet – prenos začne 10 min pred sv. omšou: https://www.mocenok.sk/clanok/priame-prenosy-sv-omsi-aj-na-stranke-obce

http://www.tvlux.sk/ – tv LUX

http://www.lumen.sk – rádio Lumen

https://www.radiomaria.sk/pocuvat/. – rádio Mária

http://www.katolickenoviny.sk/ – Katolícke noviny

http://www.tkkbs.sk – tlačová kancelária KBS

http://sk.radiovaticana.va/ – vatikánsky rozhlas

http://www.svatepismo.sk/ – sväté písmo (online)

 

FARSKÉ OZNAMY:

UPRATOVANIE KOSTOLA: 

MOČENOK: č. d.: č. d.: 181 – 246 (ul. Rokošova I.) v sobotu ráno po sv. omši o 7.30 hod. 

HORNÁ KRÁĽOVÁ: č. d. :  220 – 240, v sobotu o 14.00 hod. 

 

LITÁNIE:         

Horná Kráľová   

13.30 hod. (M), 14.30 hod.

Močenok          

14.30 hod. – posvätný ruženec

15.00 hod. – Korunka Božieho Milosrdenstva

15.15 hod. – Litánie k Panne Márii

 

Dnes je misijná nedeľa. Po svätých omšiach bude aj v našej farnosti zbierka na misie. Tento rok na Slovenku venovaná farnostiam v Kambodži, ktoré sa starajú o zdravotne postihnutých ľudí. Za Vaše milodary srdečné Pán Boh zaplať.

 

V tomto týždni budeme spovedať 1 hodinu pred sv. omšami, aby ste mohli vyprosovať od 1. novembra pre duše v očistci odpustky. Na budúci týždeň budeme spovedať len ½ hod. pred sv. omšami. Prosím, využite tento týždeň na svätú spoveď a tak sa pripravme na dôstojné a duchovné prežívanie spomienky na našich drahých, ktorých si Pán Boh povolal k sebe k večnosti.

 

ZMENA ČASU: V noci z 29. na 30. októbra 2022, sa mení čas. O 3. hod. letného času posúvame hodiny na 2. hod. stredoeurópskeho času.

 

V knižnici, v Močenku si môžete vyzdvihnúť podielové knihy členov SSV a zaplatiť členské na rok 2023 – 8 Eur.

 

Od soboty 1.10.2022 začína mesiac október, ktorý je mariánskym mesiacom a ružencovým mesiacom. Srdečne Vás všetkých pozývame k modlitbe posvätného ruženca pred každou sv. omšou a v nedeľu i pred nedeľnými litániami. Taktiež Vás pozývame k modlitbe posvätného ruženca aj v našich rodinách. S modlitbou ruženca v tomto mesiaci sú spojené aj úplné odpustky v tomto mesiaci.

Úplný odpustok sa udeľuje veriacemu:

  1. Ktorý sa nábožne pomodlí mariánsky ruženec a to v kostole alebo kaplnke, v rodine, v rehoľnom spoločenstve, v zhromaždení veriacich a všeobecne vtedy, keď sa viacero veriacich zhromaždí kvôli nejakému počestnému cieľu
  2. Ktorý sa nábožne pripojí k recitovaniu tejto modlitby, keď sa ju modlí Najvyšší Veľkňaz, veriaci sa môže k tejto modlitbe pripojiť aj prostredníctvom televízneho, alebo rozhlasového prenosu. V ostatných prípadoch sa udeľuje čiastočný odpustok.
  3. Stačí recitovanie jednej tretiny, čiže 5 desiatkov, je ich potrebné recitovať súvisle
  4. Pri slovnej modlitbe je potrebné pripojiť nábožné rozjímanie o tajomstvách
  5. Pri verejnom recitovaní je potrebné vyslovovať tajomstvá podľa schváleného miestneho zvyku, avšak pri súkromnom recitovaní stačí, keď veriaci k slovnej modlitbe pripája rozjímanie o tajomstvách.

pondelok, štvrtok a v nedeľu sa budú predmodlievať posvätný ruženec v kostole členovia Združenia Zázračnej medaily. Prosíme, aby tí ktorí sa chcú modliť prišli 45 min. pred začiatkom sv. omše pre tajomstvá ktoré sa budú modliť. V utorok sa budú modliť muži a v piatok deti.

 

Prosíme prvoprijímajúce deti ich rodičov, aby prichádzali na prípravu k prvému sv. prijímaniu tak ako doteraz každý piatok. Bližšie informácie dostávajú na hodinách náboženskej výchovy. Taktiež sú na piatkovú sv. omšu pozvané všetky deti spolu s ich rodičmi.

