Úmysly

Pondelok

06:30 - Milan Sýkora, rodičia Anna a Milan, Jozef Vician a živá rodina + Štefan a Mária Škvarkovci, Anna s manželom, starí rodičia z oboch strán a živá rodina |

Utorok

18:00 - Emília, Anton, Ladislav, Emília Zacharovci a živá rodina + rodičia Vicianovci, brat Pavol a starí rodičia |

Streda

06:30 - František a Ružena Dražilovci, brat Oldřich, František, starí rodičia z oboch strán a živá rodina + Anna a Martin Mlynárovci a živá rodina |

Štvrtok

18:00 - Miroslav Krčmárik (pohrebná), rodičia a živá rodina + Za farnosť |

Piatok

08:00 - rodičia Ladislav a Paulína Beličkovci, Jolana a Božena |
18:00 - Michal a Anna Rondíkovci a celá rodina |

Sobota

18:00 - Emil a Emília Slobodníkovci a živá rodina + Vladimír Murín (30. deň) |

Nedeľa

07:30 - Viera a Jaromír Posádkovci |
09:00 - Za farnosť (priamy prenos) |
10:30 - Jozef Pálka (1. výročie) |

Oznamy

– Adorácia bude v tomto týždni v stredu a v piatok od 17.00 do 18.00 hod. Je aj možnosť sv. spovede.
– V piatok večer bude sv. omša pre deti. Pozývame zvlášť deti, ktoré sa pripravujú na prvé sv.
prijímanie a ich rodičov.
– V sobotu 29.10. o 15.00 hod. pozývame všetky deti na stRetko. Prineste si kahančeky.
– Birmovancov, ich rodičov a všetkých mladých duchom pozývame na volejbal v pondelok o 18.00 hod.
na hornej škole.
– Prihlášky na prvé sv. prijímanie a na sviatosť birmovania si tretiaci a deviataci môžu vyzdvihnúť
u svojich katechétov a vypísané a podpísané rodičmi im odovzdať do 31. októbra.
– V noci z 29. na 30.októbra sa mení čas. O 03.00 hod. letného času posúvame hodiny na 02.00 hod.
stredoeurópskeho času. (Do kostola prídeme o hodinu neskôr.)