Úmysly

Pondelok

06:15 + kňazi |
18:15 BPZ pre kňazov |

Utorok

06:15 + Magdaléna, Gabriela a Ján |
18:15 BPZ pre rodinu Jozefa a Jarmily |

Streda

06:15 + Pavol a Emília |
17:00 Za veriacich v Lipt. Ondrašovej | Ondrašová
18:15 BPZ pre Katarínu, Ivku, Naďu a Františka |

Štvrtok

06:15 + Pavol a Oľga |
18:15 BPZ pre bohuznámych pacientov |

Piatok

06:15 BPZ pre Michala a Jaroslavu |
17:00 + Eduard, Ondrej, Elvíra a Mária | Ondrašová
18:15 BPZ pre Boženu |

Sobota

07:00 Za kňazov a duchovné povolania |
18:15 + z rodiny Beranovej a Brisudovej |

Nedeľa

06:15 Na úmysel celebranta |
08:00 Za ľud farnosti |
09:15 Na úmysel celebranta |
10:45 Na úmysel celebranta |
18:15 Na úmysel celebranta |
08:00 + Ján, Ondrej, Mária, Rudolf | Ondrašová

Oznamy

 • Dnes (ne 23.10.) je misijná nedeľa. Po sv. omšiach bude zbierka na misie, ktorá bude venovaná farnostiam v Kambodži, ktoré sa starajú o zdravotne postihnutých ľudí. Za vaše milodary vyslovujeme „Pán Boh zaplať“.
 • Dnes o 14:00 bude ružencová pobožnosť.
 • V stredu 26.10.2022 budeme sláviť 20. výročie konsekrácie kostola v Lipt. Ondrašovej. Slávnostnú sv. omšu o 17:00 bude celebrovať Mons. Ján Kuboš, spišský diecézny administrátor. Pred sv. omšou budeme vysluhovať sviatosť zmierenia od 16:00, táto sv. spoveď bude platiť aj na prvý piatok.
 • Pre dušičkami budeme spovedať už tento týždeň vo farskom kostole vo štvrtok a v piatok od 17:00.
 • Vo štvrtok bude adorácia vo farskom kostole od 17.00 do svätej omše.
 • Zo soboty na nedeľu (29.-30.10.2022) sa mení čas z letného na zimný. O 3:00 sa posúvajú hodiny späť na 2:00.
 • O upratovanie kostola prosíme skupinu č. 1.
 • Počas celého októbra budú bývať Októbrové pobožnosti.
 • vo farskom kostole celý týždeň o 17:45 hod. pred sv. omšou.
 • O predmodlievanie tento týždeň prosíme členky ružencových spoločenstiev.
 • Srdečne pozývame deti na Karneval svätých na budúcu nedeľu 30.10.2022 od 15:00 do 19:00 v telocvični ZŠ v Okoličnom. Príďte v kostýme nejakého svätého, vstupné pre dieťa je 1,-€ a prineste aj niečo dobré pod zub. Tešia sa na vás eRkári z Okoličného.
 • Pozývame mladých na evanjelizačné stretnutie Godzone tour  piatok 28.10.2022  do Banskej Bystrice. Autobus pôjde z parkoviska pri fare o 15:45. Registrujte sa do ich autobusu na stránke tour.godzone.sk