 

V prvopiatkovom týždni spovedáme nasledovne: 

Pondelok: Močenok: 17.30 – 18.30 hod. (17.00 – 18.00 hod. – zimný čas)

Utorok:     Močenok: 17.30 – 18.30 hod.  (17.00 – 18.00 hod. – zimný čas)

                  Horná Kráľová 16.30 – 17.30 hod. (16.00 – 17.00 hod. – zimný čas)

Streda:     Močenok: 6.00 – 7.00 hod.

Štvrtok:   Močenok: 18.30 hod. – počas celej sv. omše – podľa potreby (17.30 hod. – zimný čas)

                 Horná Kráľová: 16.30-17.30 hod. (dvaja kňazi) (16.00 – 17.00 hod. – zimný čas)

Piatok:     Močenok: 17.30 hod. vystavená Oltárna Sviatosť + spoveď, 18.15 hod. prvopiatková pobožnosť

                                      (17.00 hod. vystavená Oltárna Sviatosť + spoveď, 17.45 hod. prvopiatková pobožnosť – zimný čas)

                 Horná Kráľová: 16.30 hod. vystavená Oltárna Sviatosť + spoveď, 17.15 hod. prvopiatková pobožnosť

                                     (16.00 hod. vystavená Oltárna Sviatosť + spoveď, 16.45 hod. prvopiatková pobožnosť – zimný čas)

 

Spovedanie a duchovná služba v DSS a domovoch dôchodcov: 

Penzión Orlík: každý týždeň v piatok od 10.00 hod. o 10.30 hod.+ sv. omša

Domov dôchodcov Milosrdný Samaritán: každý druhý týždeň v mesiaci v stredu od 14.30 hod. + sv. omša

DSS Adventus: každý prvý týždeň v mesiaci v piatok od 9.30 hod. + sv. omša

DSS Duslo: posledný týždeň v mesiaci – viď. oznamy

 

OHLÁŠKY O SVIATOSTI MANŽELSTVA:

Ohlášky:

Ohlášky sobášov, ktoré budú v iných farnostiach.

Bez žiadosti farského úradu, kde budete mať sobáš, nemôžeme verejne robiť ohlášky, nakoľko ide o administratívny a právny úkonAk chcete mať ohlášky v našej farnosti a máte sobáš inde, oslovte farský úrad, kde máte sobáš, aby nám zaslal žiadosť a údaje o ohláškach. Potom my radi uverejnime vaše ohlášky, ako to aj pravidelne robíme, aj v našich farských oznamoch. Za pochopenie ďakujeme.

 

SLUŽBA LEKTOROV:

Farníci, ktorí pravidelne čítajú, alebo aj noví záujemcovia, ktorí majú záujem čítavať čítanie alebo modlitby veriacich (prosby) počas svätých omší, sa môžu prísť vždy po svätých omšiach zapísať na presný deň do sakristie kostola.

V tomto týždni čítajú lektori čítania počas svätých omší podľa nasledovného rozpisu:

 

Služba lektorov v nasledujúcom týždni:

Deň Svätá omša Čítanie Lektor
 

Nedeľa

23. október

 

30. nedeľa

v Cezročnom období

MISIJNÁ NEDEĽA

 

7.00 hod.

 

 

10.30 hod.

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

H. Lenčéšová

p. Stachová

p. Nováková

 

p. Hanková

p. Horňáková

K. Horváthová

Pondelok

24. október

18.30 hod. 1. čítanie

prosby

p. Hanková

p. Kútna

Utorok

25. október

18.30 hod. 1. čítanie

prosby

p. Vörösová

p. Kováčová

 Streda

26. október

 7.00 hod.  1. čítanie

prosby

p. Straňáková

p. Révayová

Štvrtok

27. október

18.30 hod. 1. čítanie

prosby

p. Šuvada

p. Bleho

Piatok

28. október

18.30 hod. 1. čítanie

prosby

Z. Škopková

deti

 

Sobota

29. október

 

 

7.00 hod.

 

 

18.30 hod.

 

1. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Straňáková

p. Nováková

 

p. Sklenarová

p. Vereš

p. Révayová

 

Nedeľa

30. október

 

31. nedeľa

v Cezročnom období

 

 

7.00 hod.

 

 

10.30 hod.

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Bleho

L. Lenčéšová

p. Nováková

 

p. Vörösová

p. Horňáková

p. Hanková

Samozrejme, máte možnosť sa prihlásiť aj na odber mailinglistu. Čo je to a ako vlastne funguje mailinglist? Mailinglist je akási forma elektronického letáku – poskytnete nám Vašu e-mailovú adresu a keď sa udeje alebo bude mať udiať niečo významné, my Vám o tom pošleme mail, možno s nejakou fotografiou… Mailinglist nebude pravidelný, skôr taký občasný, takže e-mailovú schránku Vám zahlcovať určite nebudeme – vyskúšajte si to kliknutím na oranžové tlačítko nižšie: [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]