Úmysly

Pondelok

06:45 | Krásno
18:00 | Krásno

Utorok

06:45 | Krásno
17:00 | Kalinov

Streda

06:45 | Krásno
18:00 | Krásno

Štvrtok

06:45 | Krásno
17:00 | Kalinov

Piatok

06:45 | Krásno
18:00 | Krásno

Sobota

07:00 | Krásno
18:00 | Krásno

Nedeľa

07:45 | Krásno
09:30 | Kalinov
10:45 | Krásno

Oznamy

1. Pripomíname vám, že v tomto mesiaci pri spoločnej verejnej modlitbe sv. ruženca môžeme za
obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Nezabúdajme na spoločnú modlitbu sv. ruženca aj
v našich rodinách
2. Na budúcu týždeň v utorok je slávnosť Všetkých svätých a zároveň môžeme od 1.- do 8. novembra
získať úplné odpustky pre duše v očistci. Z tohto dôvodu budeme spovedať už tento týždeň tak, ako
cez prvopiatkový týždeň. Spovedáme ráno i večer pred sv. omšami a vo štvrtok v Kalinove od 15:30
do sv. omše, v Krásne v piatok od 15:00. Na ďalší týždeň už budeme spovedať len pred sv. omšami.
Využite tento týždeň možnosť očistiť svoju dušu a od budúceho utorka získavať úplné odpustky pre
duše v očistci. Starých, chorých a nevládnych budeme spovedať v tento týždeň v stredu Horné
Krásno a vo štvrtok Kalinov, Dolné Krásno, Zákysučie a ostatných.
3. V piatok večer o 18:00 Vás pozývame na mládežnícku sv. omšu.
4. Na budúci víkend zo soboty na nedeľu sa mení čas. O 03:00 hod. letného času posúvame
hodiny na 02:00 hod. stredoeurópskeho času. Nezabudnite na túto zmenu času.
5. Vzadu v kostole si môžete zakúpiť sviečku za nenarodené deti. Cena plastovej 1,- € a sklenenej 5,- €.
Viac informácií nájdete na stránke www.sviecka.forumzivota.sk.
6. Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za milodary na kostol. Nech Vám to náš dobrotivý Boh
mnohonásobne odmení.
7. Modlime sa za mier a pokoj vo svete.
8. Upratovanie a čistenie kostola: Krásno: čísla domov 811 – 840
Kalinov: v utorok po sv. omši


Pozvánky